Källinformation

Ancestry.com. USA, patientregister för flottans sjukhus, 1812-1934 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2014.
Originaldata: Department of the Navy. Case Files for Patients at Naval Hospitals and Registers Thereto: Registers of Patients 1812–1929. Microfilm series A4097. Textual records. NAID: 2745846 Records of the Bureau of Medicine and Surgery, 1812–1975, Record Group 52. The National Archives in Washington, D.C.

 USA, patientregister för flottans sjukhus, 1812-1934

Den här databasen innehåller patientregister för fartyg samt för sjukstugor och apotek på fartyg inom flottan och marinkåren. De varierar i form och innehåll men här finns vanligtvis uppgifter om patientens namn, befattning, ålder, födelseort och sjukdom eller skada samt tillstånd (utskriven till tjänst eller annat sjukhus; utskriven p.g.a. oförmåga till fortsatt tjänst eller avliden).

This database contains registers of patients on ships and at Navy and Marine Corps hospitals and dispensaries. They vary in form and content but usually list the patient's name, rate or rank, age, birthplace, and the disease or injury and the disposition of the case (discharge to duty or another hospital; discharge for disability; or death). Later volumes include case numbers. Registers are included for sites both in and outside the United States.