Källinformation

Ancestry.com. Webben: Fångvårdsregister för Bedfordshire, 1770-1882 [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2013.
Originaldata: Bedfordshire Gaol Register. Bedfordshire & Luton Archives and Records Service. http://apps.bedford.gov.uk/grd/: accessed 2 March 2013.

 Webben: Fångvårdsregister för Bedfordshire, 1770-1882

Alla data i den här databasen har hämtats från den aktuella webbplatsen. Ancestry har inget att göra med webbplatsen och vi varken korrigerar eller ändrar uppgifterna i originaldatabasen. Om du vill veta mer om dessa uppgifter ber vi dig besöka webbplatsen.

Note: All data in this third-party database was obtained from the source’s website. Ancestry.com does not support or make corrections or changes to the original database. To learn more about these records, please refer to the source’s website. Additional index entries are available on the source's website.