Kalendrar, nationsstudier och geografiska namnregister

Information om denna kategori

Genom hela historien har gränser ritats om. Att veta var dessa gränslinjer gick på dina avlidna släktingars tid är en viktig del i släktforskningen.

Kalendrar, landsstudier och geografiska namnregister kan hjälpa dig att få bättre kännedom om de platser där dina släktingar bodde, få mer kunskap om den miljö som de verkade i och var du kan hitta dokument som de lämnade efter sig.

Exempelbild