1–20 av 2 566 resultat

Granska register Namn Födelseår Källkod Ursprung Destination Registerdatum Namn på databas

Du får bättre resultat om du lägger till mer information som exempelvis Information om födelse, Information om dödsfall eller Plats, även en gissning kan vara till stor hjälp. Redigera din sökning eller lär dig mera.

Visa register
Arv S :son Gumaeliu cirka 1867 Källkod plats Destination datum EmiHamn
Visa register
Arv Gumaelius S :so cirka 1867 Källkod plats Destination datum EmiHamn
Visa register
Emma A Boleyn S :son cirka 1871 Källkod plats Destination datum EmiHamn
Visa register
Emma A S :son Boleyn cirka 1871 Källkod plats Destination datum EmiHamn
Visa register
Johan A S :son Petterss cirka 1865 Källkod plats Destination datum EmiHamn
Visa register
A:son Joh:S           EmiHamn
Visa register
Karl V A:sson S :son cirka 1911 Källkod plats Destination datum EmiHamn
Visa register
Sten Ankarcrona S :son     plats Destination datum EmiSal
Visa register
Karl E Berglund S :son cirka 1880 Källkod plats Destination datum EmiHamn
Visa register
Oskar Blixt S :son cirka 1867 Källkod plats Destination datum EmiHamn
Visa register
Ida C Boleyn S :son cirka 1872 Källkod plats Destination datum EmiHamn
Visa register
Aron B Bruce S :son cirka 1875 Källkod plats Destination datum EmiHamn
Visa register
Jöns Dahl S :son cirka 1874 Källkod plats Destination datum EmiHamn
Visa register
Sven Erik N Edqvist S :son cirka 1874 Källkod plats Destination datum EmiHamn
Visa register
Nils Emert S :son cirka 1870 Källkod plats Destination datum EmiHamn
Visa register
Adolf Forsell S :son cirka 1882 Källkod plats Destination datum EmiHamn
Visa register
Hasselqvist S Och Son   Källkod plats   datum EmiLarsson
Visa register
Hilda Horn S :son cirka 1880 Källkod plats Destination datum EmiHamn
Visa register
Sven Alb Hultgren S :son cirka 1882 Källkod plats Destination datum EmiHamn
Visa register
Hanna Janson S :son cirka 1865 Källkod plats Destination datum EmiHamn