Dina DNA-resultat med
fler detaljer än någonsin

Dina DNA-resultat med fler detaljer än någonsin

Dina DNA-resultat med fler detaljer än någonsin

Vi kan presentera vår senaste uppdatering av etnicitetsuppskattningarna med nya regioner i östra Europa och Asien

Vi kan presentera vår senaste uppdatering av etnicitetsuppskattningarna med nya regioner i östra Europa och Asien

Vi kan presentera vår senaste uppdatering av etnicitetsuppskattningarna med nya regioner i östra Europa och Asien

Har du några frågor? Se svaren på vanliga frågor.

Har du några frågor?
Se svaren på vanliga frågor.

Se den senaste etnicitetsuppskattningen med hjälp av kartan nedan.

Se den senaste etnicitetsuppskattningen med hjälp av kartan nedan.

Se den senaste etnicitetsuppskattningen med hjälp av kartan nedan.

Mer exakta resultat och fyra nya hemregioner

Mer exakta resultat och fyra nya hemregioner

Mer exakta resultat och fyra nya hemregioner

I den senaste uppdateringen har vi lagt till:

I den senaste uppdateringen har vi lagt till:

Tre nya regioner i Asien:

 • Maritima Sydostasien
 • Västra Kina
 • Västra Filippinerna

Tre nya regioner i Asien:

 • Maritima Sydostasien
 • Västra Kina
 • Västra Filippinerna

En ny region i Europa:

 • Romer i Östeuropa

En ny region i Europa:

 • Romer i Östeuropa

Bakom vårt senaste genombrott

Bakom vårt senaste genombrott

Bakom vårt senaste genombrott

Ta reda på vad det är som gör den här etnicitetsuppdateringen
så speciell och hur våra forskare gjort.

Ta reda på vad det är som gör den här etnicitetsuppdateringen så speciell och hur våra forskare gjort.

En enastående databas för enastående resultat

Många personer har en lång släkthistoria till specifika delar av välden. Tack vare vår enorma samling med släktträd kan vi kombinera informationen i dessa med våra DNA-resultat för att identifiera genetiska profiler och ta fram fler unika regioner i världen än någonsin tidigare. Detta gör att vi kan ge våra AncestryDNA®-användare mer detaljerade och exakta resultat.

En enastående databas för enastående resultat

Många personer har en lång släkthistoria till specifika delar av välden. Tack vare vår enorma samling med släktträd kan vi kombinera informationen i dessa med våra DNA-resultat för att identifiera genetiska profiler och ta fram fler unika regioner i världen än någonsin tidigare. Detta gör att vi kan ge våra AncestryDNA®-användare mer detaljerade och exakta resultat.

En enastående databas för enastående resultat

Många personer har en lång släkthistoria till specifika delar av välden. Tack vare vår enorma samling med släktträd kan vi kombinera informationen i dessa med våra DNA-resultat för att identifiera genetiska profiler och ta fram fler unika regioner i världen än någonsin tidigare. Detta gör att vi kan ge våra AncestryDNA®-användare mer detaljerade och exakta resultat.

Representerar ditt DNA

När du upptäcker nya folkgrupper, platser och kulturer i ditt DNA, kan du visa detta för andra.

Dela dina senaste resultat och berätta för andra hur detta kompletterar din släkthistoria.

Representerar ditt DNA

Representerar ditt DNA

När du upptäcker nya folkgrupper, platser och kulturer i ditt DNA, kan du visa detta för andra.

Dela dina senaste resultat och berätta för andra hur detta kompletterar din släkthistoria.

När du upptäcker nya folkgrupper, platser och kulturer i ditt DNA, kan du visa detta för andra.

Dela dina senaste resultat och berätta för andra hur detta kompletterar din släkthistoria.

AncestryDNA®
det ligger i släkten

AncestryDNA®
det ligger i släkten

AncestryDNA®
det ligger i släkten

Allas DNA är unika. Detta betyder att din etnicitetsuppskattning kan skilja sig från dina DNA-matchningars, även om de är nära släktingar. Jämför dina DNA-resultat med släktingars och matchningars för se vad ni delar och vad som skiljer.

Allas DNA är unika. Detta betyder att din etnicitetsuppskattning kan skilja sig från dina DNA-matchningars, även om de är nära släktingar. Jämför dina DNA-resultat med släktingars och matchningars för se vad ni delar och vad som skiljer.

Allas DNA är unika. Detta betyder att din etnicitetsuppskattning kan skilja sig från dina DNA-matchningars, även om de är nära släktingar. Jämför dina DNA-resultat med släktingars och matchningars för se vad ni delar och vad som skiljer.

Varför uppdaterar vi kundernas etnicitetsuppskattningar?

Varför uppdaterar vi kundernas etnicitetsuppskattningar?

Varför uppdaterar vi kundernas etnicitetsuppskattningar?

Ditt DNA förändras inte, men den bakomliggande vetenskapen förbättras kontinuerligt och ger nu mer exakta och informativa etnicitetsuppskattningar. I år har fler prover lagts till i vår referensgrupp, vilket innebär att det finns fler personer och större mångfald som vi kan jämföra ditt DNA med.

Ditt DNA förändras inte, men den bakomliggande vetenskapen förbättras kontinuerligt och ger nu mer exakta och informativa etnicitetsuppskattningar. I år har fler prover lagts till i vår referensgrupp, vilket innebär att det finns fler personer och större mångfald som vi kan jämföra ditt DNA med.

Ditt DNA förändras inte, men den bakomliggande vetenskapen förbättras kontinuerligt och ger nu mer exakta och informativa etnicitetsuppskattningar. I år har fler prover lagts till i vår referensgrupp, vilket innebär att det finns fler personer och större mångfald som vi kan jämföra ditt DNA med.

Hur namnger vi våra regioner?

Hur namnger vi våra regioner?

Hur namnger vi våra regioner?

Vår prioritet är att rättvist representera olika folkgrupper i världen. Vi samarbetar med olika forskare och experter för att utveckla och diskutera hur vi namnger våra regioner.

Vår prioritet är att rättvist representera olika folkgrupper i världen. Vi samarbetar med olika forskare och experter för att utveckla och diskutera hur vi namnger våra regioner.

Vår prioritet är att rättvist representera olika folkgrupper i världen. Vi samarbetar med olika forskare och experter för att utveckla och diskutera hur vi namnger våra regioner.

Varför kan din etnicitetsuppskattning visa en plats som dina förfäder inte kommer ifrån?

Varför kan din etnicitetsuppskattning visa en plats som dina förfäder inte kommer ifrån?

Varför kan din etnicitetsuppskattning visa en plats som dina förfäder inte kommer ifrån?

Eftersom människor inte alltid stannade på samma plats, behöver de etnicitetsregioner som ditt DNA hänvisar till inte vara den plats där din släkt levde.

Eftersom människor inte alltid stannade på samma plats, behöver de etnicitetsregioner som ditt DNA hänvisar till inte vara den plats där din släkt levde.

Eftersom människor inte alltid stannade på samma plats, behöver de etnicitetsregioner som ditt DNA hänvisar till inte vara den plats där din släkt levde.

Hitta mer om din släkts historia

Hitta mer om din släkts historia

Det finns många sätt att ta reda på din släkts historia. Oberoende av vilken väg du väljer finns vi här för att hjälpa dig att finna din släkt flera generationer bakåt med hjälp av släktträd eller genom att spåra din etnicitet med AncestryDNA®.

Det finns många sätt att ta reda på din släkts historia. Oberoende av vilken väg du väljer finns vi här för att hjälpa dig att finna din släkt flera generationer bakåt med hjälp av släktträd eller genom att spåra din etnicitet med AncestryDNA®.

Sök igenom flera miljarder personuppgifter och återupptäck berättelsen om din släkt.

Använd AncestryDNA® för att upptäcka din etniska bakgrund och mer.

Sök igenom flera miljarder personuppgifter och återupptäck berättelsen om din släkt.

Använd AncestryDNA® för att upptäcka din etniska bakgrund och mer.

Vanliga frågor och svarVanliga frågor och svarVanliga frågor och svar

Uppgifter om nya uppskattningar

Uppgifter om nya uppskattningar

 • Ditt DNA förändras inte, men den bakomliggande vetenskapen förbättras kontinuerligt och ger nu mer exakta och informativa etnicitetsuppskattningar. Med den här uppdateringen har fler prover lagts till i vår referensgrupp, vilket innebär att det finns fler personer och större mångfald som vi kan jämföra ditt DNA mot. Du kan hitta nya regioner eller procentandelar som förändrats i den här uppdateringen.

 • Vi beräknar din etnicitetsuppskattning genom att jämföra ditt DNA med en referensgrupp bestående av DNA-prover från mer än 71 000 personer, som i sin tur representerar 88 olika populationer. Eftersom både referensgruppen och det sätt på vilket vi analyserar ditt DNA förändras när vi får in mer data, kan även ditt etnicitetsresultat ändras när datamängden ökar. Mer utförlig information finns i https://support.ancestry.com/s/article/AncestryDNA-Ethnicity?language=en_US.

 • "Vi arbetar ständigt med att uppdatera våra tekniker och vår spetsvetenskap. Ditt resultat kan komma att förändras när vi uppdaterar algoritmen och referensgruppen. När vi dessutom lägger till allt fler kunder i vår AncestryDNA-databas, hoppas vi kunna öka antalet och noggrannheten för våra etniska regioner samt göra varje uppdatering mer exakt.

  Vi beräknar din etnicitetsuppskattning genom att jämföra ditt DNA med en referensgrupp bestående av tusentals DNA-prov från personer med lång släkthistoria till en geografisk plats eller inom ett kollektiv. Referensgruppen är stabil tack vare de miljontals släktträd som är kopplade till våra DNA-kunder. I och med den här uppdateringen har våra forskare ökat storleken på vår referensgrupp som vi använder för att göra etnicitetsuppskattningar. I den uppdaterade referensgruppen finns fler prover från fler platser i världen, vilket gör att vi kan öka det totala antalet regioner som är tillgängliga för analys, från 84 till 88.

  Eftersom den här uppdateringen generellt sett är mer exakt, kommer många användare att se förändringar i etnicitetsuppskattningen när procentandelarna förändras. Andra kommer att se nya eller uppdaterade regioner i sina uppskattningar. Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla våra produkter så att vi kan ge våra kunder mer exakta etnicitetsuppskattningar."

 • För att vi ska kunna uppskatta din genetiska etnicitet jämför vi ditt DNA med DNA från personer med djupa rötter från specifika platser i världen. Vi kallar denna grupp av individer för vår referensgrupp. Den unika AncestryDNA-referensgruppen består av en samling med över 71 000 DNA-prover från hela världen som vi använder för att identifiera 88 olika populationer. Den är unik eftersom de flesta proverna kommer från vår databas och deras härstamning verifieras via Ancestrys släktträd.

 • Vår prioritet är att rättvist representera olika folkgrupper i världen. Vi arbetar oss igenom flera steg och samarbetar med olika forskare och experter för att utveckla och granska hur vi namnger våra regioner. Vi börjar med ett antal kartor där vi ofta hittar en viss etnisk region i resultatet från personer som är bosatta i ett område. Vi tittar även på vem som troligtvis kommer att få en region i sitt resultat för att försäkra oss om att ett namn är tillräckligt omfattande eller begränsande för att vara lämpligt. Detta ger oss något att utgå ifrån. Vi börjar nu testa olika namn med användare i ett område eller tillfråga dem om förslag. Slutligen har vi en panel bestående av utomstående experter med lokalkännedom som går igenom våra namnförslag för att se om de är korrekta och kulturellt godtagbara.

Detaljer om nya eller uppdaterade regioner som du kanske kommer att se

Detaljer om nya eller uppdaterade regioner som du kanske kommer att se

 • I den här uppdateringen har vi lagt till fler prover i referensgruppen som vi använder för att skapa etnicitetsuppskattningar. Detta har resulterat i att vi kan lägga till tre nya regioner i Asien: Västra Kina, Västra Filippinerna och Maritima Sydostasien. Vi har även lagt till en ny region i Europa. Romer i Östeuropa

  Den nya regionen Västra Filippinerna har tillkommit genom att den tidigare regionen Södra Filippinerna har delats upp i regionerna Västra Filippinerna och Södra Filippinerna. På liknande sätt har den nya regionen Maritima Sydostasien skapats genom att den tidigare regionen Sydostasien har delats upp i regionerna Maritima Sydostasien och Fastlandet Sydostasien. När referensgruppen fortsätter att växa, får vi möjlighet att förfina etnicitetsregionerna och erbjuda mer exakta resultat.

 • Likt många av våra etnicitetsregioner har etnicitetsregionen Romer i Östeuropa byggts upp genom de prover som lämnats av våra Ancestry-kunder. Dessa kunders DNA-resultat och släktträd har länkats till den romska gemenskapen och denna östeuropeiska region.

  Regionen Romer i Östeuropa representerar inte hela den romska befolkningens gemensamma historia. I stället representerar denna romska befolkningsgrupp de som lever och genom historien har levt i östra Europa. Eftersom den romska gruppen har en gemensam bakgrund, kan medlemmar i gruppen som inte är från östra Europa samtidigt se att även de tilldelats denna etnicitetsregion. Det är viktigt att veta att om du har denna region i dina etnicitetsresultat bevisar eller motsäger inte detta att du tillhör denna grupp. Att identifiera sig med eller vara medlem i en etnisk eller kulturell grupp innebär så mycket mer än bara genetik.

 • Etnicitetsresultat varken bevisar eller motbevisar att du tillhör en speciell etnisk grupp. Att identifiera sig med eller vara medlem i en etnisk eller kulturell grupp innebär så mycket mer än bara genetik och släktband. Det kan också vara val, uppfostran, familjehistorik, tradition, lagar och många andra faktorer.

  Om du ser mer eller mindre av etniciteten Romer i Östeuropa i resultatet än du förväntat dig, kan detta ha många olika orsaker:

  • Ett barn ärver till att börja med hälften av sitt DNA från respektive förälder. Detta betyder att om du har romska anfäder många generationer bakåt i tiden, kan du ha mindre av denna etnicitet i ditt DNA.
  • DNA ärvs för det andra slumpmässigt. Varje förälder överför hälften av sitt DNA till dig, men detta innebär inte nödvändigtvis att de överför hälften av sina etniciteter till dig. (Förstå din arvedel)
  • DNA-resultat kan för det tredje även påverkas av en populations historia och hur den integrerats med närliggande grupper. Detta kan innebära att din procentandel av regionen Romer i Östeuropa kan vara annorlunda mot vad du förväntat dig och kan visas tillsammans med etniciteter från centrala och östra Europa, Balkan eller Kaukasus.
  • Att förutsäga arvsanlag är för det fjärde inte en exakt vetenskap. Procentandelen för regionerna i din etnicitetsuppskattning visar de mest troliga resultateten som vi kan få fram, men det är inte de enda resultaten. Andra tänkbara förklaringar kan förekomma. Dessa andra möjliga procentandelar visas i en regions variationsbredd.
 • Innan vid lade till etnicitetsregionen Romer i Östeuropa fick vissa personer med romska rötter som kunde härledas till Östeuropa en blandning av etnicitetsregioner som kunde inkludera norra Indien, Anatolien och Kaukasus, Grekland och Albanien, Balkan samt andra regioner i området mellan Indien och Grekland.

  En blandning av etnicitetsresultat för det här området överensstämmer med både tidig romsk historia och med det sätt på vilket vår etnicitetsuppskattning fungerar.

  Även om den här blandningen av etnicitetsregioner kan återspegla populationens komplexa forntida historia, är den inte särskilt användbar för att förstå en persons individuella släkthistoria. Blandningen av etnicitetsregioner gör det svårt att ta reda på var familjemedlemmar kan ha levt eller vart de flyttat.

  Ancestrys mål är att underlätta för medlemmarna att göra upptäckter om sin släkthistoria. Med den här uppdateringen blir det bättre precision i medlemmarnas resultat genom att den nya etnicitetsregionen Romer i Östeuropa har lagts till. Med den nya regionen kan tolkningen av dina egna resultat bli enklare och vi kan identifiera lägre andelar av den här etniciteten i ditt DNA.

 • Genom tillföra vår referensgrupp fler prover, kan vi nu dela upp den tidigare regionen Sydostasien, som omfattade delar av Thailand, Kambodja, Malaysia, Indonesien, Singapore, Brunei och Papua Nya Guinea. Vi har delat upp den här regionen i Fastlandet Sydostasien (som omfattar Malaysia, Thailand och Kambodja) och Maritima Sydostasien (som omfattar Indonesien, Singapore, Brunei och Papua Nya Guinea). Dessa nya regioner ger ett bättre resultat för personer från dessa regioner i Sydostasien.

  Personer med rötter i Malaysia kan se att deras resultat har delats upp i de nya regionerna Fastlandet Sydostasien och Maritima Sydostasien. Detta beror på den geografiska närheten och populationens delade historia på fastlandet och öarna.

 • Genom tillföra vår referensgrupp fler prover, kan vi nu dela upp den tidigare regionen Sydostasien, som omfattade delar av Thailand, Kambodja, Malaysia, Indonesien, Singapore, Brunei och Papua Nya Guinea. Vi har delat upp den här regionen i Fastlandet Sydostasien (som omfattar Malaysia, Thailand och Kambodja) och Maritima Sydostasien (som omfattar Indonesien, Singapore, Brunei och Papua Nya Guinea). Dessa nya regioner visar bättre resultat för personer från dessa regioner.

 • Genom att tillföra vår referensgrupp fler prover, kan vi nu dela upp den tidigare regionen Södra Filippinerna i Västra Filippinerna (som omfattar delar av Visayaöarna och Mindanao) och Centrala och södra Filippinerna (som omfattar centrala östra delarna av Visayaöarna, Luzon och Mindanao). Dessa nya regioner visar bättre resultat för personer från dessa regioner på Filippinerna.

  Personer med rötter i södra och västra Filippinerna kan se resultatet för den gamla regionen Södra Filippinerna uppdelade på de nya regionerna Västra Filippinerna och Centrala och södra Filippinerna

 • Uppdateringar av referensgruppen har påverkat etnicitetsuppskattningar för många personer av hawaiiansk härkomst.

 • När personer flyttar, tar de naturligtvis sitt DNA med sig. För att kunna ge dig det mest exakta resultatet för din etnicitetsuppskattning avser vi att bygga upp en referensgrupp med personer vars DNA är typiskt för det DNA som förkommer på en viss plats. Vi gör det genom att leta efter familjer som bebott samma land eller del av ett land under flera generationer. Detta är kunder med djupa rötter till den platsen och deras långa historia till platsen finns representerad i släktträd på Ancestry.

 • Många kunder kommer inte att se några stora förändringar. Vartefter tekniken och våra data blir allt bättre, kan vi ge mer exakta och informativa etnicitetsuppskattningar, men det kommer inte alltid att direkt visas för alla över hela världen. När vissa kunder ser nya regioner eller förändrade procentandelar, kommer andra att se små förändringar eller inga förändringar över huvud taget. Vi fortsätter att följa den vetenskapliga utvecklingen för att förbättra kundernas upplevelse. Detta innebär att resultaten kan komma att förändras vartefter exaktheten i DNA-uppskattningarna förbättras.

Frågor för befintliga kunder

Frågor för befintliga kunder

 • Den här uppdaterade etnicitetsuppskattningen kostar inget för AncestryDNA-kunder.

 • Nej, din nya ursprungsuppskattning kommer att visas i din DNA-historia oberoende av om du loggar in på mobilen eller på datorn. Om du vill se det nya resultatet i Ancestry-appen måste du ha den senaste uppdaterade versionen.

 • Du kommer att kunna se och ladda ned den tidigare versionen av din etnicitetsuppskattning i DNA-historia 90 dagar efter den senaste uppdateringen.

 • Nej, vi kan uppdatera dina resultat utan att du behöver lämna in ett nytt prov.

 • När du erhåller ditt resultat kommer det att visa den senaste etnicitetsuppskattningen.

 • Så snart de nya resultaten är klara kommer ditt resultat att uppdateras automatiskt. Det gamla resultatet kommer att ersättas av den nya etnicitetsuppskattningen.

Vad kan jag förvänta mig av den nya uppskattningen?

Vad kan jag förvänta mig av den nya uppskattningen?

 • Vi har lagt till ytterligare tusentals prover i referensgruppen som vi använder för att göra etnicitetsuppskattningar. Tack vare ytterligare data kan vi nu identifiera 84 olika populationer över hela världen som vi kan jämföra ditt DNA med och vi kan dessutom enklare särskilja närliggande regioner. Denna ökade precision kan innebära att du nu kan se andra regioner som ditt DNA är kopplat till, ändrade procentandelar eller både och.

 • Tänk inte så mycket på det – ditt DNA har inte förändrats! Vad som har ändrats är mängden tillgängliga data. Vi har lagt till ytterligare tusentals prover i referensgruppen som vi använder för att göra etnicitetsuppskattningar. Detta betyder att vi nu kan identifiera 84 olika populationer som vi kan jämföra ditt DNA mot. Med vår utökade referensgrupp kan vi leverera resultat som är mera exakta än tidigare. Att analysera DNA för att uppskatta en persons etnicitet är en spetsvetenskap inom ett område som utvecklas snabbt. Vi håller ständigt ett öga på de senaste forskningsrönen och hur vi kan använda dem för att få bättre testresultat.

 • Ökad precision innebär att vi bättre kan särskilja närliggande regioner. Detta betyder att vissa regioner i tidigare resultat kanske inte längre visas i dina resultat.

 • Din senaste etnicitetsuppskattning har gjorts mot en utökad referensgrupp. Detta gör att vi nu kan uppskatta din etnicitet med ännu större precision.

 • Vi förlitar oss på den bakomliggande vetenskapen och våra egna algoritmer samt precisionen i dessa resultat. Den genomiska industrin för konsumentmarknaden är i sin linda och nuvarande resultat är så exakta som det bara går utifrån var vetenskapen befinner sig idag. Samtidigt kommer vi att fortsätta följa den vetenskapliga utvecklingen för att förbättra kundernas upplevelse. Detta innebär att resultaten kan komma kan förändras över tiden vartefter exaktheten i DNA-uppskattningarna förbättras. Ett bra exempel på detta är att vi kan dela upp större regioner i mindre, mer exakta regioner – vilket gör att du kan se mer precisa geografiska områden i din etnicitetsuppskattning över tiden.

 • Din senaste etnicitetsuppskattning har gjorts mot en utökad referensgrupp. Detta gör att vi nu kan uppskatta din etnicitet med ännu bättre precision. Med detta sagt vill vi även påminna om att DNA bara utgör en del av en mycket större bild där din släkthistoria och dina släktingar spelar en viktig roll för berättelsen om dig, även om detta inte tydligt framgår av din etnicitetsuppskattning.

 • Eftersom vi ärver 50 % av vårt DNA från fadern och 50 % från modern, betyder det också att vi inte ärver 50 % av varje förälders DNA. Detta betyder att om din förälder bara har en liten procentandel med DNA från en specifik region ärver du kanske inte just den delen av hens DNA. Dessutom kan, i och med våra senaste uppskattningar, regioner som du tidigare endast hade en liten procentandel av nu ligga under den nivå som vi rapporterar i dina resultat. Syskon ärver 50 % av varje förälders DNA, men vilka DNA-segment de erhåller sker helt slumpmässigt. Detta är anledningen till att dina resultat inte nödvändigtvis överensstämmer med ditt syskons, såvida ni inte är enäggstvillingar. Klicka här om du vill fördjupa dig i varför dina DNA-resultat skiljer sig från dina föräldrars och syskons.

 • Förändringen kommer inte att påverka dina DNA-matchningar.

 • Etnicitetsuppdateringar påverkar inte folkgrupper. I stället för en referenspanel kan vi med vår egenutvecklade teknik för genetiska folkgrupper urskilja folkgrupper genom att identifiera grupper med personer i vårt DNA-nätverk som har fler matchningar med varandra än mot andra personer i andra delar av nätverket, och genom att söka efter personer i länkade släktträd kan vi identifiera släktingar som befunnit sig i samma område vid samma tidpunkt.

 • Ja! Om du vill dela dina etnicitetsresultat med släkt och vänner som inte är Ancestry-medlemmar klickar du på knappen ”Dela” på resultatsidan. Du kan sedan dela med dig av resultaten via olika sociala medier eller meddelandekanaler, ladda ned en bild av resultaten eller kopiera en länk för att dela dina resultat. När du delar den länken får alla tillgång till en sammanfattning av dina resultat.

 • Ja! Med en DNA-jämförelse kan du jämföra dina etniciteter och folkgrupper med andras, om de gjort ett AncestryDNA®-test. Du kan göra jämförelser med DNA-matchningar och den som valt att dela sitt resultat med dig. Om du vill jämföra dig med en icke-matchning, måste du be hen att dela sina resultat. Du måste ha aktiverat matchningar för att kunna göra jämförelsen (detsamma gäller för den som du vill jämföra dig med).

  När du väljer Jämför mitt DNA kommer du direkt att se de två närmaste matchningarna. Du kan när som helst ta bort dem eller lägga till andra. Du kan som mest jämföra 10 personer åt gången.

Diverse

Diverse

 • Vi tilldelar den mest sannolika procentandelen för varje etnicitetsregion baserat på våra analyser. Dessa är de procentandelar som visas i dina resultat. Dessa procentandelar utgör vår bästa uppskattning, men analyser ger också fler kombinationer av etniciteter och procentandelar som passar för ditt DNA, även om de är mindre troliga. Vi använder dessa andra kombinationer för att visa möjliga urval för etnicitetsregionens resultat.

 • Si Ancestry ne dispose pas de suffisamment de données pour identifier un profil génétique pour une région ou une population spécifique, l’estimation de vos origines ethniques sera probablement reflétée dans les régions avoisinantes. Cependant, il est important de noter les deux facteurs suivants. Premièrement, certaines populations ne diffèrent pas suffisamment au niveau génétique pour être considérées comme régions distinctes. Deuxièmement, les pays varient au fil du temps, de sorte que les frontières nationales sur une carte moderne ne coïncident pas nécessairement avec les frontières génétiques. Il peut donc y avoir des pays qui ne peuvent pas être attribués à une région ethnique spécifique.

 • Oui. Vos paramètres de confidentialité resteront les mêmes avec cette mise à jour. En outre, vous pouvez ajuster vos paramètres à tout moment via votre page Résumé des résultats de l’ADN. Nous offrons également une multitude de ressources et d’outils pour vous aider à gérer vos paramètres de confidentialité sur notre site Web.

 • Oui, vous le trouverez sur notre page des Livres blancs (en anglais).