Källinformation

Ancestry.com. Norge – födda och döpta, 1648-1903. [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2008.
Originaldata: Genealogical Society of Utah. Western Europe Vital Records Index. Salt Lake City, Utah: Intellectual Reserve, copyright 2000. Used by permission.

 Norge – födda och döpta, 1648-1903.

Den här databasen innehåller utdrag ur register över födda och döpta från olika platser i Norge. Uppgifterna stäcker sig från år 1648 till 1903. Informationen i databasen omfattar bland annat: namn, födelsedatum, dopdatum, ålder vid dopet och föräldrarnas namn.

This database contains information extracted from birth and christening records from selected localities in Norway. The records date from 1648 to 1903. The records included in this database do not represent all localities in Norway and for any given area, coverage (both records within a year and total year range) may not be complete

Information extracted from the original records may include:

  • Name (often the surname is not given, but can be assumed it is the same as the father’s)

  • Gender

  • Birth date

  • Christening date

  • Christening place

  • Christening age

  • Death date (usually indicates the death of an infant)

  • Parents’ names

  • Grandparents’ names

  • Family History Library Film number

Related Database:

Norway Marriages, 1600s-1800s