Upptäck mer med AncestryDNA:s folkgrupper

Du har sett dina folkgrupper. Men vad betyder de?

Lär dig mer om hur vi hittar dina folkgrupper.

Hur fungerar folkgrupper?

Folkgrupper består av grupper med personer som delar stora delar DNA med varandra, troligtvis på grund av att deras släktingar levde samtidigt i samma område. Vi söker i släktträd efter överensstämmande datum och platser för att identifiera platser och händelser som de kan ha gemensamt.

Hur skiljer sig mina folkgrupper från mina etniska regioner

Syftet med folkgrupper är att de ska ge en inblick i släktens senaste historia under ungefär de senaste hundra åren. Folkgrupperna är vanligtvis mindre, mer exakta områden än etniska regioner och de kan avslöja historiska förlopp som dina förfäder kan vara en del av.

De etniska regionerna å andra sidan är större och visar regioner längre tillbaka i tiden som dina förfäder kan härstamma från och vilken procentandel av ditt DNA som mest påminner om DNA från personer med en lång dokumenterad historia från dessa regioner.

Vad har jag för nytta av folkgrupper?

Dina folkgrupper kan avslöja detaljer om släktingar i nära dåtid. De kan visa hur de levt, vart de flyttat och även hur de tog sig dit. De kan också var ledtrådar till regionala samlingar där du kan söka efter förfäder och göra ännu fler upptäckter.

Landningssida för utbildning om folkgrupper

 • Folkgrupper baseras på dina matchningar med andra medlemmar i AncestryDNA-databasen. Om det finns familjemedlemmar som tillhör andra folkgrupper beror det på att var och en har sin distinkta uppsättning med matchningar. Familjemedlemmar kommer att ha olika uppsättningar med matchningar på grund av det sätt som DNA överförs från föräldrar till barn. Eftersom du ärver hälften av ditt DNA från varje förälder och det DNA som du ärver är slumpmässigt. Detta innebär att medlemmar i samma familj inte har identiskt lika uppsättning matchningar. Alltså kommer syskon att ärva olika DNA från sina föräldrar och de kan därmed tillhöra olika folkgrupper.

 • I stället för att jämföra och sedan tilldela avsnitt av ditt DNA till en speciell region, tittar vi på dina DNA-matchningar för att bestämma vilken folkgrupp som du har starka DNA-band med. Den mängd DNA som DNA-matchningarna delar varierar mycket. Vissa delar mycket, andra inte. Det är emellertid relationen mellan många matchningar som gör att du kommer att tillhöra en speciell folkgrupp.

  Resultatet är en tilldelning som inte berättar hur mycket DNA som kommer från en speciell folkgrupp, men det kan vara vägvisande på andra sätt, och du kan t.ex. kan få en geografisk fingervisning.

 • Folkgrupper baseras på AncestryDNA-matchningar, som troligen haft släktingar som levt på samma plats, vid samma tidpunkt i det förgångna. Emellertid går det inte att spåra alla folkgrupper tillbaka till samma tid. Vissa är senare, medan andra kan gå tillbaka till 1700-talet.

 • Om du är inkluderad i någon av dessa nya folkgrupper kommer du att hitta dem i avsnittet ”Ytterligare folkgrupper” längst ned på din etnicitetsuppskattning eller kapslad under en etnisk region (regionerna med procentandelar). Folkgrupperna har inte någon tilldelad procentandel och markeras med en prickad cirkel. De identifieras med hjälp av vår patenterade Genetic Communities™-teknik som analyserar genetiska kopplingar mellan grupper av AncestryDNA®-medlemmar. Genom att använda offentliga släktträd, etnicitetsdata och historiska register avgör vi var denna grupp av människor bodde över tid. Vi har identifierat över 900 folkgrupper på detta sätt. Dessa grupper identifierar områden där dina förfäder kan ha levt mer nyligen, mellan 1700–1925.

 • Din etnicitetsuppskattning inkluderar regioner baserat på två olika vetenskapliga processer: AncestryDNA®-referenspanelen och Genetic Communities™.

  AncestryDNA-referenspanelen består av personer som har långtgående dokumenterade rötter i ett specifikt geografiskt område. Vi jämför ditt DNA med denna referenspanel för att fastställa din möjliga härkomst som går flera hundratals till mer än tusen år tillbaka i tiden. Regioner med en fylld cirkel på dina resultat baseras på referenspanelen. Dessa regioner har också tilldelade procentandelar.

  Genetic Communities™-processen identifierar grupper av AncestryDNA-medlemmar som mest sannolikt har anknytningar eftersom de delar förfäder som mer nyligen kom från samma folkgrupp (såsom Ulster i Irland) eller från samma kultur (såsom de första mormonerna). Med hjälp av vår Genetic Communities™-teknik analyserar vi genetiska kopplingar mellan grupper av AncestryDNA-medlemmar. Vi använder sedan offentliga släktträd, etnicitetsdata och historiska register för att avgöra var denna grupp av människor bodde över tid. Över 900 folkgrupper har identifierats på detta sätt. Dessa grupper identifierar områden där dina förfäder kan ha levt mer nyligen. Regioner med en prickad cirkel baseras på Genetic Communities™. Dessa folkgrupper har inte någon tilldelad procentandel.

 • Med den här uppdateringen kan du eventuellt förlora en av folkgrupperna i din uppskattning. De flesta kunder som har förlorat en folkgrupp kommer att se att den har ersatts med en ny, mindre folkgrupp. Med den här versionen har vi delat upp många större folkgrupper i mindre. Ibland förlorar personer en folkgrupp utan att den ersätts av en annan. Detta händer vanligtvis när konfidenspoängen för en sådan folkgrupp var låg. Antalet prover i vår databas har vuxit sedan vi först släppte dessa typer av folkgrupper. Dessa ytterligare data tillät oss att hitta hundratals nya folkgrupper, men det förfinade också vårt sätt att klassificera vem som borde finnas i dessa folkgrupper. Baserat på dessa nya klassificerare kan vissa personer, vars anknytning till någon av dessa folkgrupper redan var låg, förlora den folkgruppen i sina uppdaterade AncestryDNA-resultat.

 • Dina resultat kan förändras i framtiden av flera skäl. För det första är vår Genetics Communities™-teknik en ny, banbrytande vetenskap och därför uppdateras och förfinas den ständigt. När vi uppdaterar vårt sätt att identifiera och definiera våra folkgrupper kan resultaten förändras. För det andra lägger vi till alltfler kunder till vår AncestryDNA-databas, och vi hoppas därmed kunna öka antalet och detaljnivån på de regioner vi erbjuder. Detta innebär att du i framtiden kan läggas till i nya regioner eller till i en nyligen förfinad region.

Du kan upptäcka ännu mer genom att länka dina DNA-resultat till ett släktträd

AncestryDNA® är bara början på din resa att upptäcka släktens historia. Genom att länka dina DNA-resultat till ett Ancestry®-släktträd, kan du få fram mer information om din släkts historia.

Upptäck mer med AncestryDNA:s folkgrupper

Du har sett dina folkgrupper. Men vad betyder de?

Lär dig mer om hur vi hittar dina folkgrupper.

Hur fungerar folkgrupper?

Folkgrupper består av grupper med personer som delar stora delar DNA med varandra, troligtvis på grund av att deras släktingar levde samtidigt i samma område. Vi söker i släktträd efter överensstämmande datum och platser för att identifiera platser och händelser som de kan ha gemensamt.

Hur skiljer sig mina folkgrupper från mina etniska regioner

Syftet med folkgrupper är att de ska ge en inblick i släktens senaste historia under ungefär de senaste hundra åren. Folkgrupperna är vanligtvis mindre, mer exakta områden än etniska regioner och de kan avslöja historiska förlopp som dina förfäder kan vara en del av.

De etniska regionerna å andra sidan är större och visar regioner längre tillbaka i tiden som dina förfäder kan härstamma från och vilken procentandel av ditt DNA som mest påminner om DNA från personer med en lång dokumenterad historia från dessa regioner.

Vad har jag för nytta av folkgrupper?

Dina folkgrupper kan avslöja detaljer om släktingar i nära dåtid. De kan visa hur de levt, vart de flyttat och även hur de tog sig dit. De kan också var ledtrådar till regionala samlingar där du kan söka efter förfäder och göra ännu fler upptäckter.

Landningssida för utbildning om folkgrupper

 • Folkgrupper baseras på dina matchningar med andra medlemmar i AncestryDNA-databasen. Om det finns familjemedlemmar som tillhör andra folkgrupper beror det på att var och en har sin distinkta uppsättning med matchningar. Familjemedlemmar kommer att ha olika uppsättningar med matchningar på grund av det sätt som DNA överförs från föräldrar till barn. Eftersom du ärver hälften av ditt DNA från varje förälder och det DNA som du ärver är slumpmässigt. Detta innebär att medlemmar i samma familj inte har identiskt lika uppsättning matchningar. Alltså kommer syskon att ärva olika DNA från sina föräldrar och de kan därmed tillhöra olika folkgrupper.

 • I stället för att jämföra och sedan tilldela avsnitt av ditt DNA till en speciell region, tittar vi på dina DNA-matchningar för att bestämma vilken folkgrupp som du har starka DNA-band med. Den mängd DNA som DNA-matchningarna delar varierar mycket. Vissa delar mycket, andra inte. Det är emellertid relationen mellan många matchningar som gör att du kommer att tillhöra en speciell folkgrupp.

  Resultatet är en tilldelning som inte berättar hur mycket DNA som kommer från en speciell folkgrupp, men det kan vara vägvisande på andra sätt, och du kan t.ex. kan få en geografisk fingervisning.

 • Folkgrupper baseras på AncestryDNA-matchningar, som troligen haft släktingar som levt på samma plats, vid samma tidpunkt i det förgångna. Emellertid går det inte att spåra alla folkgrupper tillbaka till samma tid. Vissa är senare, medan andra kan gå tillbaka till 1700-talet.

 • Om du är inkluderad i någon av dessa nya folkgrupper kommer du att hitta dem i avsnittet ”Ytterligare folkgrupper” längst ned på din etnicitetsuppskattning eller kapslad under en etnisk region (regionerna med procentandelar). Folkgrupperna har inte någon tilldelad procentandel och markeras med en prickad cirkel. De identifieras med hjälp av vår patenterade Genetic Communities™-teknik som analyserar genetiska kopplingar mellan grupper av AncestryDNA®-medlemmar. Genom att använda offentliga släktträd, etnicitetsdata och historiska register avgör vi var denna grupp av människor bodde över tid. Vi har identifierat över 900 folkgrupper på detta sätt. Dessa grupper identifierar områden där dina förfäder kan ha levt mer nyligen, mellan 1700–1925.

 • Din etnicitetsuppskattning inkluderar regioner baserat på två olika vetenskapliga processer: AncestryDNA®-referenspanelen och Genetic Communities™.

  AncestryDNA-referenspanelen består av personer som har långtgående dokumenterade rötter i ett specifikt geografiskt område. Vi jämför ditt DNA med denna referenspanel för att fastställa din möjliga härkomst som går flera hundratals till mer än tusen år tillbaka i tiden. Regioner med en fylld cirkel på dina resultat baseras på referenspanelen. Dessa regioner har också tilldelade procentandelar.

  Genetic Communities™-processen identifierar grupper av AncestryDNA-medlemmar som mest sannolikt har anknytningar eftersom de delar förfäder som mer nyligen kom från samma folkgrupp (såsom Ulster i Irland) eller från samma kultur (såsom de första mormonerna). Med hjälp av vår Genetic Communities™-teknik analyserar vi genetiska kopplingar mellan grupper av AncestryDNA-medlemmar. Vi använder sedan offentliga släktträd, etnicitetsdata och historiska register för att avgöra var denna grupp av människor bodde över tid. Över 900 folkgrupper har identifierats på detta sätt. Dessa grupper identifierar områden där dina förfäder kan ha levt mer nyligen. Regioner med en prickad cirkel baseras på Genetic Communities™. Dessa folkgrupper har inte någon tilldelad procentandel.

 • Med den här uppdateringen kan du eventuellt förlora en av folkgrupperna i din uppskattning. De flesta kunder som har förlorat en folkgrupp kommer att se att den har ersatts med en ny, mindre folkgrupp. Med den här versionen har vi delat upp många större folkgrupper i mindre. Ibland förlorar personer en folkgrupp utan att den ersätts av en annan. Detta händer vanligtvis när konfidenspoängen för en sådan folkgrupp var låg. Antalet prover i vår databas har vuxit sedan vi först släppte dessa typer av folkgrupper. Dessa ytterligare data tillät oss att hitta hundratals nya folkgrupper, men det förfinade också vårt sätt att klassificera vem som borde finnas i dessa folkgrupper. Baserat på dessa nya klassificerare kan vissa personer, vars anknytning till någon av dessa folkgrupper redan var låg, förlora den folkgruppen i sina uppdaterade AncestryDNA-resultat.

 • Dina resultat kan förändras i framtiden av flera skäl. För det första är vår Genetics Communities™-teknik en ny, banbrytande vetenskap och därför uppdateras och förfinas den ständigt. När vi uppdaterar vårt sätt att identifiera och definiera våra folkgrupper kan resultaten förändras. För det andra lägger vi till alltfler kunder till vår AncestryDNA-databas, och vi hoppas därmed kunna öka antalet och detaljnivån på de regioner vi erbjuder. Detta innebär att du i framtiden kan läggas till i nya regioner eller till i en nyligen förfinad region.

Du kan upptäcka ännu mer genom att länka dina DNA-resultat till ett släktträd

AncestryDNA® är bara början på din resa att upptäcka släktens historia. Genom att länka dina DNA-resultat till ett Ancestry®-släktträd, kan du få fram mer information om din släkts historia.

Upptäck mer med AncestryDNA:s folkgrupper

Du har sett dina folkgrupper. Men vad betyder de?

Lär dig mer om hur vi hittar dina folkgrupper.

Hur skiljer sig mina folkgrupper från mina etniska regioner

Syftet med folkgrupper är att de ska ge en inblick i släktens senaste historia under ungefär de senaste hundra åren. Folkgrupperna är vanligtvis mindre, mer exakta områden än etniska regioner och de kan avslöja historiska förlopp som dina förfäder kan vara en del av.

De etniska regionerna å andra sidan är större och visar regioner längre tillbaka i tiden som dina förfäder kan härstamma från och vilken procentandel av ditt DNA som mest påminner om DNA från personer med en lång dokumenterad historia från dessa regioner.

Hur fungerar folkgrupper?

Folkgrupper består av grupper med personer som delar stora delar DNA med varandra, troligtvis på grund av att deras släktingar levde samtidigt i samma område. Vi söker i släktträd efter överensstämmande datum och platser för att identifiera platser och händelser som de kan ha gemensamt.

Vad har jag för nytta av folkgrupper?

Dina folkgrupper kan avslöja detaljer om släktingar i nära dåtid. De kan visa hur de levt, vart de flyttat och även hur de tog sig dit. De kan också var ledtrådar till regionala samlingar där du kan söka efter förfäder och göra ännu fler upptäckter.

Landningssida för utbildning om folkgrupper

 • Folkgrupper baseras på dina matchningar med andra medlemmar i AncestryDNA-databasen. Om det finns familjemedlemmar som tillhör andra folkgrupper beror det på att var och en har sin distinkta uppsättning med matchningar. Familjemedlemmar kommer att ha olika uppsättningar med matchningar på grund av det sätt som DNA överförs från föräldrar till barn. Eftersom du ärver hälften av ditt DNA från varje förälder och det DNA som du ärver är slumpmässigt. Detta innebär att medlemmar i samma familj inte har identiskt lika uppsättning matchningar. Alltså kommer syskon att ärva olika DNA från sina föräldrar och de kan därmed tillhöra olika folkgrupper.

 • I stället för att jämföra och sedan tilldela avsnitt av ditt DNA till en speciell region, tittar vi på dina DNA-matchningar för att bestämma vilken folkgrupp som du har starka DNA-band med. Den mängd DNA som DNA-matchningarna delar varierar mycket. Vissa delar mycket, andra inte. Det är emellertid relationen mellan många matchningar som gör att du kommer att tillhöra en speciell folkgrupp.

  Resultatet är en tilldelning som inte berättar hur mycket DNA som kommer från en speciell folkgrupp, men det kan vara vägvisande på andra sätt, och du kan t.ex. kan få en geografisk fingervisning.

 • Folkgrupper baseras på AncestryDNA-matchningar, som troligen haft släktingar som levt på samma plats, vid samma tidpunkt i det förgångna. Emellertid går det inte att spåra alla folkgrupper tillbaka till samma tid. Vissa är senare, medan andra kan gå tillbaka till 1700-talet.

 • Om du är inkluderad i någon av dessa nya folkgrupper kommer du att hitta dem i avsnittet ”Ytterligare folkgrupper” längst ned på din etnicitetsuppskattning eller kapslad under en etnisk region (regionerna med procentandelar). Folkgrupperna har inte någon tilldelad procentandel och markeras med en prickad cirkel. De identifieras med hjälp av vår patenterade Genetic Communities™-teknik som analyserar genetiska kopplingar mellan grupper av AncestryDNA®-medlemmar. Genom att använda offentliga släktträd, etnicitetsdata och historiska register avgör vi var denna grupp av människor bodde över tid. Vi har identifierat över 900 folkgrupper på detta sätt. Dessa grupper identifierar områden där dina förfäder kan ha levt mer nyligen, mellan 1700–1925.

 • Din etnicitetsuppskattning inkluderar regioner baserat på två olika vetenskapliga processer: AncestryDNA®-referenspanelen och Genetic Communities™.

  AncestryDNA-referenspanelen består av personer som har långtgående dokumenterade rötter i ett specifikt geografiskt område. Vi jämför ditt DNA med denna referenspanel för att fastställa din möjliga härkomst som går flera hundratals till mer än tusen år tillbaka i tiden. Regioner med en fylld cirkel på dina resultat baseras på referenspanelen. Dessa regioner har också tilldelade procentandelar.

  Genetic Communities™-processen identifierar grupper av AncestryDNA-medlemmar som mest sannolikt har anknytningar eftersom de delar förfäder som mer nyligen kom från samma folkgrupp (såsom Ulster i Irland) eller från samma kultur (såsom de första mormonerna). Med hjälp av vår Genetic Communities™-teknik analyserar vi genetiska kopplingar mellan grupper av AncestryDNA-medlemmar. Vi använder sedan offentliga släktträd, etnicitetsdata och historiska register för att avgöra var denna grupp av människor bodde över tid. Över 900 folkgrupper har identifierats på detta sätt. Dessa grupper identifierar områden där dina förfäder kan ha levt mer nyligen. Regioner med en prickad cirkel baseras på Genetic Communities™. Dessa folkgrupper har inte någon tilldelad procentandel.

 • Med den här uppdateringen kan du eventuellt förlora en av folkgrupperna i din uppskattning. De flesta kunder som har förlorat en folkgrupp kommer att se att den har ersatts med en ny, mindre folkgrupp. Med den här versionen har vi delat upp många större folkgrupper i mindre. Ibland förlorar personer en folkgrupp utan att den ersätts av en annan. Detta händer vanligtvis när konfidenspoängen för en sådan folkgrupp var låg. Antalet prover i vår databas har vuxit sedan vi först släppte dessa typer av folkgrupper. Dessa ytterligare data tillät oss att hitta hundratals nya folkgrupper, men det förfinade också vårt sätt att klassificera vem som borde finnas i dessa folkgrupper. Baserat på dessa nya klassificerare kan vissa personer, vars anknytning till någon av dessa folkgrupper redan var låg, förlora den folkgruppen i sina uppdaterade AncestryDNA-resultat.

 • Dina resultat kan förändras i framtiden av flera skäl. För det första är vår Genetics Communities™-teknik en ny, banbrytande vetenskap och därför uppdateras och förfinas den ständigt. När vi uppdaterar vårt sätt att identifiera och definiera våra folkgrupper kan resultaten förändras. För det andra lägger vi till alltfler kunder till vår AncestryDNA-databas, och vi hoppas därmed kunna öka antalet och detaljnivån på de regioner vi erbjuder. Detta innebär att du i framtiden kan läggas till i nya regioner eller till i en nyligen förfinad region.

Du kan upptäcka ännu mer genom att länka dina DNA-resultat till ett släktträd

AncestryDNA® är bara början på din resa att upptäcka släktens historia. Genom att länka dina DNA-resultat till ett Ancestry®-släktträd, kan du få fram mer information om din släkts historia.