Källinformation

Ancestry.com. Chicago, Illinois, USA, passagerar- och besättningslistor för ankommande med flygplan 1943-1963 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2014.
Originaldata:

View Sources.

 Chicago, Illinois, USA, passagerar- och besättningslistor för ankommande med flygplan 1943-1963

Dessa passagerar- och besättningslistor för både fartyg och flygplan registrerades på olika typer av formulär som sedan överlämnades till INS (Immigration and Naturalization Service). Uppgifterna som krävdes på formulären varierade, men de innehåller vanligtvis namn på farkosten, avrese- och ankomstort (samt nästa destination på fartygets resplan), datum för avresa och ankomst, skeppare, fullständigt namn, ålder, kön, utseende, militär rang (om uppgiften finns), yrke, födelseort, land för medborgarskap samt bostadsort.

These passenger and crew lists from both ships and aircraft were recorded on a variety of forms that were then turned over to the Immigration and Naturalization Service. Details requested on the forms varied, but they typically include the name of the vessel and arrival date, ports of departure and arrival (as well as future destinations on a ship’s itinerary), dates of departure and arrival, shipmaster, full name, age, gender, physical description, military rank (if any), occupation, birthplace, citizen of what country, and residence. For military transports, you may find the next of kin, relationships, and address listed as well. Later manifests may include visa or passport numbers.