Antavla

En antavla visar de förfäder som du härstammar från i rakt uppåtstigande led, och dessa utgör grunden till din sammanställning av ett fullständigt och korrekt släktträd. Den visar snabbt de framsteg du har gjort mot ditt mål och vad som återstår att göra.

Antavla

Forskningsprotokoll

Forskningsprotokollet redogör för samtliga källor du har letat i och fungerar som en påminnelse om vad du redan har gjort och var du har hittat relevanta uppgifter.

Forskningsprotokoll

Forskningsutdrag

Använd forskningsutdragen för att sammanfatta information som inte kan kopieras och som du inte har i dokumentform eller för register som urkunder som kan vara tidskrävande eller svåra att läsa om snabbt när du behöver uppgifter från den kopia du har sparat.

Forskningsutdrag

Korrespondensförteckning

Det är viktigt att hålla reda på vilka du har skrivit till, varför du skrev till dem och huruvida du har fått svar från dem.

Korrespondensförteckning

Arbetsblad för släktgrupper

Alla uppgifter om en förfader och dennes familj skrivs upp på ett arbetsblad. Eftersom målet med din forskning är att sammanställa fullständiga, korrekta och sammanhängande släkter kommer det att göra sammanställningen mycket enklare om du använder arbetsblad för släktgrupper redan från början.

Arbetsblad för släktgrupper

Sammanfattning av källor

Det är praktiskt att snabbt kunna hänvisa till information som du har hittat om en bestämd släkt och var du fått uppgifterna från. Gör en egen sammanfattning av källor till information som du hittat för varje släktgrupp.

Sammanfattning av källor