Källinformation

Ancestry.com. Den Ponténska stam- och slägt-taflan : nedskrifven år 1850, med någon tillökning till och med året 1855. [webbaserad databas]. Provo, UT: Ancestry.com Operations Inc, 2005.
Originaldata: Pontén, J.. Den Ponténska stam- och slägt-taflan : nedskrifven år 1850, med någon tillökning till och med året 1855.. Ekesjö: Tryckt hos A. Nilsson, 1855.