Källinformation

Ancestry.com. Genealogi öfver Walleniska slägten i Finland [webbaserad databas]. Provo, UT: Ancestry.com Operations Inc, 2004.
Originaldata: J. R. W.. Genealogi öfver Walleniska slägten i Finland. Wiborg: Tryckt hos C.W. Holmström, 1852.