Etnicitetsuppskattningarna från AncestryDNA® har nu ännu större precision.

DNA-tekniken fortsätter att utvecklas. Vi kan nu presentera vår senaste etnicitetsuppskattning Vi har nu delat upp större regioner i Europa, Asien och Afrika i mindre och mer exakta regioner.

Visa dina nya resultat

Visa vad som är ändrat

Den nya etnicitetsuppskattningen från AncestryDNA® innehåller nu fler regioner över hela världen.
Se vad som är nytt på den interaktiva kartan här nedan.

En större referenspanel och en uppdaterad algoritm

Ditt DNA förändras inte, men de verktyg som vi använder för att analysera ditt DNA och bestämma din etnicitet utvecklas ständigt. Vid varje uppdatering kan vi skapa större precision i AncestryDNA‑resultaten.

Tack vare vår uppdaterade algoritm och utökade referenspanel, kan vi dela upp större regioner, såsom Storbritannien och Irland, Italien, Kina Japan, Filippinerna, Östra Europa och södra Afrika i mindre regioner. Vi har även lagt till Cypern som en helt ny region.

Bakom vårt senaste genombrott

Ta reda på vad det är som gör den här etnicitetsuppdateringen så
speciell och hur våra forskare gått till väga.

Hur vill du börja?

Det finns många sätt att upptäcka din släkts historia. Oberoende av vilket sätt du väljer för att spåra släkten i generationer bakåt i tiden med hjälp av släktträd eller för att upptäcka din etnicitet med AncestryDNA®, kommer vi att finnas där för att hjälpa dig.

Sök igenom flera miljarder personuppgifter och återupptäck berättelsen om din släkt

Kom igång

Upptäck din etniska bakgrund och mer med
AncestryDNA®

Mer om AncestryDNA

Vanliga frågor om vår uppdaterade etnicitetsuppskattning.

Mer information om våra nya uppskattningar

 • Ancestry vill förstärka kundernas upplevelser och vara ett stöd i deras personliga upptäcktsresa. Ditt DNA förändras inte, men vetenskapen förbättras kontinuerligt och ger mer exakta och informativa etnicitetsuppskattningar. I den här uppdateringen finns två större förändringar:
  • Fler prover i vår referenspanel, vilket innebär fler personer och större mångfald som vi kan jämföra ditt DNA mot
  • En uppdaterad algoritm som på ett bättre sätt kan jämföra ditt DNA mot referenspanelens

  Dessa uppdateringar gör att procentangivelser i din uppskattning kan förändras.
 • Att skapa en etnicitetsuppskattning utifrån ditt DNA-prov är en komplicerad process som bygger på sannolikhetslära, statistik, delat DNA, AncestryDNA:s databas och en fortlöpande forskning och vetenskap. Vi beräknar din etnicitetsuppskattning genom att jämföra ditt DNA mot en referenspanel bestående av DNA-prover från tusentals personer, som i sin tur representerar 70 grupper. Eftersom både referenspanelen och det sätt på vilket vi analyserar ditt DNA förändras när vi får in fler data, kan även ditt etnicitetresultat ändras när datamängden ökar. Läs om du vill veta mer om din etnicitetsuppskattning.
 • I och med den här uppdateringen har våra forskare ökat storleken på referenspanelen och uppdaterat algoritmen som används för att göra etnicitetsuppskattningar.
  • I den uppdaterade referenspanelen finns fler prover från fler platser i världen, vilket gör att vi kan öka det totala antalet regioner, som är tillgängliga för analys, till 70. Vi beräknar din etnicitetsuppskattning genom att jämföra ditt DNA med en referenspanel bestående av tusentals DNA-prov från personer med en lång släkthistoria till en geografisk plats eller inom en grupp. Referenspanelen är stabil tack vare de miljontals släktträd som är kopplade till våra DNA-kunder.
  • Den uppdaterade algoritmen gör att det går lättare att jämföra ditt DNA med referenspanelens DNA-prover. Algoritmen består egentligen av de steg och den vetenskap vi använder för att jämföra ditt DNA med 70 olika regioner som vi kan identifiera med hjälp av referenspanelen för att bestämma din uppskattning.

  De flesta av våra användare kan se en förändring av etnicitetsuppskattningen eftersom procentangivelsen ändras på grund av dessa uppdateringar, men endast användare som påverkas av nya eller uppdaterade regioner kommer att se dessa nya eller uppdaterade regioner i sina etnicitetsuppskattningar. Vi kommer fortsättningsvis att utveckla våra produkter för att ge våra kunder mer exakta etnicitetsuppskattningar.
 • För att uppskatta din genetiska etnicitet jämför vi ditt DNA med DNA hos människor med djupa släkthistorier från specifika delar av världen. Vi kallar denna grupp av individer för vår referenspanel. Den unika AncestryDNA-referenspanelen är en samling av tusentals DNA-prover från hela världen. Den är unik eftersom de flesta prover kommer från vår databas, och deras arv verifieras via Ancestrys släktträd.

Detaljer om nya eller uppdaterade regioner som du kanske kommer att se

 • Den här uppdateringen innehåller en utvidgad referenspanel och en uppdaterad algoritm för att skapa etnicitetsuppskattningar. Det främsta resultatet är att vi lyckats bryta upp större regioner i mindre mer exakta, till exempel England, Wales och nordvästra Europa; Irland och Skottland; Italien; Kina; Japan; Filippinerna; Kamerun, Kongo och sydliga bantufolk samt Östeuropa och Ryssland. Dessutom har en ny region i Europa tillkommit: Cypern.

  Du kanske även kan se andra regionförändringar. De generella förbättringarna har medfört att vi kan renodla namnet för regionen Korea och norra Kina till bara Korea.
 • Genom historien har det funnits mycket utbyte mellan personerna som idag lever i det moderna Skottland och England. Faktum är att interaktionen har varit så stor att det är svårt att bestämma om visst DNA tillhör den engelska eller skotska regionen.

  Vi har uppdaterat vår referenspanel och det sätt som vi betraktar DNA. Det har nu blivit lättare att hålla isär personer från närliggande regioner. Detta gör att vi kan dela upp Storbritannien och Irland i fyra nya regioner; Wales, Skottland, Irland samt England och nordvästra Europa.

  Detta medför att personer från England kan få mer av Skottland än vad de förväntat sig utifrån deras släkthistoria. Detta är en naturlig konsekvens när man försöker särskilja två närbesläktade personer med hjälp av bara DNA. Med den här uppdateringen är det första gången vi har försökt att identifiera dessa fyra regioner, så bli inte förvånad om vi lyckas förbättra resultatet för regionerna i framtiden.
 • Den här uppdateringen innehåller en utvidgad referenspanel och en uppdaterad algoritm för att skapa etnicitetsuppskattningar. Den främsta orsaken är att vi har brutit upp större regioner, såsom Storbritannien och Irland, i mindre och mer exakta.

  Du märker att regionen England, Wales och nordvästra Europa nu är uppdelad på en eller flera av följande regioner: England och nordvästra Europa, Wales, Irland eller Skottland.
 • Du märker att regionen England, Wales och nordvästra Europa nu är uppdelad på en eller flera av följande regioner: England och nordvästra Europa, Wales, Irland eller Skottland.

  Populationer som lever nära varandra delar tillräckligt mycket DNA, så att vissa delar av ditt DNA kan påminna mer om DNA från en närliggande region än den region som din släkt kom ifrån. Detta innebär att blandningen av dessa regioner varierar över hela landet.

  Med den här uppdateringen är det första gången vi har försökt att identifiera dessa fyra regioner, så bli inte förvånad om vi lyckas förbättra resultatet för regionerna i framtiden.
 • Genom historien har interaktionen mellan dagens Skottland och norra Irland varit stor. Faktum är att interaktionen varit så betydande att DNA:t påvisar så stora likheter att det har varit svårt, genom att bara titta på personers DNA, att ange om släkten kommer från norra Irland eller Skottland.

  Vi har uppdaterat vår referenspanel och det sätt som vi betraktar DNA på. Det har nu blivit lättare att hålla isär personer från närliggande regioner. Detta gör att vi kan dela upp Storbritannien och Irland i fyra nya regioner; Wales, Skottland, Irland samt England och nordvästra Europa.

  Detta medför att personer från norra Irland kan få mer av Skottland än vad de förväntat sig utifrån deras släkthistoria. Detta är en naturlig konsekvens när man försöker särskilja två närbesläktade personer med hjälp av bara DNA.

  Med den här uppdateringen är det första gången vi har försökt att identifiera dessa fyra regioner, så bli inte förvånad om vi lyckas förbättra resultatet för regionerna i framtiden.
 • Människorna i norra Italien och Frankrike har under århundraden levt nära varandra. Den gemensamma historien betyder att människorna i Frankrike och norra Italien delar mycket DNA, vilket gör att det är svårt att skilja dem åt med enbart DNA. Detta resulterar i att vår tidigare etnicitetsuppskattning kan ha gett högre värden för Frankrike än norra Italien.

  Vi har uppdaterat vår referenspanel och det sätt som vi betraktar DNA på. Det har nu blivit lättare att hålla isär personer från närliggande regioner. Detta gör att vi nu kan dela upp norra Italien i två nya regioner: Norra Italien och Södra Italien.

  Den här uppdelningen innebär inte bara att vi bättre kan urskilja personer från norra Italien och södra Italien, utan vi kan dessutom bättre hålla isär personer från Frankrike och norra Italien.
 • Vi använder mycket data innan vi beslutar oss för vilka namn vi använder för en etnisk region. Det är bland annat viktigt att vi titta på vilka områden som personerna får höga genomsnittsvärden för och som de har djupa familjeband med. Med vår uppdaterade referenspanel är det lättare att påvisa förfäder från norra Indien än från vår tidigare region Norra och västra Indien. Detta leder till att vi ändrar namnen för att bättre återspegla de genetiska profilerna som varje region representerar. Många personer med rötter i Indien kommer fortfarande att se en blandning av båda profilerna i sina resultat. DNA-prover för personer från Bangladesh har en tendens att mer påminna om profilen för Södra Indien, vilket gör att kartbilden sträcker sig så långt öster- och norrut.
 • Vi kan nu identifiera två genetiska profiler för japanska populationer. Vi har valt att kalla dem Norra Japan och Öbor i södra Japan. Den första är vanligare bland befolkningen på den japanska huvudön och den andra bland invånarna på Ryukyuöarna. Många personer med japanska rötter kommer att se en blandning av båda profilerna i sina resultat.
 • Vi kan nu identifiera två genetiska profiler för kinesiska populationer. Vi har valt att kalla dem Norra Kina och Södra Kina. Många personer med kinesiska rötter kommer att se en blandning av båda profilerna i sina resultat. Beroende på varifrån de kommer kan blandningen variera, och många kan även ingå i icke-kinesiska etniska regioner.
 • Vi kan nu identifiera två genetiska profiler för filippinska populationer. Vi har valt att kalla dem Norra Filippinerna och Södra Filippinerna. Vi upptäcker dessutom ofta DNA-profilen Norra Filippinerna hos personer på flera öar i södra Filippinerna, och många personer med filippinska rötter kan se en blandning av båda profilerna i sina resultat.

Frågor för befintliga kunder

 • Den här uppdaterade etnicitetsuppskattningen kostar inget för AncestryDNA-kunder.
 • Nej, din nya etnicitetsuppskattning kommer att visas på din kundpanel oavsett om du är inloggad via en mobil eller en stationär enhet. Om du vill se dina nya resultat i AncestryDNA-appen ska du se till att du har laddat ned den mest uppdaterade versionen.
 • Du kommer att kunna visa och ladda ned din senaste etnicitetsuppskattning i din DNA-historia under 90 dagar efter uppdateringen.
 • Nej, vi kan uppdatera dina resultat utan att du behöver lämna ett nytt prov.
 • När du erhåller ditt resultat kommer det att visa den senaste etnicitetsuppskattningen.
 • Så snart de nya resultaten är klara kommer ditt resultat att uppdateras automatiskt. Det gamla resultatet kommer att ersättas av den nya uppskattningen.

Vad kan jag förvänta mig av den nya uppskattningen?

 • Med vår utökade referenspanel och den uppdaterade algoritmen kan vi bestämma ditt ursprung med högre precisionsgrad. Detta kan innebära anmärkningsvärda förändringar, t.ex. procentuella ökningar och minskningar för dina etniska regioner.
 • Tänk inte så mycket på det – ditt DNA har inte förändrats! Vad som har ändrats är mängden data som vi har tillgängliga och att den vetenskap som används för att beräkna din etnicitet nu är mer avancerad. Vi har lagt till ytterligare tusentals prover i referenspanelen som vi använder för att göra etnicitetsuppskattningar. Detta betyder att vi nu kan identifiera 70 olika populationer som vi kan jämföra ditt DNA mot. Vi använder oss även av de nya rönen inom DNA-vetenskapen i den algoritm som används för att analysera ditt prov. Detta gör att vi med en större referenspanel och den senaste algoritmen kan leverera resultat som är mera exakta än tidigare. Att analysera DNA för att uppskatta en persons etnicitet är en spetsvetenskap inom ett område som utvecklas snabbt. Vi håller ständigt ett öga på de senaste forskningsrönen och hur vi kan göra förbättringar.
 • Ökad precision leder till att vi får större tillförlitlighet i en kunds resultat, vilket i sin tur kan betyda att vissa regioner i tidigare resultat kan komma att tas bort.
 • Att analysera DNA för att uppskatta en persons etnicitet är en spetsvetenskap inom ett område som utvecklas snabbt och det finns alltid möjligheter för utveckling och förbättringar. Din senaste etnicitetsuppskattning har gjorts med den senaste och mest avancerade DNA-analysen och en utökad referenspanel. Detta gör att vi nu kan uppskatta din etnicitet med bättre precision.
 • Vi har tilltro till vetenskapen bakom vår patentskyddade algoritm och noggrannheten i dessa resultat. Den konsumentinriktade genomikbranschen är i sina tidiga stadier, och dessa resultat är så exakta som möjligt med tanke på var forskningen befinner sig idag. Vi kommer dock att fortsätta att använda framsteg inom vetenskapen för att förbättra våra kunders upplevelser, vilket innebär att dessa resultat kommer att utvecklas allteftersom resultatet av DNA-uppskattningar förbättras. Ett bra exempel på detta är vår förmåga att dela upp stora områden i mindre, mer specifika regioner, vilket innebär att du kan se mer precisa geografiska områden i din etnicitetsuppskattning över tid.
 • Din senaste etnicitetsuppskattning har gjorts med den senaste och mest avancerade DNA-analysen och en utökad referenspanel. Detta gör att vi nu kan uppskatta din etnicitet med bättre precision. Med detta sagt vill vi även påminna om att DNA bara utgör en del av en mycket större bild där din släkthistoria och dina släktingar spelar en viktig roll för din genetiska bakgrund, även om detta inte tydligt framgår av din etnicitetsuppskattning.
 • Även om vi ärver 50 % av vårt DNA från vår pappa och 50 % från vår mamma, får vi inte en likvärdig 50/50-fördelning på alla av våra föräldrars DNA. Detta innebär att om din ena förälder endast har en liten procentandel av DNA från ett specifikt område, kanske du inte ärver någon del av detta DNA.
 • Ändringen påverkar inte dina DNA-matchningar.
 • Ändringen påverkar inte gemenskaperna, eftersom de fastställs med en annan metod. Ancestrys patentskyddade Genetic Communities™-teknik bestämmer gemenskaperna genom att identifiera grupper av människor i vårt DNA-nätverk som har fler matchningar med varandra än med personer i andra delar av nätverket och söker efter de länkade släktträden hos människor i gemenskapen för att identifiera förfäder som befann sig i samma område samtidigt.
 • Ja! Om du vill dela dina etnicitetsresultat med släkt och vänner som inte är Ancestry-medlemmar klickar du på knappen ”Dela” på resultatsidan. Du kan sedan dela med dig av resultaten via olika sociala medier eller meddelandekanaler, ladda ned en bild av resultaten eller kopiera en länk för att dela dina resultat. När du delar dem får alla tillgång till en sammanfattning av dina resultat.

Diverse

 • De etnicitetsuppskattningar som AncestryDNA® gör baseras på tillgängliga data. Detta betyder att om Ancestry inte har tillräckligt med data för att identifiera en genetisk profil för en specifik population eller region, kommer troligtvis din etnicitetsuppskattning att återspegla närliggande regioner. Det är emellertid viktigt att tänka på två saker. För det första: vissa befolkningsgrupper skiljer sig inte tillräckligt mycket åt genetiskt för att kunna särskiljas som separata regioner. För det andra: länder förändras över tiden och gränserna på en karta idag påvisar inte nödvändigtvis de genetiska gränserna, vilket betyder att det kan finnas befolkningsgrupper och länder som inte sammanfaller med en region.
 • Ja. Dina tidigare sekretessinställningar förblir desamma med denna uppdatering. Du kan dessutom justera dina inställningar när som helst genom sammanfattningssidan för DNA-resultat.
 • Ja, vi har publicerat en ny vitbok som kommer att finnas på sidan Vitbok.