Ny sökning

1–20 av 17 817 resultat

Granska register Namn Föräldrars eller make/makas namn Födelseår Födelseort Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud Bostadsort Se bild

Du får bättre resultat om du lägger till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall eller Plats, även en gissning kan vara till stor hjälp. Redigera din sökning eller lär dig mera.

Visa register
Franz Granat cirka 1881 plats info stad, Devon
Visa register
Harry Greenhut cirka 1881 plats info stad, Surrey
Visa register
Ada Granet cirka 1859 plats info stad, Durham
Visa register
Mary Granet cirka 1874 plats info stad, Durham
Visa register
Felix Granet cirka 1876 plats info stad, Norfolk
Visa register
Frances Granet   Mary F cirka 1885 plats info stad, Staffordshire
Visa register
Charles Greenhood William,
Elizabeth
cirka 1892 plats info stad, Bedfordshire
Visa register
Ann Granatt Seymour cirka 1827 plats info stad, Cambridgeshire
Visa register
Henry Greenhood William,
Elizabeth
cirka 1889 plats info stad, Bedfordshire
Visa register
Victor S Greenhut Victor P J,
Phyllis
cirka 1901 plats info stad, Durham
Visa register
Earnest W Greenhood cirka 1882 plats info stad, London
Visa register
William H Greenhood   David,
Margaret
cirka 1898 plats info stad, Westmorland
Visa register
Morse Granet cirka 1877 plats info stad, Kent
Visa register
Helen Granet James cirka 1859 plats info stad, London
Visa register
Bryce Granet   George,
Fanny
cirka 1876 plats info stad, Yorkshire
Visa register
Haney E Greenhut cirka 1867 plats info stad, London
Visa register
Sarah Granett   William,
Arthur
cirka 1870 plats info stad, Lancashire
Visa register
Evelyne C Granet cirka 1864 plats info stad, Surrey
Visa register
Betsy Granatt cirka 1848 plats info stad, London
Visa register
Enoch F Granet cirka 1878 plats info stad, Warwickshire