Berättelser, minnen och historier

Information om denna kategori

De namn och datum som du hittar i olika handlingar skapar det ramverk som du använder i din släktforskning. Om du dessutom placerar det du känner till i dess historiska sammanhang kan du lära känna dina släktingar bättre.

Även i de fall då din släkting inte omnämns kan kunskaper om lokala händelser, sociala villkor och hur andra hade det under liknande levnadsbetingelser ibland fylla i luckorna och ge dig en mer välgrundad uppfattning och göra din släktforskning intressantare.

Exempelbild