Källinformation

Ancestry.com. USA, offentliga befolkningsuppgifter, 1950- 1993, volym 1 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.
Originaldata: Voter Registration Lists, Public Record Filings, Historical Residential Records, and Other Household Database Listings

 USA, offentliga befolkningsuppgifter, 1950- 1993, volym 1

Förteckning över USA:s riksarkiv består av en sammanställning av olika register för åren 1950 till 1993. Förteckningarna är tillgängliga för allmänheten genom behöriga kanaler. Ancestry har gjort det lättare att hitta vissa offentliga handlingar genom att göra dem tillgängliga via en sökbar onlinedatabas.

Informationen i dessa register omfattar bland annat:

 • För-, mellan- (eller initialer) och efternamn

 • Gatu- eller postadress

 • Telefonnummer

 • Födelsedatum eller -år

 • Ålder

Viktigt!

Eftersom Ancestry varken upprättat eller sammanställt informationen påtar vi oss inget ansvar vad gäller informationens riktighet.

Var därför extra vaksam när det gäller informationen i förteckningen över USA:s riksarkiv. Vissa adresser och telefonnummer är inte korrekta. Detta kan även gälla för födelsedatum.

Vilka typer av offentliga handlingar har använts för att skapa förteckningen över USA:s riksarkiv?

 • Telefonkataloger
 • Katalogtjänster
 • Marknadsföringslistor
 • Formulär för adressändring
 • Ifyllda offentliga dokument
 • Gamla bostadsuppgifter

Tänk på följande när du använder förteckningen över USA:s riksarkiv:

 • Personer under 18 år finns inte med i denna förteckning.
 • På grund av förteckningens karaktär kan personer vara uppsatta i hushåll med bland annat personer eller make/makar som lämnat hushållet.