Träffar 1-25 av 72 

Sök efter hela "Besättningslistor" -kategorin

RubrikKategoriPosterAktivitet
Massachusetts, Boston, besättningslistor, 1811-1921 (på engelska)

Massachusetts, Boston, besättningslistor, 1811-1921

Publiceringsdatum på Ancestry2019-08-19
Senaste2019-08-19
Den här samlingen innehåller besättningslistor för Boston i Massachusetts för åren mellan 1811 och 1921.
Besättningslistor335 821 
Salem och Beverly, Massachusetts, besättningslistor och anställningskontrakt för sjömän, 1797-1934 (på engelska)

Salem och Beverly, Massachusetts, besättningslistor och anställningskontrakt för sjömän, 1797-1934

Publiceringsdatum på Ancestry2019-08-19
Senaste2019-08-19
Den här samlingen innehåller besättningslistor och anställningskontrakt från Salem och Beverly i Massachusetts för åren mellan 1797 och 1934.
Besättningslistor215 124 
Storbritannien, register över anställda i Brittiska ostindiska kompaniet och Brittiska Indien, 1746-1939 (på engelska)

Storbritannien, register över anställda i Brittiska ostindiska kompaniet och Brittiska Indien, 1746-1939

Publiceringsdatum på Ancestry2018-02-15
Senaste2018-02-15
Den här samlingen består av register över anställda inom Brittiska ostindiska kompaniet mellan 1707 och 1861, och Brittiska Indien mellan 1862 och 1939. Registren omfattar både civilanställda ...
Besättningslistor643 303 
Omaha, Nebraska, passagerar- och besättningslistor för flygplan, 1958-1965 (på engelska)

Omaha, Nebraska, passagerar- och besättningslistor för flygplan, 1958-1965

Publiceringsdatum på Ancestry2016-07-28
Senaste2016-07-28
Dessa passagerar- och besättningslistor för flygplan registrerades på olika typer av formulär som sedan överlämnades till INS (Immigration and Naturalization Service).
Besättningslistor119 
North Carolina, passagerar- och besättningslistor, 1958-1963 (på engelska)

North Carolina, passagerar- och besättningslistor, 1958-1963

Publiceringsdatum på Ancestry2016-03-23
Senaste2016-03-23
Den här databasen innehåller listor från fartyg som anlände till North Carolina mellan 1958 och 1963.
Besättningslistor5 845 
USA, passagerar- och besättningslistor för avresande, 1914-1966 (på engelska)

USA, passagerar- och besättningslistor för avresande, 1914-1966

Publiceringsdatum på Ancestry2016-01-14
Senaste2017-06-06
Den här samlingen består av passagerar- och besättningslistor för fartyg och flygplan som lämnade amerikanska hamnar och flygplatser.
Besättningslistor7 811 022 
New Jersey, passagerar- och besättningslistor, 1956-1964 (på engelska)

New Jersey, passagerar- och besättningslistor, 1956-1964

Publiceringsdatum på Ancestry2016-01-14
Senaste2016-01-14
Den här databasen består av ett register som visar vilka utländska medborgare som anlände med flyg till Newark, New Jersey.
Besättningslistor559 402 
Fargo, North Dakota, passagerarlistor, 1958 (på engelska)

Fargo, North Dakota, passagerarlistor, 1958

Publiceringsdatum på Ancestry2015-11-11
Senaste2015-12-18
Om dina släktingars resor tog dem till Fargo i North Dakota ska du kontrollera dessa listor för flygplan som anlände till och avreste från Fargo.
Besättningslistor280 
Passagerarlistor för fartyg som anlände till Mississippi, 1903-1964 (på engelska)

Passagerarlistor för fartyg som anlände till Mississippi, 1903-1964

Publiceringsdatum på Ancestry2015-09-15
Senaste2015-09-15
Om dina släktingars resor tog dem till Mississippi ska du kontrollera dessa listor för fartyg som anlände mellan 1903 och 1964.
Besättningslistor3 699 
Victoria, Australien, listor för deserterade, avskedade och fångar, 1852-1925 (på engelska)

Victoria, Australien, listor för deserterade, avskedade och fångar, 1852-1925

Publiceringsdatum på Ancestry2015-07-07
Senaste2015-07-07
Den här samlingen innehåller listor på besättningsmedlemmar som deserterade eller på annat sätt lämnade sin anställning på ett speciellt fartyg.
Besättningslistor41 640 
Washington, D.C., passagerar- och besättningslistor, 1954-1963 (på engelska)

Washington, D.C., passagerar- och besättningslistor, 1954-1963

Publiceringsdatum på Ancestry2015-05-21
Senaste2015-05-21
Om dina släktingars resor tog dem till Washington DC ska du kontrollera dessa listor för fartyg och flygplan som anlände mellan 1954 och 1963.
Besättningslistor156 905 
Ohio, passagerar- och besättningslistor, 1952-1963 (på engelska)

Ohio, passagerar- och besättningslistor, 1952-1963

Publiceringsdatum på Ancestry2015-05-13
Senaste2015-05-13
Om dina släktingars resor tog dem till Ohio ska du kontrollera dessa listor för fartyg och flygplan som anlände mellan 1952 och 1963.
Besättningslistor2 297 
Kanada, passagerar- och besättningslistor, 1912-1939 och 1953-1962 (på engelska)

Kanada, passagerar- och besättningslistor, 1912-1939 och 1953-1962

Publiceringsdatum på Ancestry2015-05-12
Senaste2017-02-21
Den här samlingen innehåller passagerar- och besättningslistor för fartyg som anlände till olika hamnar i Kanada mellan åren 1912-1939 och 1953-1962. Informationen här omfattar bl.a. fullständ...
Besättningslistor99 762 
Missouri, passagerarlistor, 1958-1963 (på engelska)

Missouri, passagerarlistor, 1958-1963

Publiceringsdatum på Ancestry2015-05-12
Senaste2015-05-12
Om dina släktingars resor tog dem till Missouri ska du kontrollera dessa listor för fartyg och flygplan som anlände mellan 1958 och 1963.
Besättningslistor1 127 
Colorado, passagerar- och besättningslistor, 1958-1963 (på engelska)

Colorado, passagerar- och besättningslistor, 1958-1963

Publiceringsdatum på Ancestry2015-01-26
Senaste2015-01-26
Om dina släktingars resor tog dem till Denver i Colorado ska du kontrollera dessa listor för flygplan som anlände till Denver mellan 1958 och 1963.
Besättningslistor310 
Alabama, passagerarlistor, 1904-1963 (på engelska)

Alabama, passagerarlistor, 1904-1963

Publiceringsdatum på Ancestry2015-01-26
Senaste2015-01-26
Om dina släktingars resor tog dem till Alabama ska du kontrollera dessa listor för fartyg och flygplan som anlände till Alabama.
Besättningslistor62 254 
Indiana, Passagerar- och besättningslistor, 1957-1962 (på engelska)

Indiana, Passagerar- och besättningslistor, 1957-1962

Publiceringsdatum på Ancestry2015-01-26
Senaste2015-01-26
Om dina släktingars resor tog dem till Indiana ska du kontrollera dessa listor för flygplan som anlände till och avreste från Indiana mellan 1957 och 1962.
Besättningslistor84 
Tennessee, passagerar- och besättningslistor för fartyg och flygplan som anlände till Memphis, 1958-1961 (på engelska)

Tennessee, passagerar- och besättningslistor för fartyg och flygplan som anlände till Memphis, 1958-1961

Publiceringsdatum på Ancestry2014-12-01
Senaste2014-12-01
Om dina släktingars resor tog dem till Tennessee ska du kontrollera dessa listor för flygplan som anlände till Memphis.
Besättningslistor1 599 
South Dakota, passagerarlistor för flygplan som utgick från Sioux Falls, 1958-1961 (på engelska)

South Dakota, passagerarlistor för flygplan som utgick från Sioux Falls, 1958-1961

Publiceringsdatum på Ancestry2014-11-24
Senaste2014-11-24
Om dina släktingars resor tog dem till South Dakota ska du kontrollera dessa listor för flygplan som utgick från South Dakota.
Besättningslistor149 
Liverpool, England, besättningslistor, 1861-1919 (på engelska)

Liverpool, England, besättningslistor, 1861-1919

Publiceringsdatum på Ancestry2014-10-09
Senaste2014-10-09
Den här samlingen med besättningslistor som finns hos Liverpool Record Office innehåller register för 912 fartyg som har Liverpool, England som hemmahamn. Listan innehåller information om fart...
Besättningslistor1 064 441 
Nya Sydwales, sjömansregister, 1859-1936 (på engelska)

Nya Sydwales, sjömansregister, 1859-1936

Publiceringsdatum på Ancestry2014-10-09
Senaste2014-10-09
Den här samlingen innehåller ett register över sjömän som mönstrade på eller av i Nya Sydwales, Australien, mellan 1859 och 1936.
Besättningslistor273 073 
Massachusetts, passagerar- och besättningslistor, 1949-1957 (på engelska)

Massachusetts, passagerar- och besättningslistor, 1949-1957

Publiceringsdatum på Ancestry2014-10-08
Senaste2014-10-08
Dessa passagerar- och besättningslistor för både fartyg och flygplan registrerades på olika typer av formulär som sedan överlämnades till INS (Immigration and Naturalization Service). Uppgifte...
Besättningslistor76 343 
Douglas, Arizona, passagerar- och besättningslistor för flygplan, 1958-1960 (på engelska)

Douglas, Arizona, passagerar- och besättningslistor för flygplan, 1958-1960

Publiceringsdatum på Ancestry2014-09-30
Senaste2016-08-01
Dessa passagerar- och besättningslistor för både fartyg och flygplan registrerades på olika typer av formulär som sedan överlämnades till INS (Immigration and Naturalization Service). Uppgifte...
Besättningslistor8 164 
Georgia, USA, passagerar- och besättningslistor, 1904-1964 (på engelska)

Georgia, USA, passagerar- och besättningslistor, 1904-1964

Publiceringsdatum på Ancestry2014-09-02
Senaste2015-04-16
Dessa passagerar- och besättningslistor för både fartyg och flygplan registrerades på olika typer av formulär som sedan överlämnades till INS (Immigration and Naturalization Service). Uppgifte...
Besättningslistor10 194 
Illinois, passagerar- och besättningslistor, 1943-1963 (på engelska)

Illinois, passagerar- och besättningslistor, 1943-1963

Publiceringsdatum på Ancestry2014-08-25
Senaste2015-10-14
Dessa passagerar- och besättningslistor för både fartyg och flygplan registrerades på olika typer av formulär som sedan överlämnades till INS (Immigration and Naturalization Service). Uppgifte...
Besättningslistor273 301