Träffar 1-25 av 60 

Sök efter hela "Besättningslistor" -kategorin

RubrikKategoriPosterAktivitet
Massachusetts, Boston, besättningslistor, 1811-1921 (på engelska)

Massachusetts, Boston, besättningslistor, 1811-1921

Publiceringsdatum på Ancestry2019-08-19
Senaste2019-08-19
Den här samlingen innehåller besättningslistor för Boston i Massachusetts för åren mellan 1811 och 1921.
Besättningslistor335 821 
Salem och Beverly, Massachusetts, besättningslistor och anställningskontrakt för sjömän, 1797-1934 (på engelska)

Salem och Beverly, Massachusetts, besättningslistor och anställningskontrakt för sjömän, 1797-1934

Publiceringsdatum på Ancestry2019-08-19
Senaste2019-08-19
Den här samlingen innehåller besättningslistor och anställningskontrakt från Salem och Beverly i Massachusetts för åren mellan 1797 och 1934.
Besättningslistor215 124 
Storbritannien, register över anställda i Brittiska ostindiska kompaniet och Brittiska Indien, 1746-1939 (på engelska)

Storbritannien, register över anställda i Brittiska ostindiska kompaniet och Brittiska Indien, 1746-1939

Publiceringsdatum på Ancestry2018-02-15
Senaste2018-02-15
Den här samlingen består av register över anställda inom Brittiska ostindiska kompaniet mellan 1707 och 1861, och Brittiska Indien mellan 1862 och 1939. Registren omfattar både civilanställda ...
Besättningslistor643 303 
Tasmanien, passagerar- och besättningslistor, 1834-1837, 1841-1887 (på engelska)

Tasmanien, passagerar- och besättningslistor, 1834-1837, 1841-1887

Publiceringsdatum på Ancestry2016-10-20
Senaste2016-10-20
Den här samlingen består av register över fartyg som anlände till Tasmanien i Australien under 1800-talet. Förutom passagerar- och besättningslistor finns även några rapporter om anländande fa...
Besättningslistor42 723 
Victoria, Australien, listor för deserterade, avskedade och fångar, 1852-1925 (på engelska)

Victoria, Australien, listor för deserterade, avskedade och fångar, 1852-1925

Publiceringsdatum på Ancestry2015-07-07
Senaste2015-07-07
Den här samlingen innehåller listor på besättningsmedlemmar som deserterade eller på annat sätt lämnade sin anställning på ett speciellt fartyg.
Besättningslistor41 640 
Liverpool, England, besättningslistor, 1861-1919 (på engelska)

Liverpool, England, besättningslistor, 1861-1919

Publiceringsdatum på Ancestry2014-10-09
Senaste2014-10-09
Den här samlingen med besättningslistor som finns hos Liverpool Record Office innehåller register för 912 fartyg som har Liverpool, England som hemmahamn. Listan innehåller information om fart...
Besättningslistor1 064 441 
Nya Sydwales, sjömansregister, 1859-1936 (på engelska)

Nya Sydwales, sjömansregister, 1859-1936

Publiceringsdatum på Ancestry2014-10-09
Senaste2014-10-09
Den här samlingen innehåller ett register över sjömän som mönstrade på eller av i Nya Sydwales, Australien, mellan 1859 och 1936.
Besättningslistor273 073 
Maine, passagerarlistor, 1894-1962 (på engelska)

Maine, passagerarlistor, 1894-1962

Publiceringsdatum på Ancestry2014-08-14
Senaste2016-02-08
Dessa passagerar- och besättningslistor för både fartyg och flygplan registrerades på olika typer av formulär som sedan överlämnades till INS (Immigration and Naturalization Service). Uppgifte...
Besättningslistor17 086 
Newfoundland och Labrador, Kanada, besättningslistor, 1864-1942 (på engelska)

Newfoundland och Labrador, Kanada, besättningslistor, 1864-1942

Publiceringsdatum på Ancestry2014-04-24
Senaste2014-04-24
Databasen med besättningslistor för Newfoundland och Labrador innehåller namn på mer än 40 000 sjömän på 430 registrerade fartyg från Newfoundland och Labrador.
Besättningslistor40 879 
Kanada, besättningslistor för brittiska fartyg, 1881 (på engelska)

Kanada, besättningslistor för brittiska fartyg, 1881

Publiceringsdatum på Ancestry2014-04-24
Senaste2014-04-24
Databasen för 1881 års besättningslistor innehåller namn på de sjömän som mönstrat på brittiskregistrerade fartyg fram till 1881. Året 1881 hade valts eftersom det sammanföll med folkräkningen...
Besättningslistor23 439 
Kanada, sjömän vid atlantprovinserna, 1860-1899 (på engelska)

Kanada, sjömän vid atlantprovinserna, 1860-1899

Publiceringsdatum på Ancestry2014-02-21
Senaste2014-04-03
Denna indexsamling innehåller register över besättningsmedlemmar, fartygsbefäl och skeppsägare för fartyg registrerade i Newfoundland, Nova Scotia, New Brunswick och Prince Edward Island. Saml...
Besättningslistor283 032 
Glasgow, Skottland, besättningslistor, 1863-1901 (på engelska)

Glasgow, Skottland, besättningslistor, 1863-1901

Publiceringsdatum på Ancestry2012-10-15
Senaste2012-10-15
Den här databasen innehåller besättningslistor, avtal, avmönstringsintyg och andra närliggande dokument för elva fartyg som anlände till hamnen i Glasgow.
Besättningslistor60 232 
Storbritannien, sjökaptens- och styrmansbrev, 1850-1927 (på engelska)

Storbritannien, sjökaptens- och styrmansbrev, 1850-1927

Publiceringsdatum på Ancestry2012-09-11
Senaste2014-11-25
Den här databasen innehåller sjökaptens- och styrmansbrev utfärdade till sjömän vid handelsflottan av brittiska handelskammaren.
Besättningslistor281 933 
Dorset, England, besättningslistor, 1863-1914 (på engelska)

Dorset, England, besättningslistor, 1863-1914

Publiceringsdatum på Ancestry2012-04-10
Senaste2012-04-10
Om din släkting tjänstgjorde på ett brittiskt fartyg med hemmahamn i Dorset, England, kan du hitta uppgifter om denna tjänstgöring bland besättningslistorna för Dorset.
Besättningslistor58 368 
Tyskland, Pommern, passagerarlistor, 1869-1901 (på tyska)

Tyskland, Pommern, passagerarlistor, 1869-1901

Publiceringsdatum på Ancestry2012-02-07
Senaste2015-06-04
Detta är en samling med passagerarlistor från städerna Stettin och Swinemünde i Tyskland.
Besättningslistor29 094 
Storbritannien, medicinska journaler för kungliga flottan, 1817 – 1856 (på engelska)

Storbritannien, medicinska journaler för kungliga flottan, 1817 – 1856

Publiceringsdatum på Ancestry2011-09-27
Senaste2017-06-08
Den här databasen innehåller register med bilder på medicinska journaler från 1800-talet. De flesta rör fångtransporter till Australien eller Van Diemens land. Journalerna upprättades av farty...
Besättningslistor28 249 
Storbritannien, chefsläkarens journaler över fängelsefartyg, 1858-1867 (på engelska)

Storbritannien, chefsläkarens journaler över fängelsefartyg, 1858-1867

Publiceringsdatum på Ancestry2011-09-27
Senaste2011-09-27
Den här databasen innehåller indexerade bilder över medicinska journaler som upprättades av läkare ombord på fartyg med fångtransporter från England till Australien. Varje journal omfattar en ...
Besättningslistor2 352 
USA, slavförteckningar för de sydöstra delarna av USA, 1790-1860 (på engelska)

USA, slavförteckningar för de sydöstra delarna av USA, 1790-1860

Publiceringsdatum på Ancestry2011-01-31
Senaste2012-02-02
Detta är en samling med slavförteckningar för fartyg som anlände till Georgia, South Carolina och Alabama mellan 1790 och 1860. I denna samling finns uppgifter om fartygets namn och personlig ...
Besättningslistor55 974 
Göteborg, Sverige, passagerarlistor, 1869 - 1951

Göteborg, Sverige, passagerarlistor, 1869 - 1951

Publiceringsdatum på Ancestry2010-07-21
Senaste2014-07-01
Den här datasamlingen innehåller passagerarlistor för fartyg som avreste från Göteborg, Sverige mellan 1869 och 1951. Passagerarlistorna innehåller information om till exempel fartyg, avreseda...
Besättningslistor1 238 093 
Nya Sydwales, besättnings- och passagerarlistor för avresande, 1816-1825, 1898-1911 (på engelska)

Nya Sydwales, besättnings- och passagerarlistor för avresande, 1816-1825, 1898-1911

Publiceringsdatum på Ancestry2009-10-06
Senaste2009-10-06
Den här datasamlingen innehåller mönstringsrullor, besättnings- och passagerarlistor för fartyg som avreste från Nya Sydwales (ofta Sydney) mellan 1816 och 1825, och mellan 1898 och 1911. Regi...
Besättningslistor755 784 
New Orleans, Louisiana, listor över slavar, 1807-1860 (på engelska)

New Orleans, Louisiana, listor över slavar, 1807-1860

Publiceringsdatum på Ancestry2009-02-11
Senaste2011-01-31
Besättningslistor104 117 
Kanadensiska passagerarlistor, 1865–1935 (på engelska)

Kanadensiska passagerarlistor, 1865–1935

Publiceringsdatum på Ancestry2008-09-15
Senaste2018-05-24
I den här databasen finns passagerarlistor för fartyg som anlöpte kanadensiska hamnar samt hamnar i östra USA mellan 1865 och 1935. Dessa listor användes som immigrationsregister för Kanada me...
Besättningslistor7 276 372 
Bremen, tyska sjömäns deserteringar, 1855-1874 (på tyska)

Bremen, tyska sjömäns deserteringar, 1855-1874

Publiceringsdatum på Ancestry2008-07-29
Senaste2008-07-29
Besättningslistor9 525 
Bremen, tyska sjömäns och fartygspassagerares död, 1834-1875 (på tyska)

Bremen, tyska sjömäns och fartygspassagerares död, 1834-1875

Publiceringsdatum på Ancestry2008-07-29
Senaste2008-07-29
Besättningslistor4 215 
Bremen, tyska födslar på fartyg, 1868-1911 (på tyska)

Bremen, tyska födslar på fartyg, 1868-1911

Publiceringsdatum på Ancestry2008-07-28
Senaste2008-07-28
Besättningslistor771