Ny sökning

Om du vill ha bättre resultat lägger du till mer information, exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats, och även en gissning kan vara till hjälp. eller få reda på mer

 1. Registerinformation.
  Namn
  Rhoda Alcen
  Födelse
  Ankomst
  x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Boston, Massachusetts, USA
 2. Registerinformation.
  Namn
  Jakes B Alcen
  Födelse
  Ankomst
  xxxx Chicago
 3. Registerinformation.
  Namn
  Strom Alcen
  Avfärd
  Ankomst
  xxx xxxx xxxx xxxxx Seattle, Washington
 4. Registerinformation.
  Namn
  Strom Alcen
  Födelse
  Avfärd
  Ankomst
  xxx xxxx xxxxx xxxxx Seattle, Washington
 5. Florida, USA, naturaliseringsregister, 1847-1995
  Dokument om medborgarskap
  Registerinformation.
  Namn
  Francis Alcen
 6. Florida, USA, naturaliseringsregister, 1847-1995
  Dokument om medborgarskap
  Registerinformation.
  Namn
  Francis Alcen
 7. USA, socialförsäkringsuppgifter, 1936-2007
  Domstolsprotokoll, offentliga register och kriminalregister
  Registerinformation.
  Namn
  Hanif M Udner Alcen
  Födelse
  Avled
 8. International Patents, 1890-2020
  Domstolsprotokoll, offentliga register och kriminalregister
  Registerinformation.
  Namn
  Martins Alcen
  Bostadsort
 9. International Patents, 1890-2020
  Domstolsprotokoll, offentliga register och kriminalregister
  Registerinformation.
  Namn
  De Oliveira Pinto Dias Alcen
  Bostadsort
  xxxxx Brazil (Brasilien)
 10. USA, socialförsäkringsuppgifter, 1936-2007
  Domstolsprotokoll, offentliga register och kriminalregister
  Registerinformation.
  Namn
  Camelia Alcen
 11. USA, Newspapers.com Register över minnesrunor, 1800-talet till nutid
  Dödsfall, begravningar, runor och kyrkogårdar
  Registerinformation.
  Namn
  Joseph ME Alcen
 12. USA, Newspapers.com Register över minnesrunor, 1800-talet till nutid
  Dödsfall, begravningar, runor och kyrkogårdar
  Registerinformation.
  Namn
  Ivers Aad Alcen
  Barn
  Släktingar
  Avled
  Bostadsort
 13. USA, Newspapers.com Register över minnesrunor, 1800-talet till nutid
  Dödsfall, begravningar, runor och kyrkogårdar
  Registerinformation.
  Namn
  Mary Alcen
 14. Sverige, urval av uppgifter om avlidna, 1840-1947
  Dödsfall, begravningar, runor och kyrkogårdar
  Registerinformation.
  Namn
  Betty Karolina Alcén
 15. USA, Newspapers.com Register över minnesrunor, 1800-talet till nutid
  Dödsfall, begravningar, runor och kyrkogårdar
  Registerinformation.
  Namn
  J D Stiggins
 16. USA, Newspapers.com Register över minnesrunor, 1800-talet till nutid
  Dödsfall, begravningar, runor och kyrkogårdar
  Registerinformation.
  Namn
  John Bryant
 17. USA, Newspapers.com Register över minnesrunor, 1800-talet till nutid
  Dödsfall, begravningar, runor och kyrkogårdar
  Registerinformation.
  Namn
  William Alcen-Urfc
  Barn
  Wyatt
  Släktingar
  Avled
  Abt 1944
  Bostadsort
 18. USA, Newspapers.com Register över minnesrunor, 1800-talet till nutid
  Dödsfall, begravningar, runor och kyrkogårdar
  Registerinformation.
  Namn
  Esther Alcen
 19. USA, Newspapers.com Register över minnesrunor, 1800-talet till nutid
  Dödsfall, begravningar, runor och kyrkogårdar
  Registerinformation.
  Namn
  Uba Alcen
 20. USA, Newspapers.com Register över minnesrunor, 1800-talet till nutid
  Dödsfall, begravningar, runor och kyrkogårdar
  Registerinformation.
  Namn
  Aleen Alcen
 1. Födelse
  xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
  Ankomst
  x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Boston, Massachusetts, USA
 2. Avfärd
  xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
  Ankomst
  xxx xxxx xxxx xxxxx Seattle, Washington
 3. Födelse
  xxxxxxxx xxxxxxxx
  Avfärd
  xxxxxxxxx xxxxx
  Ankomst
  xxx xxxx xxxxx xxxxx Seattle, Washington
 4. Födelse
  x xxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx Kenya
  Avled
  xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx
  USA, socialförsäkringsuppgifter, 1936-2007
  Domstolsprotokoll, offentliga register och kriminalregister
 5. Bostadsort
  xxxx
  International Patents, 1890-2020
  Domstolsprotokoll, offentliga register och kriminalregister
 6. Bostadsort
  xxxxx Brazil (Brasilien)
  International Patents, 1890-2020
  Domstolsprotokoll, offentliga register och kriminalregister
 7. USA, socialförsäkringsuppgifter, 1936-2007
  Domstolsprotokoll, offentliga register och kriminalregister
 8. Barn
  xxxxx
  Släktingar
  xxxxxxxx
  Avled
  x xxx xxxx xx xxxx xxxxx
  Bostadsort
  xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
  USA, Newspapers.com Register över minnesrunor, 1800-talet till nutid
  Dödsfall, begravningar, runor och kyrkogårdar
 9. Sverige, urval av uppgifter om avlidna, 1840-1947
  Dödsfall, begravningar, runor och kyrkogårdar
 10. Barn
  Wyatt
  Släktingar
  x xxxxxx
  Avled
  Abt 1944
  Bostadsort
  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
  USA, Newspapers.com Register över minnesrunor, 1800-talet till nutid
  Dödsfall, begravningar, runor och kyrkogårdar