Ny sökning
200 379 resultat
Sortera per:
SamlingsrubrikResultatantal
New York, passagerarlistor, 1820-195740 099
Storbritannien, listor över avresande passagerare, 1890-196024 650
Storbritannien, listor över anlända passagerare, 1878-196018 357
Nya Sydwales, Australien, passagerarlistor över ej assisterade immigranter, 1826-19229 401
Kanadensiska passagerarlistor, 1865–19357 614
Massachusetts, passagerar- och besättningslistor, 1820-19636 388
Gränspasseringar: Från Kanada till USA, 1895-19605 608
Florida, passagerarlistor, 1898–19635 347
Staten New York, passagerar- och besättningslistor, 1917-19675 308
Register över utländska medborgare som anlände till kanadensiska hamnar vid Atlant- och Stillahavskusten, 1904-19444 924
USA, passagerar- och besättningslistor för avresande, 1914-19663 678
USA och Kanada, förteckning över passagerar- och immigrationslistor, 1500-tal till 1900-tal3 659
Honolulu, Hawaii, passagerarlistor, 1900-19593 626
Fremantle, västra Australien, passagerarlistor, 1897-19782 793
Västra Australien, besättnings- och passagerarlistor, 1873-19322 771
Kalifornien, passagerar- och besättningslistor, 1882–19592 725
Urval av amerikanska naturaliseringsregister, 1791-1992 (Registrerade i World Archives Project)2 610
Massachusetts, delstatliga och federala naturaliseringsregister, 1798-19502 428
Webben: Victoria, Australien, register över avresande passagerare, 1852-19152 197
Victoria, Australien, passagerarlistor över assisterade och ej assisterade immigranter, 1839–19232 162
 per sida