Uppskattningar av AncestryDNA®-etnicitet görs nu med ännu större precision.

Uppskattningar av AncestryDNA®-etnicitet görs nu med ännu större precision.

DNA-tekniken fortsätter att utvecklas och vi kan nu presentera vår senaste uppdatering av etnicitetsuppskattningar. Vi har lagt till nya regioner i Afrika, Asien, Europa och i Nord-/Sydamerika, och vi kan nu presentera våra mest exakta etnicitetsuppskattningar.

DNA science is always improving, and we're proud to announce our latest ethnicity estimate update. We've added new regions in Africa, Asia, Europe, and the Americas in our most precise ethnicity estimates yet.

AncestryDNA®-uppskattningar görs nu med ännu större precision.

Har du några frågor?
Se de vanligaste frågorna

Se den senaste etnicitetsuppskattningen med hjälp av kartan nedan.

Se den senaste etnicitetsuppskattningen med hjälp av kartan nedan.

Se den senaste etnicitetsuppskattningen med hjälp av kartan nedan.

Mer exakta resultat och åtta nya hemregioner

Mer exakta resultat och åtta nya hemregioner

I den senaste uppdateringen har vi lagt till:

 • Två nya västasiatiska regioner: Levanten och Arabiska halvön
 • En ny region i Afrika: Egypten
 • Egeiska öarna i Europa
 • Bengalen i Asien
 • Tre regioner på amerikanska kontinenten: Panama och Costa RicaEcuador, och Chile

Ditt DNA förändras inte, men däremot utvecklas och förbättras ständigt de verktyg vi använder för att analysera ditt DNA och bestämma din etnicitetsuppskattning. Med den här uppdateringen har vi lagt till nya regioner i Afrika, Asien, Europa och i Nord-/Sydamerika, och vi kan nu presentera vår mest exakta etnicitetsuppskattning.

Bakom vårt senaste genombrott

Bakom vårt senaste genombrott

Ta reda på vad det är som gör den här etnicitetsuppdateringen så speciell och hur våra forskare gjort.

Ta reda på vad det är som gör den här etnicitetsuppdateringen så speciell och hur våra forskare gjort.

Varför uppdaterar ni kundernas etnicitetsuppskattningar?

Varför uppdaterar ni kundernas etnicitetsuppskattningar?

Ditt DNA förändras inte, men den bakomliggande vetenskapen förbättras kontinuerligt och ger nu mer exakta och informativa etnicitetsuppskattningar. I år har fler prover lagts till i vår referensgrupp, vilket innebär att det finns fler personer och större mångfald som vi kan jämföra ditt DNA med.

Ditt DNA förändras inte, men den bakomliggande vetenskapen förbättras kontinuerligt och ger nu mer exakta och informativa etnicitetsuppskattningar. I år har fler prover lagts till i vår referensgrupp, vilket innebär att det finns fler personer och större mångfald som vi kan jämföra ditt DNA med.

Hur namnger vi våra regioner?

Hur namnger vi våra regioner?

Vår prioritet är att rättvist representera olika folkgrupper i världen. Vi samarbetar med olika forskare och experter för att utveckla och diskutera hur vi namnger våra regioner.

Vår prioritet är att rättvist representera olika folkgrupper i världen. Vi samarbetar med olika forskare och experter för att utveckla och diskutera hur vi namnger våra regioner.

Varför kan din etnicitetsuppskattning visa en plats som dina förfäder inte kommer ifrån?

Varför kan din etnicitetsuppskattning visa en plats som dina förfäder inte kommer ifrån?

Eftersom människor inte alltid stannade på samma plats, behöver de etnicitetsregioner som ditt DNA hänvisar till idag inte vara den plats där din släkt levde.

Eftersom människor inte alltid stannade på samma plats, behöver de etnicitetsregioner som ditt DNA hänvisar till idag inte vara den plats där din släkt levde.

Hitta mer om din släkts historia.

Hitta mer om din släkts historia.

Det finns många sätt att ta reda på din släkts historia. Oberoende av vilken väg du väljer finns vi här för att hjälpa dig att finna din släkt flera generationer bakåt med hjälp av släktträd eller genom att spåra din etnicitet med AncestryDNA®.

Det finns många sätt att ta reda på din släkts historia. Oberoende av vilken väg du väljer finns vi här för att hjälpa dig att finna din släkt flera generationer bakåt med hjälp av släktträd eller genom att spåra din etnicitet med AncestryDNA®.

Sök igenom flera miljarder personuppgifter och återupptäck berättelsen om din släkt.

Använd AncestryDNA® för att
upptäcka din etniska bakgrund och mer.

Sök igenom flera miljarder personuppgifter och återuppt

Använd AncestryDNA® för att upptäcka din etniska bakgrund och mer.

Vanliga frågor om vår uppdaterade etnicitetsuppskattning

Vanliga frågor om vår uppdaterade etnicitetsuppskattning

Uppgifter om nya uppskattningar

Uppgifter om nya uppskattningar

 • Ditt DNA förändras inte, men den bakomliggande vetenskapen förbättras kontinuerligt och ger nu mer exakta och informativa etnicitetsuppskattningar. Med den här uppdateringen har fler prover lagts till i vår referensgrupp, vilket innebär att det finns fler personer och större mångfald som vi kan jämföra ditt DNA mot. Du kan hitta nya regioner eller procentandelar som förändrats i den här uppdateringen.

 • Att skapa en etnicitetsuppskattning utifrån ditt DNA-prov är en process som bygger på sannolikhetslära, statistik, delat DNA, AncestryDNA:s databas och fortlöpande forskning och ny vetenskap. Vi beräknar din etnicitetsuppskattning genom att jämföra ditt DNA mot en referensgrupp bestående av DNA-prover från mer än 55 000 personer, som i sin tur representerar 77 olika grupper. Eftersom både referensgruppen och det sätt på vilket vi analyserar ditt DNA förändras när vi får in mer data, kan även ditt etnicitetsresultat ändras när datamängden ökar. Mer information finns i https://www.ancestry.se/cs/dna-help/ethnicity/estimates.

 • I och med den här uppdateringen har våra forskare ökat storleken på vår referensgrupp som vi använder för att göra etnicitetsuppskattningar. I den uppdaterade referensgruppen finns fler prover från fler platser i världen, vilket gör att vi kan öka det totala antalet regioner, som är tillgängliga för analys, från 70 till 77. Vi beräknar din etnicitetsuppskattning genom att jämföra ditt DNA med en referensgrupp bestående av tusentals DNA-prov från personer med en lång släkthistoria till en geografisk plats eller inom kollektiv. Referensgruppen är stabil tack vare de miljontals släktträd som är kopplade till våra DNA-kunder.

  Eftersom den här uppdateringen generellt sett är mer exakt, kommer många användare att se förändringar i etnicitetsuppskattningen när procentandelarna förändras. Andra kommer att se nya eller uppdaterade regioner i sina etnicitetsuppskattningar. Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla våra produkter så att vi kan ge våra kunder mer exakta etnicitetsuppskattningar.

 • För att vi ska kunna uppskatta din genetiska etnicitet jämför vi ditt DNA med DNA från personer med djupa rötter från specifika platser i världen. Vi kallar denna grupp av individer för vår referensgrupp. Den unika AncestryDNA-referensgruppen består av en samling med mer än 55 000 DNA-prover från personer över hela världen. Vi använder dessa för att identifiera 77 olika populationer.

  Gruppen är unik eftersom de flesta proverna kommer från vår databas och härstamningen verifieras via Ancestrys släktträd.

 • Vi vill på bästa sätt representera människor över hela världen. Vi samarbetar med olika forskare och experter för att utveckla och diskutera hur vi namnger våra regioner. Vi arbetar i flera steg för att namnge etnicitetsregionerna. Vi börjar med ett antal kartor där vi ofta hittar en viss etnisk region i resultatet från personer som är bosatta i ett område. Vi tittar även på vem som troligtvis kommer att få en region i sitt resultat för att försäkra oss om att ett namn är tillräckligt omfattande eller begränsande för att vara lämpligt. Detta ger oss något att utgå ifrån. Vi börjar nu testa olika namn med användare i ett område eller tillfråga dem om förslag. Slutligen har vi en panel bestående av utomstående experter med lokalkännedom som går igenom våra namnförslag för att se om de är korrekta och kulturellt godtagbara.

Detaljer om nya eller uppdaterade regioner som du kanske kommer att se

Detaljer om nya eller uppdaterade regioner som du kanske kommer att se

 • I den här uppdateringen har vi lagt till fler prover i referensgruppen för att skapa etnicitetsuppskattningar. Därför kan vi nu lägga till åtta nya etniska regioner i denna uppdatering; Egeiska öarna, Bengalen, Arabiska halvön, Egypten, Levanten samt tre nya regioner på den amerikanska kontinenten: Ursprungsbefolkning – Panama och Costa Rica, Ursprungsbefolkning – Ecuador och Ursprungsbefolkning – Chile.

  En större referensgrupp gör det även möjligt att särskilja närliggande och förbättra befintliga regioner. Exempelvis kommer många personer med rötter i Guam och Australien samt öarna i Torres-sundet att märka en betydande ökning av procentandelarna för dessa regioner. Dessutom har regionen Sverige blivit Sverige och Danmark, vilket förbättrar resultatet för personer med både svenska och danska rötter. Avsevärda förbättringar har även gjorts för andra regioner, bland annat för Öbor i södra Japan, Baskien, Cypern, Grekland och Albanien, Norra Italien, Sardinien och Ursprungsbefolkning – Yucatan.

 • Den uppdaterade regionen Sverige och Danmark ger bättre resultat för personer med både svensk och dansk härkomst. Generellt sett kommer personer med rötter i något av dessa områden att se en ökad procentandel för Sverige och Danmark i resultatet, jämfört med den gamla regionen Sverige.

  Personer från närliggande platser eller med historiska band till Danmark (inklusive norra Tyskland, norra Nederländerna och södra England) kan även se mer av Sverige och Danmark i sina resultat.

 • Den uppdaterade regionen Sverige och Danmark ger bättre resultat för personer med både svensk och dansk härkomst. Generellt sett kommer personer med rötter i Sverige att se en liten ökad procentandel för Sverige och Danmark i resultatet, jämfört med den gamla regionen Sverige.

  Hittills har Danmark inte varit en egen region och de flesta med danska rötter såg det genom en blandning av närliggande regioner i sina resultat, inklusive Sverige, Norge, England och nordvästra Europa samt Germanska regionen i Europa. Med den här uppdateringen kommer många med danska rötter att se en avsevärd ökning i deras tilldelning till regionen Sverige och Danmark jämfört med den gamla regionen Sverige.

  De flesta svenskar och danskar kommer även fortsättningsvis att se olika kombinationer av etnicitetsregioner i sina resultat. Personer från Sverige ser ofta något av Norge och Finland i sina resultat tillsammans med Sverige och Danmark. Danskar, å andra sidan, ser oftare England och nordvästra Europa samt Germanska regionen i Europa i sina resultat.

 • Vi har lagt till två nya regioner för det område som tidigare täcktes av Ursprungsbefolkning – Anderna. De två nya regionerna är Ursprungsbefolkning – Ecuador och Ursprungsbefolkning – Chile. Vi har ändrat namn på Anderna-regionen till Ursprungsbefolkning – Bolivia och Peru för att visa regionens mindre omfattning. Du kan ha procentandelar som påvisar någon av dessa tre regioner.

 • Den nytillagda regionen Ursprungsbefolkning – Panama och Costa Rica har påverkat resultatet för närliggande regioner såsom Ursprungsbefolkning – Centralamerika.

 • Fler DNA-prover i vår referensgrupp betyder att vi bättre kan särskilja närliggande regioner. Regionen Ursprungsbefolkning – Yucatan var den som förbättrades avsevärt med denna uppdatering.

 • Vi har ändrat namnet för att det bättre reflekterar våra data och mångfalden i området som täcks av den här regionen, som innehåller flera nationer och många olika etniska och kulturella grupper.

 • Namnet Japan reflekterar våra data bättre och samtidigt undviker vi problem som ett mycket mindre område med namnet Norra Japan kan innebära.

 • Vi har tagit bort regionen Mellanöstern i denna uppdatering. Du kan hitta dina resultat för detta område i världen i en eller flera av de tre nya etniska regionerna, Arabiska halvön, Levanten och Egypten, eller i andra närliggande regioner.

Frågor för befintliga kunder

Frågor för befintliga kunder

 • Den här uppdaterade etnicitetsuppskattningen kostar inget för AncestryDNA-kunder

 • Nej, din nya ursprungsuppskattning kommer att visas på din sida vare sig du loggar in på mobilen eller på datorn. Om du vill se det nya resultatet i AncestryDNA-appen, kontrollerar du först att du laddat ned den senaste uppdaterade versionen.

 • Du kommer att kunna se och ladda ned den tidigare versionen av din etnicitetsuppskattning i DNA-historia 90 dagar efter den senaste uppdateringen.

 • Nej, vi kan uppdatera dina resultat utan att du behöver lämna in ett nytt prov.

 • När du erhåller ditt resultat kommer det att visa den senaste etnicitetsuppskattningen.

 • Så snart de nya resultaten är klara kommer ditt resultat att uppdateras automatiskt. Det gamla resultatet kommer att ersättas av den nya etnicitetsuppskattningen.

Vad kan jag förvänta mig av den nya uppskattningen?

Vad kan jag förvänta mig av den nya uppskattningen?

 • Vi har lagt till ytterligare tusentals prover i referensgruppen som vi använder för att göra etnicitetsuppskattningar. Tack vare ytterligare data kan vi nu identifiera 77 olika populationer över hela världen som vi kan jämföra ditt DNA med och vi kan dessutom enklare särskilja närliggande regioner. Denna ökade precision kan innebära att du nu kan se andra regioner som ditt DNA är kopplat till, ändrade procentandelar eller både och.

 • Tänk inte så mycket på det – ditt DNA har inte förändrats! Vad som har ändrats är den mängd data som är tillgängliga. Vi har lagt till ytterligare tusentals prover i referensgruppen som vi använder för att göra etnicitetsuppskattningar. Detta betyder att vi nu kan identifiera 77 olika populationer som vi kan jämföra ditt DNA mot. Med vår utökade referensgrupp kan vi leverera resultat som är mera exakta än tidigare. Att analysera DNA för att uppskatta en persons etnicitet är en spetsvetenskap inom ett område som utvecklas snabbt. Vi håller ständigt ett öga på de senaste forskningsrönen och hur vi kan använda dem för att få bättre testresultat.

 • Ökad precision innebär att vi bättre kan särskilja närliggande regioner. Detta betyder att vissa regioner i tidigare resultat kanske inte längre visas i dina resultat.

 • Din senaste etnicitetsuppskattning har gjorts mot en utökad referensgrupp. Detta gör att vi nu kan uppskatta din etnicitet med ännu större precision.

 • Vi förlitar oss på den bakomliggande tekniken och våra egna algoritmer samt precisionen i dessa resultat. Den genomiska industrin för konsumentmarknaden är i sin linda och nuvarande resultat är så exakta som det bara går utifrån var vetenskapen befinner sig idag. Samtidigt kommer vi emellertid att fortsätta följa den vetenskapliga utvecklingen för att förbättra kundernas upplevelse. Detta innebär att resultaten kommer att förändras över tiden allt medan exaktheten i DNA-uppskattningarna förbättras. Ett bra exempel på detta är att vi kan dela upp större regioner i mindre, mer exakta regioner, vilket gör att du kan se mer precisa geografiska områden i din etnicitetsuppskattning över tiden.

 • Din senaste etnicitetsuppskattning har gjorts mot en utökad referensgrupp. Detta gör att vi nu kan uppskatta din etnicitet med ännu bättre precision. Med detta sagt vill vi även påminna om att DNA bara utgör en del av en mycket större bild där din släkthistoria och dina släktingar spelar en viktig roll för din genetiska sammansättning, även om detta inte tydligt framgår av din etnicitetsuppskattning.

 • Eftersom vi ärver 50 % av vårt DNA från fadern och 50 % från modern, betyder det också att vi inte ärver 50 % av förälderns DNA. Detta betyder att om din förälder bara har en liten procentandel med DNA från en specifik region, kanske du inte ärver den delen av hens DNA.

 • Förändringen kommer inte att påverka dina DNA-matchningar.

 • Vi lägger till fler europeisk-judiska folkgrupper i denna uppdatering, men etnicitetsuppdateringar påverkar inte folkgrupperna. För att upptäcka folkgrupper används en annan metod. Med Ancestrys egenutvecklade teknik för genetiska folkgrupper går det att urskilja folkgrupper genom att identifiera grupper med personer i vårt DNA-nätverk som har fler matchningar med varandra än mot andra personer i andra delar av nätverket, och genom att söka i länkade släktträd för personer i vår gemenskap kan vi identifiera släktingar som befunnit sig i samma område vid samma tidpunkt.

 • Ja! Om du vill dela dina etnicitetsresultat med släkt och vänner som inte är Ancestry-medlemmar klickar du på knappen ”Dela” på resultatsidan. Du kan sedan dela med dig av resultaten via olika sociala medier eller meddelandekanaler, ladda ned en bild av resultaten eller kopiera en länk för att dela dina resultat. När du delar dem får alla tillgång till en sammanfattning av dina resultat.

Diverse

Diverse

 • Vi tilldelar den mest sannolika procentandelen för varje etnicitetsregion baserat på våra analyser. Det är dessa procentandelar som används för att skapa cirkeldiagrammet. Våra analyser visar emellertid även andra procentsiffror som inte är lika troliga, men trots allt möjliga. Det är dessa som utgör intervallet.

 • Vi har skapar fler detaljerade ”underregioner” i våra uppdateringar av etnicitet och folkgrupper. I exempelvis etnicitetsuppdateringen för 2020 har vi delat upp Italien i Norra Italien och Södra Italien. I årets uppdatering har vi tagit bort regionen Mellanöstern eftersom vi nu har tre regioner i detta område: Egypten, Levanten och Arabiska halvön.

  Vi har även mer än 1 400 DNA-folkgrupper som är mycket större och mer exakta än etnicitetsregionerna. I den senaste uppdateringen har vi exempelvis lagt till nästan 80 av dessa folkgrupper bara i Pennsylvania!

  Vi uppdaterar vanligtvis etnicitetsregioner en gång per år och lägger till nya folkgrupper flera gånger per år.

 • Om Ancestry inte har tillräckligt med data för att identifiera en genetisk profil för en specifik population eller region, kommer troligtvis din etnicitetsuppskattning att återspegla närliggande regioner. Det är emellertid viktigt att notera två faktorer. För det första: vissa populationer skiljer sig inte tillräckligt mycket åt genetiskt för att kunna särskiljas som olika. För det andra: länder förändras över tiden och gränserna på en karta idag påvisar inte nödvändigtvis de genetiska gränserna, vilket betyder att det kan finnas befolkningsgrupper och länder som inte sammanfaller med en region.

 • Ja! Dina tidigare sekretessinställningar kommer att förbli desamma i den här uppdateringen. Du kan även när som helst ändra dessa inställningar på sidan Resultatet av ditt DNA-prov. Vi erbjuder även resurser och verktyg för att hjälpa dig hantera privata inställningar på webbplatsen.

 • Ja, vi har publicerat en ny vitbok som kommer att finns på rapportsidan.