Träffar 1-25 av 62 

Sök efter hela "Besättningslistor" -kategorin

RubrikKategoriPoster
Aberystwyth, Wales, index till besättningslistor, 1850-1914 (på engelska)
Besättningslistor101 383 
Irland, besättningslistor och sjöfartsavtal, 1863-1920 (på engelska)
Besättningslistor861 868 
Salem och Beverly, Massachusetts, USA, besättningslistor och anställningskontrakt för sjömän, 1797-1934 (på engelska)
Besättningslistor215 124 
Massachusetts, USA, Boston, besättningslistor, 1811-1921 (på engelska)
Besättningslistor335 821 
Storbritannien, register över anställda i Brittiska ostindiska kompaniet och Brittiska Indien, 1746-1939 (på engelska)
Besättningslistor643 303 
Tasmanien, passagerar- och besättningslistor, 1834-1837, 1841-1887 (på engelska)
Besättningslistor42 723 
Victoria, Australien, listor för deserterade, avskedade och fångar, 1852-1925 (på engelska)
Besättningslistor41 640 
Liverpool, England, besättningslistor, 1861-1919 (på engelska)
Besättningslistor1 064 441 
Nya Sydwales, sjömansregister, 1859-1936 (på engelska)
Besättningslistor273 073 
Maine, USA, passagerar- och besättningslistor för in- och utresor, 1894-1962 (på engelska)
Besättningslistor17 086 
Newfoundland och Labrador, Kanada, besättningslistor, 1864-1942 (på engelska)
Besättningslistor40 879 
Kanada, besättningslistor för brittiska fartyg, 1881 (på engelska)
Besättningslistor23 439 
Kanada, sjömän vid atlantprovinserna, 1860-1899 (på engelska)
Besättningslistor283 032 
Glasgow, Skottland, besättningslistor, 1863-1901 (på engelska)
Besättningslistor60 232 
Storbritannien, sjökaptens- och styrmansbrev, 1850-1927 (på engelska)
Besättningslistor281 933 
Dorset, England, besättningslistor, 1863-1914 (på engelska)
Besättningslistor58 368 
Tyskland, Pommern, passagerarlistor, 1869-1901 (på tyska)
Besättningslistor29 094 
Storbritannien, medicinska journaler för kungliga flottan, 1817 – 1856 (på engelska)
Besättningslistor28 249 
Storbritannien, chefsläkarens journaler över fängelsefartyg, 1858-1867 (på engelska)
Besättningslistor2 352 
USA, slavförteckningar för de sydöstra delarna av USA, 1790-1860 (på engelska)
Besättningslistor77 894 
Göteborg, Sverige, passagerarlistor, 1869 - 1951
Besättningslistor1 238 093 
Nya Sydwales, besättnings- och passagerarlistor för avresande, 1816-1825, 1898-1911 (på engelska)
Besättningslistor755 784 
New Orleans, Louisiana, USA, listor över slavar, 1807-1860 (på engelska)
Besättningslistor122 187 
Kanada, passagerarlistor över ankommande, 1865-1935 (på engelska)
Besättningslistor7 276 372 
Bremen, tyska sjömäns och fartygspassagerares död, 1834-1875 (på tyska)
Besättningslistor4 215