AncestryDNA® ger nu ännu större precision.

AncestryDNA® ger nu ännu större precision.

AncestryDNA® ger nu ännu större precision.

Vi presenterar vår senaste uppdatering av etnicitetsuppskattningarna med nya regioner i Asien, Afrika och Oceanien. Dessutom hjälper vår omfattande samling av släktträd till att förbättra resultaten för personer med lång släkthistoria till specifika regioner över hela världen, vilket resulterar i den mest exakta etnicitetsuppskattningen hittills.

Vi presenterar vår senaste uppdatering av etnicitetsuppskattningarna med nya regioner i Asien, Afrika och Oceanien. Dessutom hjälper vår omfattande samling av släktträd till att förbättra resultaten för personer med lång släkthistoria till specifika regioner över hela världen, vilket resulterar i den mest exakta etnicitetsuppskattningen hittills.

Vi presenterar vår senaste uppdatering av etnicitetsuppskattningarna med nya regioner i Asien, Afrika och Oceanien. Dessutom hjälper vår omfattande samling av släktträd till att förbättra resultaten för personer med lång släkthistoria till specifika regioner över hela världen, vilket resulterar i den mest exakta etnicitetsuppskattningen hittills.

Har du några frågor? Se svaren på vanliga frågor.

Har du några frågor? Se svaren på vanliga frågor.

Se den senaste etnicitetsuppskattningen med hjälp av kartan nedan.

Se den senaste etnicitetsuppskattningen med hjälp av kartan nedan.

Se den senaste etnicitetsuppskattningen med hjälp av kartan nedan.

Mer exakta resultat och åtta nya hemregioner

I den senaste uppdateringen har vi lagt till:

Mer exakta resultat och åtta nya hemregioner

I den senaste uppdateringen har vi lagt till:

Fyra nya regioner i Asien:

 • Tibetaner
 • Sydvästra Kina
 • Centrala och östra Kina
 • Nepal och Himalayas dalar

Fyra nya regioner i Asien:

 • Tibetaner
 • Sydvästra Kina
 • Centrala och östra Kina
 • Nepal och Himalayas dalar

Två nya regioner i Afrika:

 • Niloter
 • Nigeria – östra centrala

Två nya regioner i Afrika:

 • Niloter
 • Nigeria – östra centrala

Vi delar dessutom upp regionen Maorier i östra Polynesien och Nya Zeeland i Oceanien i två separata regioner:

 • Hawaii
 • Nya Zeeland och Maori

Vi delar dessutom upp regionen Maorier i östra Polynesien och Nya Zeeland i Oceanien i två separata regioner:

 • Hawaii
 • Nya Zeeland och Maori

Bakom vårt senaste genombrott

Bakom vårt senaste genombrott

Ta reda på vad det är som gör den här etnicitetsuppdateringen så speciell och hur våra forskare gjort.

Ta reda på vad det är som gör den här etnicitetsuppdateringen så speciell och hur våra forskare gjort.

En enastående databas för enastående resultat

Många personer har en lång släkthistoria till specifika delar av välden. Tack vare vår enorma samling med släktträd kan vi kombinera informationen i dessa med våra DNA-resultat för att identifiera genetiska profiler och ta fram mer unika regioner i världen än något annat DNA-test. Detta gör att vi kan ge våra AncestryDNA®-användare mer detaljerade och exakta resultat.

En enastående databas för enastående resultat

Många personer har en lång släkthistoria till specifika delar av välden. Tack vare vår enorma samling med släktträd kan vi kombinera informationen i dessa med våra DNA-resultat för att identifiera genetiska profiler och ta fram mer unika regioner i världen än något annat DNA-test. Detta gör att vi kan ge våra AncestryDNA®-användare mer detaljerade och exakta resultat.

En enastående databas för enastående resultat

Många personer har en lång släkthistoria till specifika delar av välden. Tack vare vår enorma samling med släktträd kan vi kombinera informationen i dessa med våra DNA-resultat för att identifiera genetiska profiler och ta fram mer unika regioner i världen än något annat DNA-test. Detta gör att vi kan ge våra AncestryDNA®-användare mer detaljerade och exakta resultat.

Varför uppdaterar vi kundernas etnicitetsuppskattningar?

Varför uppdaterar vi kundernas etnicitetsuppskattningar?

Varför uppdaterar vi kundernas etnicitetsuppskattningar?

Ditt DNA förändras inte, men den bakomliggande vetenskapen förbättras kontinuerligt och ger nu mer exakta och informativa etnicitetsuppskattningar. I år har fler prover lagts till i vår referensgrupp, vilket innebär att det finns fler personer och större mångfald som vi kan jämföra ditt DNA med.

Ditt DNA förändras inte, men den bakomliggande vetenskapen förbättras kontinuerligt och ger nu mer exakta och informativa etnicitetsuppskattningar. I år har fler prover lagts till i vår referensgrupp, vilket innebär att det finns fler personer och större mångfald som vi kan jämföra ditt DNA med.

Ditt DNA förändras inte, men den bakomliggande vetenskapen förbättras kontinuerligt och ger nu mer exakta och informativa etnicitetsuppskattningar. I år har fler prover lagts till i vår referensgrupp, vilket innebär att det finns fler personer och större mångfald som vi kan jämföra ditt DNA med.

Hur namnger vi våra regioner?

Hur namnger vi våra regioner?

Hur namnger vi våra regioner?

Vår prioritet är att rättvist representera olika folkgrupper i världen. Vi samarbetar med olika forskare och experter för att utveckla och diskutera hur vi namnger våra regioner.

Vår prioritet är att rättvist representera olika folkgrupper i världen. Vi samarbetar med olika forskare och experter för att utveckla och diskutera hur vi namnger våra regioner.

Vår prioritet är att rättvist representera olika folkgrupper i världen. Vi samarbetar med olika forskare och experter för att utveckla och diskutera hur vi namnger våra regioner.

Varför kan din etnicitetsuppskattning visa en plats som dina förfäder inte kommer ifrån?

Varför kan din etnicitetsuppskattning visa en plats som dina förfäder inte kommer ifrån?

Varför kan din etnicitetsuppskattning visa en plats som dina förfäder inte kommer ifrån?

Eftersom människor inte alltid stannade på samma plats, behöver de etnicitetsregioner som ditt DNA hänvisar till idag inte vara den plats där din släkt levde.

Eftersom människor inte alltid stannade på samma plats, behöver de etnicitetsregioner som ditt DNA hänvisar till idag inte vara den plats där din släkt levde.

Eftersom människor inte alltid stannade på samma plats, behöver de etnicitetsregioner som ditt DNA hänvisar till idag inte vara den plats där din släkt levde.

Hitta mer om din släkts historia.

Hitta mer om din släkts historia.

Det finns många sätt att ta reda på din släkts historia. Oberoende av vilken väg du väljer finns vi här för att hjälpa dig att finna din släkt flera generationer bakåt med hjälp av släktträd eller genom att spåra din etnicitet med AncestryDNA®.

Det finns många sätt att ta reda på din släkts historia. Oberoende av vilken väg du väljer finns vi här för att hjälpa dig att finna din släkt flera generationer bakåt med hjälp av släktträd eller genom att spåra din etnicitet med AncestryDNA®.

Sök igenom flera miljarder personuppgifter oc återupptäck berättelsen om din släkt

Upptäck din etniska bakgrund
och mer med AncestryDNA

Sök igenom flera miljarder personuppgifter och återuppt

Använd AncestryDNA® för att upptäcka din etniska bakgrund och mer.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Uppgifter om nya uppskattningar

Uppgifter om nya uppskattningar

 • Ditt DNA förändras inte, men den bakomliggande vetenskapen förbättras kontinuerligt och ger nu mer exakta och informativa etnicitetsuppskattningar. Med den här uppdateringen har fler prover lagts till i vår referensgrupp, vilket innebär att det finns fler personer och större mångfald som vi kan jämföra ditt DNA mot. Vi uppdaterar även DNA-algoritmen för att kunna ge mer exakta etnicitetsuppskattningar i framtiden. Du kan hitta nya regioner eller procentandelar som förändrats i den här uppdateringen.

 • Vi beräknar din etnicitetsuppskattning genom att jämföra ditt DNA med en referensgrupp bestående av DNA-prover från mer än 68 000 personer, som i sin tur representerar 84 olika populationer. Eftersom både referensgruppen och det sätt på vilket vi analyserar ditt DNA förändras när vi får in mer data, kan även ditt etnicitetsresultat ändras när datamängden ökar. Mer utförlig information finns i AncestryDNA® och etnicitet.

 • Vi arbetar ständigt med att uppdatera våra tekniker och vår spetsvetenskap. Ditt resultat kan komma att förändras när vi uppdaterar algoritmen och referensgruppen. När vi dessutom lägger till allt fler kunder i vår AncestryDNA-databas, hoppas vi kunna öka antalet och noggrannheten för våra etniska regioner samt göra varje uppdatering mer exakt.

  Vi beräknar din etnicitetsuppskattning genom att jämföra ditt DNA med en referensgrupp bestående av tusentals DNA-prov från personer med lång släkthistoria till en geografisk plats eller inom ett kollektiv. Referensgruppen är stabil tack vare de miljontals släktträd som är kopplade till våra DNA-kunder. I och med den här uppdateringen har våra forskare ökat storleken på vår referensgrupp som vi använder för att göra etnicitetsuppskattningar. I den uppdaterade referensgruppen finns fler prover från fler platser i världen, vilket gör att vi kan öka det totala antalet regioner som är tillgängliga för analys, från 77 till 84.

  Eftersom den här uppdateringen generellt sett är mer exakt, kommer många användare att se förändringar i etnicitetsuppskattningen när procentandelarna förändras. Andra kommer att se nya eller uppdaterade regioner i sina uppskattningar. Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla våra produkter så att vi kan ge våra kunder mer exakta etnicitetsuppskattningar.

 • För att vi ska kunna uppskatta din genetiska etnicitet jämför vi ditt DNA med DNA från personer med djupa rötter från specifika platser i världen. Vi kallar denna grupp av individer för vår referensgrupp. Den unika AncestryDNA-referensgruppen består av en samling med över 68 000 DNA-prover från hela världen som vi använder för att identifiera 84 olika populationer. Den är unik eftersom de flesta proverna kommer från vår databas och deras härstamning verifieras via Ancestrys släktträd.

 • Vår prioritet är att rättvist representera olika folkgrupper i världen. Vi arbetar oss igenom flera steg och samarbetar med olika forskare och experter för att utveckla och granska hur vi namnger våra regioner. Vi börjar med ett antal kartor där vi ofta hittar en viss etnisk region i resultatet från personer som är bosatta i ett område. Vi tittar även på vem som troligtvis kommer att få en region i sitt resultat för att försäkra oss om att ett namn är tillräckligt omfattande eller begränsande för att vara lämpligt. Detta ger oss något att utgå ifrån. Vi börjar nu testa olika namn med användare i ett område eller tillfråga dem om förslag. Slutligen har vi en panel bestående av utomstående experter med lokalkännedom som går igenom våra namnförslag för att se om de är korrekta och kulturellt godtagbara.

Detaljer om nya eller uppdaterade regioner som du kanske kommer att se

Detaljer om nya eller uppdaterade regioner som du kanske kommer att se

 • I den här uppdateringen har vi lagt till fler prover i referensgruppen som vi använder för att skapa etnicitetsuppskattningar. Detta har resulterat i att vi kan lägga till fyra nya regioner i Asien: Centrala och östra Kina, Sydvästra Kina, Nepal och Himalayas dalar samt Tibetaner. Vi har även lagt till två nya regioner i Afrika. Nigeria – östra centrala och Niloter. Vi har dessutom delat upp regionen som tidigare kallades Maorier i östra Polynesien och Nya Zeeland i regionerna Hawaii och Nyzeeländska maorier.

 • En större referensgrupp gör det möjligt att särskilja närliggande och förbättra befintliga regioner. Många personer med rötter i Kuba och Haiti samt Dominikanska republiken kommer t.ex. att märka en betydande ökning av procentandelarna för dessa regioner. Avsevärda förbättringar har även gjorts för andra regioner, bland annat för Elfenbenskusten och Ghana, Samoa, Tonga, Mongoliet och norra Centralasien, Södra Indien, Sydostasien, Arabiska halvön, Frankrike, Baskien, Egeiska öarna, Germanska regionen i Europa, Sverige och Danmark, Norge och Ursprungsbefolkning – Yucatanhalvön, Centralamerika, Panama och Costa Rica samt Bolivia och Peru.

 • Resultatet av ditt etnicitetsarv hämtas från ditt DNA. Tack vare vår SideView™-teknik kan vi urskilja det DNA du ärvt från respektive biologisk förälder och sedan göra en etnicitetsuppskattning på varje DNA-uppsättning separat. Eftersom uppdateringen ökar antalet och mångfalden av populationer som vi jämför ditt DNA med under etnicitetsuppskattningen, kan ditt etniska arv även förändras. Du kan hitta nya regioner eller procentandelar som förändrats i den här uppdateringen.

 • Den uppdaterade franska regionen ger bättre resultat för personer med långa familjeband med Frankrike. Den ökade precisionen för regionen Frankrike ha påverkat resultatet i populationer av fransk härkomst, inklusive personer i Quebec.

 • Den uppdaterade franska regionen ger bättre resultat för personer med långa familjeband med Frankrike. Den ökade precisionen för regionen Frankrike kan ha påverkat resultatet för närliggande områden, speciellt för dem som genom handel, migration och politik har historiska band med Frankrike. Användare med en släkthistoria som kan härledas till nordvästra Italien, nordöstra Spanien och kantonen Ticino i Schweiz kan se en ökad andel av Frankrike i sina etnicitetsresultat.

 • Den uppdaterade regionen Egeiska öarna ger bättre resultat för personer med långa släktband med Egeiska öarna och Kreta. Den här uppdateringen kan även påverka närliggande regioner, speciellt dem som genom handel, migration och politik har historiska kopplingar till Egeiska öarna. Användare med en släkthistoria till sydöstra Italien och västra Turkiet kan även se en viss ökad tilldelning för Egeiska öarna i sina etnicitetsresultat.

 • När vi lade till regionerna Sydvästra Kina och Centrala och östra Kina påverkades även resultatet för närliggande regioner, inklusive Norra Kina. Användare med en släkthistoria till norra delarna av Kina kan se en viss minskad procenttilldelning för Norra Kina.

 • Eftersom vi har förbättrat regionen Ursprungsbefolkning – östra Sydamerika har detta även påverkat vissa närliggande regioner, bland annat uppskattningen av Ursprungsbefolkning – Colombia och Venezuela för personer med långa släktband med norra Venezuela.

 • När vi uppdaterade vår algoritm påverkade detta även etnicitetsuppskattningen för vissa andra regioner, bland annat regionen Ursprungsbefolkning – Bolivia och Peru. Personer från närliggande regioner kan märka viss ökning i etnicitetsuppskattningen för Ursprungsbefolkning – Bolivia och Peru.

 • Vi har lagt till två nya regioner för det område som tidigare täcktes av Maorier i östra Polynesien och Nya Zeeland. De nya regionerna är Hawaii och Nyzeeländska maorier. Dessa regioner ger ett bättre resultat för personer med rötter i Hawaii och Nya Zeeland. Samtidigt kan personer från platser i närheten eller med djupa historiska och genetiska band till Hawaii och Nya Zeeland, inklusive Franska Polynesien och Cooköarna, troligtvis se att deras tidigare procentandel av Maorier i östra Polynesien och Nya Zeeland är uppdelade mellan de nya regionerna Hawaii och Nyzeeländska maorier.

 • Vi har lagt till två nya regioner för det område som tidigare täcktes av Maorier i östra Polynesien och Nya Zeeland. De nya regionerna är Hawaii och Nyzeeländska maorier. Dessa regioner ger ett bättre resultat för personer med rötter i Hawaii och Nya Zeeland. På grund av befolkningen i östra Polynesiens (ättlingar till sjöfarare som spred sig från västra Polynesien) delade historia, kan personer med hawaiiansk eller maorisk härkomst se vissa procentandelar för regionen Östra Polynesien i sina resultat.

 • När personer flyttar, tar de naturligtvis sitt DNA med sig. För att kunna ge dig det mest exakta resultatet för din etnicitetsuppskattning avser vi att bygga upp en referensgrupp med personer vars DNA är typiskt för det DNA som förkommer på en viss plats. Vi gör det genom att leta efter familjer som bebott samma land eller del av ett land under flera generationer. Detta är kunder med djupa rötter till den platsen och deras långa historia till platsen finns representerad i släktträd på Ancestry.

 • Många kunder kommer inte att se några stora förändringar. Vartefter tekniken och våra data blir allt bättre, kan vi ge mer exakta och informativa etnicitetsuppskattningar, men det kommer inte alltid att direkt visas för alla över hela världen. När vissa kunder ser nya regioner eller förändrade procentandelar, kommer andra att se små förändringar eller inga förändringar över huvud taget. Vi fortsätter att följa den vetenskapliga utvecklingen för att förbättra kundernas upplevelse. Detta innebär att resultaten kan komma att förändras vartefter exaktheten i DNA-uppskattningarna förbättras.

Frågor för befintliga kunder

Frågor för befintliga kunder

 • Den här uppdaterade etnicitetsuppskattningen kostar inget för AncestryDNA-kunder.

 • Nej, din nya ursprungsuppskattning kommer att visas i din DNA-historia oberoende av om du loggar in på mobilen eller på datorn. Om du vill se det nya resultatet i Ancestry-appen måste du ha den senaste uppdaterade versionen.

 • Du kommer att kunna se och ladda ned den tidigare versionen av din etnicitetsuppskattning i DNA-historia 90 dagar efter den senaste uppdateringen.

 • Nej, vi kan uppdatera dina resultat utan att du behöver lämna in ett nytt prov.

 • När du erhåller ditt resultat kommer det att visa den senaste etnicitetsuppskattningen.

 • Så snart de nya resultaten är klara kommer ditt resultat att uppdateras automatiskt. Det gamla resultatet kommer att ersättas av den nya etnicitetsuppskattningen.

Vad kan jag förvänta mig av den nya uppskattningen?

Vad kan jag förvänta mig av den nya uppskattningen?

 • Vi har lagt till ytterligare tusentals prover i referensgruppen som vi använder för att göra etnicitetsuppskattningar. Tack vare ytterligare data kan vi nu identifiera 84 olika populationer över hela världen som vi kan jämföra ditt DNA med och vi kan dessutom enklare särskilja närliggande regioner. Denna ökade precision kan innebära att du nu kan se andra regioner som ditt DNA är kopplat till, ändrade procentandelar eller både och.

 • Tänk inte så mycket på det – ditt DNA har inte förändrats! Vad som har ändrats är mängden tillgängliga data. Vi har lagt till ytterligare tusentals prover i referensgruppen som vi använder för att göra etnicitetsuppskattningar. Detta betyder att vi nu kan identifiera 84 olika populationer som vi kan jämföra ditt DNA mot. Med vår utökade referensgrupp kan vi leverera resultat som är mera exakta än tidigare. Att analysera DNA för att uppskatta en persons etnicitet är en spetsvetenskap inom ett område som utvecklas snabbt. Vi håller ständigt ett öga på de senaste forskningsrönen och hur vi kan använda dem för att få bättre testresultat.

 • Ökad precision innebär att vi bättre kan särskilja närliggande regioner. Detta betyder att vissa regioner i tidigare resultat kanske inte längre visas i dina resultat.

 • Din senaste etnicitetsuppskattning har gjorts mot en utökad referensgrupp. Detta gör att vi nu kan uppskatta din etnicitet med ännu större precision.

 • Vi förlitar oss på den bakomliggande vetenskapen och våra egna algoritmer samt precisionen i dessa resultat. Den genomiska industrin för konsumentmarknaden är i sin linda och nuvarande resultat är så exakta som det bara går utifrån var vetenskapen befinner sig idag. Samtidigt kommer vi att fortsätta följa den vetenskapliga utvecklingen för att förbättra kundernas upplevelse. Detta innebär att resultaten kan komma kan förändras över tiden vartefter exaktheten i DNA-uppskattningarna förbättras. Ett bra exempel på detta är att vi kan dela upp större regioner i mindre, mer exakta regioner – vilket gör att du kan se mer precisa geografiska områden i din etnicitetsuppskattning över tiden.

 • Din senaste etnicitetsuppskattning har gjorts mot en utökad referensgrupp. Detta gör att vi nu kan uppskatta din etnicitet med ännu bättre precision. Med detta sagt vill vi även påminna om att DNA bara utgör en del av en mycket större bild där din släkthistoria och dina släktingar spelar en viktig roll för berättelsen om dig, även om detta inte tydligt framgår av din etnicitetsuppskattning.

 • Eftersom vi ärver 50 % av vårt DNA från fadern och 50 % från modern, betyder det också att vi inte ärver 50 % av varje förälders DNA. Detta betyder att om din förälder bara har en liten procentandel med DNA från en specifik region ärver du kanske inte just den delen av hens DNA. Dessutom kan, i och med våra senaste uppskattningar, regioner som du tidigare endast hade en liten procentandel av nu ligga under den nivå som vi rapporterar i dina resultat. Syskon ärver 50 % av varje förälders DNA, men vilka DNA-segment de erhåller sker helt slumpmässigt. Detta är anledningen till att dina resultat inte nödvändigtvis överensstämmer med ditt syskons, såvida ni inte är enäggstvillingar. Klicka här om du vill fördjupa dig i varför dina DNA-resultat skiljer sig från dina föräldrars och syskons.

 • Förändringen kommer inte att påverka dina DNA-matchningar.

 • Etnicitetsuppdateringar påverkar inte folkgrupper. I stället för en referenspanel kan vi med vår egenutvecklade teknik för genetiska folkgrupper urskilja folkgrupper genom att identifiera grupper med personer i vårt DNA-nätverk som har fler matchningar med varandra än mot andra personer i andra delar av nätverket, och genom att söka efter personer i länkade släktträd kan vi identifiera släktingar som befunnit sig i samma område vid samma tidpunkt.

 • Ja! Om du vill dela dina etnicitetsresultat med släkt och vänner som inte är Ancestry-medlemmar klickar du på knappen ”Dela” på resultatsidan. Du kan sedan dela med dig av resultaten via olika sociala medier eller meddelandekanaler, ladda ned en bild av resultaten eller kopiera en länk för att dela dina resultat. När du delar den länken får alla tillgång till en sammanfattning av dina resultat.

Diverse

Diverse

 • Vi tilldelar den mest sannolika procentandelen för varje etnicitetsregion baserat på våra analyser. Dessa är de procentandelar som visas i dina resultat. Våra analyser visar emellertid även andra procentsiffror som inte är lika troliga, men trots allt möjliga. Det är dessa som utgör intervallet.

 • Om vi inte har tillräckligt med data för att identifiera en genetisk profil för en specifik population eller ett specifikt område, kommer troligtvis din etnicitetsuppskattning att återspegla närliggande regioner. Det är emellertid viktigt att notera två faktorer. För det första: vissa befolkningsgrupper skiljer sig inte tillräckligt mycket åt genetiskt för att kunna särskiljas som separata regioner. För det andra: landsgränser förändras över tiden och gränser på en karta i dag återspeglar inte nödvändigtvis de genetiska gränserna. Detta innebär att det kan finnas länder som inte sammanfaller med en etnisk region.

 • Ja! Dina tidigare sekretessinställningar kommer att förbli desamma i den här uppdateringen. Du kan även när som helst ändra dessa inställningar på sidan Resultatet av ditt DNA-prov. Vi erbjuder även resurser och verktyg för att hjälpa dig hantera privata inställningar på webbplatsen.

 • Ja, du hittar det i vår vitbok.