Källinformation

Ancestry.com. Fort Smith, Arkansas, USA, register till brottmålsakter, 1866–1900 [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 1997.
Originaldata: Defendant Jacket Files for U.S. District Court, Western Division of Arkansas, Fort Smith Division, 1866-1900. ARC ID: 201532. The National Archives at Fort Worth. Forth Worth, Texas, U.S.A.

 Fort Smith, Arkansas, USA, register till brottmålsakter, 1866–1900

Den här databasen innehåller brottmålsakter över kända förbrytare, exempelvis Wyatt Earp och "Cherokee Bill" Goldsby. Många av dessa 50 000 rättegångar leddes av den beryktade domaren Isaac C. Parker, som utnämndes av president Grant för att bringa lag och ordning till Arkansas-territoriet.

This database consists of criminal court cases of such famous outlaws as Wyatt Earp and "Cherokee Bill" Goldsby. Many of these 50,000 cases were heard by the famous "hanging" Judge Isaac C. Parker, appointed by President Grant to bring law and order to the territory of Arkansas. The descriptions provide the first and last name of the defendant, the type of crime, the year, the jacket number, and other information.