Källinformation

Ancestry.com. Sverige, utvalda indexerade husförhörslängder, 1880-1893 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2014.
Originaldata: Swedish Church Records Archive. Johanneshov, Sweden: Genline AB.

 Sverige, utvalda indexerade husförhörslängder, 1880-1893

Den här samlingen innehåller husförhörslängder för olika församlingar i Värmlands, Älvsborgs och Kalmar län. Uppgifterna gäller för åren 1880 - 1893.

Husförhörslängderna upprättades av svenska kyrkan. I böckerna finns en församlings alla hushåll, inklusive barn, nedtecknade. Böckerna upprättades i samband med husförhöret som hölls varje år för att kontrollera befolkningens katekeskunskaper.

I husförhörslängderna finns uppgifter om bland annat namn, yrke, födelsedatum, födelseförsamling, vigsel och död. Det finns även information om när personerna flyttade mellan olika platser. Familjerna är noterade tillsammans vilket gör det enkelt att hitta en persons barn eller föräldrar. Längderna omfattar vanligtvis en femårsperiod, vilket ger en intressant inblick i hur ett hushåll kan ha förändrats över tiden.

För personer som emigrerade till Amerika finns ett datum angivet i husförhöret, men destinationen i USA finns vanligtvis inte med. Använd datumet för att söka efter personen i databasen Göteborg, Sverige, passagerarlistor, 1869–1951.

Barnen hade inga efternamn i husförhörslängderna. Vi har därför använt oss av sannolika efternamn för att göra det enklare att söka i böckerna. Under den här tidsperioden använde många fortfarande patronymikon, vilket innebär att man bildade efternamnet av faderns förnamn med tillägg av -son eller -dotter. Det förekom även att man använde sig av familjenamn. De sannolika efternamn som visas för barnet i detta index har beräknats utifrån dessa båda namnskick och kan användas som hjälp för att hitta rätt person. Dock är det viktigt att notera att dessa sannolika namn endast är avsedda som ett hjälpmedel vid sökningen i den här databasen. Innan man skriver in efternamnet i sin släktforskning är det viktigt att ta reda på vilket efternamn barnet/personen verkligen använde.

Många av de uppgifter som du hittar i husförhörslängderna kan användas för att söka efter originaluppgifterna om födsel, vigsel och dödsfall i samlingen Sverige, Kyrkböcker, 1500-1941.

Förkortningar som ofta förekommer i dessa böcker är:

  • D. eller dtr. – dotter
  • do – dito
  • Dr. – dräng
  • f.d. – före detta
  • Hn – hustrun
  • M. – mannen
  • Pig. – piga
  • S. – sonen