Träffar 1-22 av 22 

Sök efter hela "Besättningslistor" -kategorin

RubrikKategoriPoster
Aberystwyth, Wales, index till besättningslistor, 1850-1914 (på engelska)
Besättningslistor101 383 
Storbritannien, tjänstgöringsuppgifter för officerare inom Royal Navy, 1904-1970 (på engelska)
Besättningslistor8 632 
Irland, besättningslistor och sjöfartsavtal, 1863-1920 (på engelska)
Besättningslistor861 868 
Liverpool, England, besättningslistor, 1861-1919 (på engelska)
Besättningslistor1 064 441 
Kanada, besättningslistor för brittiska fartyg, 1881 (på engelska)
Besättningslistor23 439 
Glasgow, Skottland, besättningslistor, 1863-1901 (på engelska)
Besättningslistor60 232 
Storbritannien, sjökaptens- och styrmansbrev, 1850-1927 (på engelska)
Besättningslistor281 933 
Dorset, England, besättningslistor, 1863-1914 (på engelska)
Besättningslistor58 368 
Storbritannien, RMS Titanic, besättningslistor, 1912 (på engelska)
Besättningslistor5 605 
Tyskland, Pommern, passagerarlistor, 1869-1901 (på tyska)
Besättningslistor29 094 
Storbritannien, medicinska journaler för kungliga flottan, 1817 – 1856 (på engelska)
Besättningslistor28 249 
Storbritannien, chefsläkarens journaler över fängelsefartyg, 1858-1867 (på engelska)
Besättningslistor2 352 
Göteborg, Sverige, passagerarlistor, 1869 - 1951
Besättningslistor1 238 093 
Bremen, tyska sjömäns och fartygspassagerares död, 1834-1875 (på tyska)
Besättningslistor4 215 
Bremen, tyska sjömäns deserteringar, 1855-1874 (på tyska)
Besättningslistor9 525 
Bremen, tyska födslar på fartyg, 1868-1911 (på tyska)
Besättningslistor771 
Passengers from Ireland (på engelska)
Besättningslistor156 
Hamburg passagerarlistor, 1850-1934 (på tyska)
Besättningslistor5 769 353 
Bremen, besättningslistor från tyska fartyg, 1815-1917 (på tyska)
Besättningslistor221 495 
Bremens tjänstgöringsregister för sjömän (på tyska)
Besättningslistor49 777 
Scottish Maritime Records, 1600-1850 (på engelska)
Besättningslistor35 
Italienska passagerare till Louisiana, USA, 1905–1910 (på engelska)
Besättningslistor10 273