Hjälp oss att testa de senaste experimentella idéerna och funktionerna som vi har utvecklat. Ancestry Lab visar en lista på tillgängliga betafunktioner så att du kan ange att du vill testa dem.

Obs! Om du väljer att dela en betagrupp eller att testa en betafunktion kommer vi att samla in användardata och du kan få frågor om testet.