Födelse, vigsel och död

Information om denna kategori

Dessa register, som även kallas befolkningsregister, kan ge information om viktiga händelser i dina släktingars liv. De kan innehålla information om viktiga datum och platser, föräldrarnas namn, yrke och bostadsort. Dessutom finns i de flesta dödböcker även dödsorsaken angiven.

Befolkningsregister utgör en hörnsten i all släkthistorisk forskning eftersom de vanligtvis upprättades vid själva händelsen eller nära i tiden. Detta gör att dessa källor är mer trovärdiga. Den här kategorin innehåller register som kan hjälpa dig att begära ut kopior från dem som förvarar befolkningsregistren och i vissa fall även bilder på den faktiska posten.

Exempelbild