Ny sökning

1–20 av 114 resultat

Granska register Namn Födelsedatum Dödsdatum Bostadsort Släktingar Visa bilder
Visa register
Anonymus Lind datum dd mm 1909 stad, Deutschland (Tyskland) Albert,
Anna
Visa register
Maria Magdalena Lind datum   stad, Deutschland (Tyskland) Johann Gottfried,
Regina Margrete
Visa register
Maria Magdalena Würth  datum dd mm 1801 stad, Deutschland (Tyskland) Johannes,
Anna Maria,
Johann Heinrich
Visa register
Lore Emma Lind datum   stad, Deutschland (Tyskland) August,
Berta Sophie
Visa register
Albert Otto Lind datum dd mm 1915 stad, Deutschland (Tyskland) Albert,
Anna
Visa register
Johann Gottfried Lind datum   stad, Deutschland (Tyskland) Johann Samuel,
Maria Agnes,
Regina Margrete
Visa register
Ottilie Albertina Lind datum   stad, Deutschland (Tyskland) Albert,
Anna
Visa register
Gottliebie Barbara Lind datum   stad, Deutschland (Tyskland) Johann Gottfried,
Regina Margrete
Visa register
Wilhelm Heinrich Lind datum   stad, Deutschland (Tyskland) Johann Gottfried,
Regina Margrete
Visa register
Ottilie Lind datum   stad, Deutschland (Tyskland) Albert,
Anna
Visa register
Regina Margrete Lind datum   stad, Deutschland (Tyskland) Michael Gottlieb,
Anna Barbara,
Johann Gottfried
Visa register
Gottlieb Friederik Lind datum dd mm 1864 stad, Deutschland (Tyskland) Johann Gottfried,
Regina Margrete
Visa register
Luise Anna Lind datum   stad, Deutschland (Tyskland) Albert,
Anna
Visa register
Berta Sophie Lind datum   stad, Deutschland (Tyskland) Gottlob,
Katharina,
August
Visa register
Anna Lind     stad, Deutschland (Tyskland) Georg,
Caspar
Visa register
Anna Lind datum dd mm 1961 stad, Deutschland (Tyskland) Mattias,
Anna,
Albert
Visa register
Christian Friederike Lind datum   stad, Deutschland (Tyskland) Johann Gottfried,
Regina Margrete
Visa register
Albert Lind datum dd mm 1960 stad, Deutschland (Tyskland) Andreas,
Maria Luise,
Anna
Visa register
Bertha Luise Lind datum   stad, Deutschland (Tyskland) Albert,
Anna
Visa register
August Lind datum   stad, Deutschland (Tyskland) Johannes,
Katharine,
Berta Sophie