Välkommen! Välj någon av de aktuella betafunktionerna här nedan. De kanske bara är tillgängliga under en begränsad tid och vi hoppas du kommer att få glädje av dem!

Om du aktiverar en speciell betafunktion kommer vi att samla in användardata och du får frågor om du vill kommentera dina upplevelser.

Vad är Ancestry-laboratorium?

I Ancestry-laboratorium kan du hitta Ancestrys alla aktuella betafunktioner som kanske eller kanske inte kommer att läggas till på lite längre sikt. Du kanske redan har åtkomst till vissa av dessa betafunktioner, men här kan du välja att aktivera eller inaktivera dessa när du vill.