Information om denna kategori

På samma sätt som referenssamlingar i ditt bibliotek innehåller dessa register information om historia, geografi och efternamns ursprung. Dessutom går det att hitta hjälp som kan leda till andra handlingar som annars kan vara svåra att få åtkomst till.

Exempelbild