Källinformation

Ancestry.com. Amerikanska medborgare som tjänstgjorde i den brittiska expeditionsstyrkan, 1917 - 1919 [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2014.
Originaldata: War Department. Office of the Provost Marshal General (1917–1919). List of U.S. residents serving in the British Expeditionary Forces. Textual records. NAI: 1157946 Record Group 163: Records of the Selective Service System (World War I), 1917–1939. The National Archives at College Park, Maryland.

 Amerikanska medborgare som tjänstgjorde i den brittiska expeditionsstyrkan, 1917 - 1919

Dessa register består huvudsakligen av kort över brittiska medborgare bosatta i USA och som tjänstgjorde i den brittiska expeditionsstyrkan under det första världskriget. Varje post består av namn, adress i USA, födelsedatum, födelseort, nationalitet, civilstånd, yrke samt mönstringsdatum och mönstringsplats.

These records consist mainly of cards listing British citizens residing in the United States who served with the British Expeditionary Force in the World War I era. Each entry contains the name of the resident, address in the United States, date and place of birth, nationality, marital status, occupation, and place and date of entering service.