Ancestry Mötesplatsens Regler och Riktlinjer

Välkommen till världens största online-mötesplats tillägnad släkthistoria. Detta är din chans att vara med och dela idéer. Ställa frågor. Erbjuda råd. Knyta värdefulla kontakter. Göra banbrytande upptäckter. På det hela taget är det en möjlighet att samarbeta och dela med dig till din familj och andra medlemmar i mötesplatsen som är intresserade av släkthistoria.
 


Ju mer aktiv du är i vår mötesplats, ju mer kommer du få ut av den. Kom ihåg att vi ständigt gör den lättare att använda och mer underhållande för dig.
 


Dessa riktlinjer kommer hjälpa dig och andra att dra nytta av er upplevelse på mötesplatsen. Kom ihåg, dock, att all användning av webbplatserna regleras av de allmänna villkoren som hör till dem, vilka äger företräde gentemot dessa riktlinjer.

 

Mötesplatsens värderingar

Vår mötesplats Ancestry innefattar mötesplatserna Ancestry, RootsWeb och Genealogy.com, som alla uppmuntrar öppen och frekvent kommunikation mellan medlemmar.
 


Här är de grundläggande antagandena bakom vår mötesplats:

 • Människor har en djup önskan att komma i kontakt med familjemedlemmar, både från förr i tiden och nu.
 • Alla har något att bidra med till mötesplatsen.
 • Ärlig, öppen kommunikation är viktigt, men den måste levereras med respekt för andra medlemmars tankar och uttryck.
Medlemmars uppförande och användning – GÖR och GÖR INTE

Denna mötesplats är ditt forum för att dela tankar, erfarenheter, resurser och upptäckter. Vi uppskattar ditt deltagande. Vi ber dig dock att noga läsa och följa riktlinjerna nedan. Du kommer att finna att de flesta av dem är naturliga för dig.
 


GÖR: Som medlem i mötesplatsen, vänligen gör följande:

 • Till att börja med, försök helt enkelt att behandla andra så som du själv vill bli behandlad.
 • Svara på ämnet (och inte personen) om du inte håller med om något i ett inlägg.
 • Dela bara med dig av dina egna tankar, idéer och innehåll.
 • Lägg endast upp information som är lämplig för ett givet ämne. Till exempel, om du skriver någonting på anslagstavlan för efternamnet ”Lansing”, bör du endast skriva med hänvisning till något som har med ”Lansing” att göra. Om du skriver på anslagstavlan för USA eller den regionala eller internationella anslagstavlan, måste du referera till lämplig plats.Å andra sidan, iaktta följande punkter att INTE GÖRA (som även utgör brott mot avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter):
 • Lägg inte upp bilder på levande personer (andra än bara dig) eller någon annans e-postadress utan deras samtycke.
 • Du får inte trakassera, kränka eller hota andra medlemmar.
 • Lägg inte upp innehåll som är vulgärt, hatiskt, sexuellt explicit, olagligt eller på annat sätt stötande.
 • Lägg inte upp kommersiella meddelanden, ”fee-for-service” inlägg, reklam eller relaterade länkar, etc.
 • Inkludera inte identifierbar information om levande personer utan deras direkta medgivande, eller, i fråga om minderåriga, medgivande från deras förälder eller målsman. Detta inkluderar (men är inte begränsat till) en persons fullständiga namn, plats eller kontaktinformation.
 • Lägg inte upp något som du inte personligen har skapat. Det innefattar upphovsrättsskyddat material som du inte har tillstånd att sprida, e-postmeddelanden, anteckningar i GEDCOM, etc. Läs våra regler om anmälan av och procedur för anspråk vid upphovsrättsintrång om du har frågor.
 • Uppträd inte som en annan individ, företag eller annan enhet. Låtsas inte vara en anställd hos eller företrädare för Ancestry eller något närstående bolag till Ancestrys familj av företag, egendom eller närstående bolag.
 • Skicka inte in ett ”söker-information-meddelande” (förfrågan) om du i menyn har valt att klassificera det som en icke-fråga (data)Vi förbehåller oss rätten att radera meddelanden som strider mot våra allmänna villkor, flytta inskickade meddelanden som ligger på fel ställe och redigera fältet för efternamn, ämnesraden, etc. i meddelanden. Vi förbehåller oss rätten att göra ovanstående utan förvarning, för att bevara mötesplatsens integritet och se till att folk kan hitta vad de söker efter.

Uppföranderegler

Du får inte använda Webbplatsen eller Tjänsterna på följande sätt:

A. Lägga upp, överföra, eller visa någonting som är olagligt, hotfullt, skadligt, kränkande, trakasserande, inkräktande på annans privatliv, förnedrande, ärekränkande, vulgärt, hatiskt, nedsättande, bedrägligt, obscent, pornografiskt eller på annat sätt stötande.
 

B. Lägga upp, överföra, eller visa innehåll som är skyddat av upphovsrätt eller varumärke eller som inte tillhör dig och som du inte har tillstånd från upphovsrätts- eller varumärkesinnehavaren att använda, inklusive men inte begränsat till, e-postmeddelanden och anteckningar i GEDCOM. Läs våra Regler om anmälan och borttagning av material om du har frågor.
 

C. Lägga upp, överföra, ladda upp, eller visa innehåll som innehåller rättighetsskyddad eller konfidentiell information som du inte har rätt att överföra.
 

D. Använda webbplatserna för olaglig verksamhet eller tillhandahålla material som främjar eller lär ut olaglig verksamhet.
 

E. Uppträda som en annan person eller enhet eller ge en vilseledande bild av din anknytning till någon person eller enhet, eller falskeligen påstå att du har intygande som du inte har.
 

F. Uppge att du är anställd hos, eller företrädare för, Ancestry eller något av våra närstående bolag eller egendom.
 

G. Lägga upp, överföra eller tillgängliggöra reklam, marknadsföringsmaterial, skräppost, kedjebrev eller någon annan form av erbjudande.
 

H. Reproducera, kopiera eller sälja någon del av Ancestry eller innehållet i Ancestrys databas.
 

I. Förfölja eller trakassera andra.
 

J. Systematiskt ladda ned innehåll och data från Ancestrys databas för att skapa eller fylla en annan databas eller för något annat ändamål, med robotar, crawlers, spiders eller andra medel.
 

L. Lägga upp, överföra, ladda upp, eller visa identifierbar information om levande personer utan deras direkta medgivande, eller, i fråga om minderåriga, medgivande från deras förälder eller målsman. Detta inkluderar (men är inte begränsat till) en persons fullständiga namn, plats eller kontaktinformation.
 

K. Lägga upp, överföra, ladda upp eller visa bilder av levande personer (andra än bara du) eller någon annans e-postadress utan deras medgivande.

 

Innehåll tillhandahållet av användare

Vi kan inte företa förhandsgranskning eller övervakning av innehåll som medlemmar bidrar med. Vänligen meddela oss om du stöter på material som du anser är olämpligt enligt dessa riktlinjer eller strider mot våra allmänna villkor. Använd länkarna "rapportera missbruk" på webbsidan för att göra meddela oss.

 

Vi kan inte ansvara för innehållet som våra medlemmar skapar och delar med sig av inom mötesplatsen. Vi förbehåller oss dock rätten att ta bort inlägg som inte följer ovanstående riktlinjer eller som bryter mot våra allmänna villkor. Allvarliga överträdelser eller brott kommer att göra den ansvarige medlemmen föremål för uppsägning av konto.

 

Viktigt meddelande: I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, är all information du lägger upp i vår mötesplats offentlig och får kopieras, modifieras och distribueras av andra. Genom att skicka in eller lägga upp innehåll till vår mötesplats, ger du uttryckligen Ancestry Information Operations Unlimited Company de rättigheter som anges i de allmänna villkoren.

Vi kan ändra dessa riktlinjer från tid till annan. Vänligen återkom regelbundet för att se uppdateringar.