AncestryDNA® blir allt bättre nu med fler detaljer än tidigare.

DNA-vetenskapen utvecklas ständigt och det gör även vi. Det är därför vi inte utan viss stolthet kan presentera vår senaste etnicitetsuppskattning.

Har du inte gjort något AncestryDNA®-test? Gör det och upptäck mer.

Vår mest exakta uppskattning hittills.

I varje uppdatering lägger vi till nya regioner, vilket gör att ditt resultat blir mer exakt. Se vilka som är nya i den interaktiva kartan nedan.

Oceania now
Oceania now
Europe before Europe now
Europe before Europe now
Asia before Asia now
Asia before Asia now
Americas before Americas now
Americas before Americas now
Africa before Africa now
Africa before Africa now

Ju fler som låter sig testas, desto mer ökar träffsäkerheten.

Vår DNA-referenspanel är redan imponerande stor och med den här nya uppdateringen har vi fått med ännu fler DNA-prover. De mer än 40 000 prover som är tagna i vår referenspanel ger oss bättre förståelse för de genetiska signaturerna över hela världen och detta leder till en mer detaljerad bild över varifrån du härstammar.

Få en mer detaljerad bild av regionerna över världen.

Tack vare vår stora referenspanel kan vi nu bättre särskilja intilliggande regioner, såsom Australien och Nya Zeeland, samt bryta ned större regioner, såsom Ostasien och den amerikanska kontinenten, i mindre.

Bakom vårt senaste genombrott.

Ta reda på vad det är som gör den här etnicitetsuppdateringen så speciell och hur våra forskare gjort.

Frågor om de nya ursprungsuppdateringarna.

 • Vi letar alltid efter nya sätt att förbättra våra kunders upplevelser och stödja dem på deras personliga upptäcktsresor. DNA-vetenskapen utvecklas snabbt och som ledare inom detta område är vi fortsatt engagerade i att investera i ”vad som händer härnäst”. Genom att utnyttja förbättringar inom DNA-vetenskapen och tack vare en ökning med fler än 23 000 prover i vår etnicitetsreferenspanel har vi kunnat fastställa de flesta kunders etniska uppdelning med en ännu högre precisionsgrad. Vi har använt den utökade referenspanelen för att nu tillgängliggöra fler än 1 000 regioner till Ancestrys kunder. Vi kommer att tillhandahålla de senaste resultaten till kunder genom smidiga, automatiska uppdateringar över tid.

 • Att skapa en etnicitetsuppskattning baserat på ditt DNA-prov är en komplicerad process som grundar sig på sannolikhet, statistik, delat DNA samt pågående forskning och vetenskap. AncestryDNA räknar ut din etnicitetsuppskattning genom att jämföra ditt DNA med en referenspanel bestående av tusentals människor. Eftersom både referenspaneler och vårt sätt att analysera ditt DNA förändras när vi får mer data kan dina etnicitetsresultat också förändras när vi får mer data.

 • Större referenspanel
  Våra förbättrade etnicitetsuppskattningar är möjliga tack vare ökningar i Ancestrys äganderättsligt skyddade uppsättning av DNA-prover bakom vår referenspanel. Vi har lagt till 23 000 fler prover till vår referenspanel, vilket ökar vår möjlighet att identifiera och hitta den genetiska signaturen i DNA:t för en region.

 • För att uppskatta din genetiska etnicitet jämför vi ditt DNA med DNA hos människor med djupa släkthistorier från specifika delar av världen. Vi kallar denna grupp av individer för vår referenspanel. Den unika AncestryDNA-referenspanelen är en samling av tusentals DNA-prover från hela världen. Den är unik eftersom de flesta prover kommer från vår databas, och deras arv verifieras via Ancestrys släktträd.

 • Den nyligen förbättrade versionen av vår etnicitetsuppskattning omfattar fler regioner i Europa, Nord- och Sydamerika, Oceanien och Sydostasien. Vi har till exempel utökat våra regioner i Nord- och Sydamerika för att inkludera ursprungsbefolkningar i Mexiko, Yucatanhalvön, Puerto Rico, Haiti och Dominikanska republiken, Kuba, Colombia och Venezuela, östra Sydamerika, Centralamerika och Arktis. Dessutom kan Polynesien nu rapporteras mer specifikt som Tonga, Guam och Samoa.

 • Den här nya etnicitetsuppskattningen tillhandahålls utan kostnad till kunder hos AncestryDNA. Vi kommer att tillhandahålla de senaste resultaten till kunder genom smidiga, automatiska uppdateringar över tid.

Frågor från befintliga kunder

 • Med tanke på storleken på den här uppdateringen håller vi på att fasa uppdateringen över tid för att säkerställa att individuell uppmärksamhet ges till varje resultat. Därför kan du se dina resultat tidigare eller senare än andra.

 • Nej, din nya etnicitetsuppskattning kommer att visas på din kundpanel oavsett om du är inloggad via en mobil eller en stationär enhet. Om du vill se dina nya resultat i AncestryDNA-appen ska du se till att du har laddat ned den mest uppdaterade versionen.

 • Du kommer att kunna visa och ladda ned din senaste etnicitetsuppskattning i din DNA-historia under 90 dagar efter uppdateringen.

 • Nej, vi kan uppdatera dina resultat utan att du behöver lämna ett nytt prov.

 • När du erhåller ditt resultat kommer det att visa den senaste etnicitetsuppskattningen.

 • Så snart de nya resultaten är klara kommer ditt resultat att uppdateras automatiskt. Det gamla resultatet kommer att ersättas av den nya uppskattningen.

Vad kan jag förvänta mig av den nya uppskattningen?

 • Vår utökade referenspanel tillåter oss att fastställa din etniska uppdelning med en högre precisionsgrad, vilket kan innebära betydande förändringar, såsom procentuella ökningar eller minskningar i dina etniska områden.

 • Oroa dig inte, ditt DNA har inte förändrats! I stället har den referenspanel med vilken vi jämför ditt DNA för att fastställa din etnicitetsuppskattning ökat dramatiskt. Vi har nu över 40 000 prover i vår panel för att ge ännu mer exakta resultat. DNA-analyser för att uppskatta en persons etnicitet är en banbrytande vetenskap, och inom ett område som utvecklas snabbt kommer vi alltid att kunna göra framsteg och förbättringar. Din senaste etnicitetsuppskattning har räknats ut med hjälp av en större referenspanel, vilket gör att vi kan uppskatta din etnicitet med en ännu högre precisionsgrad.

 • Ökad precision gör att vi kan ha större tilltro till en kunds resultat, vilket innebär att vissa regioner från tidigare resultat helt kan försvinna.

 • DNA-analyser för att uppskatta en persons etnicitet är en banbrytande vetenskap och inom ett område som utvecklas snabbt kommer vi alltid att kunna göra framsteg och förbättringar. Din senaste etnicitetsuppskattning har räknats ut med hjälp av en större referenspanel, vilket gör att vi kan uppskatta din etnicitet med en ännu högre precisionsgrad.

 • Vi har tilltro till vetenskapen bakom vår patentskyddade algoritm och noggrannheten i dessa resultat. Den konsumentinriktade genomikbranschen är i sina tidiga stadier, och dessa resultat är så exakta som möjligt med tanke på var forskningen befinner sig idag. Vi kommer dock att fortsätta att använda framsteg inom vetenskapen för att förbättra våra kunders upplevelser, vilket innebär att dessa resultat kommer att utvecklas allteftersom resultatet av DNA-uppskattningar förbättras. Ett bra exempel på detta är vår förmåga att dela upp stora områden i mindre, mer specifika regioner, vilket innebär att du kan se mer precisa geografiska områden i din etnicitetsuppskattning över tid.

 • Din senaste etnicitetsuppskattning har räknats ut med hjälp av en större referenspanel, vilket gör att vi kan uppskatta din etnicitet med en högre precisionsgrad. Men ditt DNA bara ett element i en mycket större bild och din familjehistoria och släktingar kommer att spela en viktig roll i din genetiska struktur, även om de inte specifikt återspeglas i din AncestryDNA-etnicitetsuppskattning.

 • Även om vi ärver 50 % av vårt DNA från vår pappa och 50 % från vår mamma, får vi inte en likvärdig 50/50-fördelning på alla av våra föräldrars DNA. Detta innebär att om din ena förälder endast har en liten procentandel av DNA från ett specifikt område, kanske du inte ärver någon del av detta DNA.

 • Ändringen påverkar inte dina DNA-matchningar.

 • Ändringen påverkar inte gemenskaperna, eftersom de fastställs med en annan metod. Ancestrys patentskyddade Genetic Communities™-teknik bestämmer gemenskaperna genom att identifiera grupper av människor i vårt DNA-nätverk som har fler matchningar med varandra än med personer i andra delar av nätverket och söker efter de länkade släktträden hos människor i gemenskapen för att identifiera förfäder som befann sig i samma område samtidigt.

Diverse

 • AncestryDNA-etnicitetsuppskattningar baseras på tillgängliga data. Om Ancestry inte har tillräckliga data kommer din etnicitetsuppskattning sannolikt att återspeglas i närliggande regioner. Det är dock viktigt att notera två faktorer. För det första skiljer sig vissa populationer inte tillräckligt åt på en genetisk nivå för att särskiljas som separata regioner. För det andra ändras länder över tid, och gränser på en karta idag representerar inte nödvändigtvis genetiska gränser, så det kan finnas befolkningsgrupper eller länder som aldrig hamnar i en enda region.

 • Ja. Dina tidigare sekretessinställningar förblir desamma med denna uppdatering. Du kan dessutom justera dina inställningar när som helst genom sammanfattningssidan för DNA-resultat.

 • Ja, vi har publicerat en ny vitbok som kommer att finnas på sidan Vitbok.