Källinformation

Ancestry.com. Oklahoma och Indianterritoriet, USA, folkräkningar och uppgifter om ursprungsbefolkningen, 1851-1959 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2014.
Originaldata:

Selected Tribal Records. The National Archives at Fort Worth, Fort Worth, Texas.


A full list of sources can be found here.

 Oklahoma och Indianterritoriet, USA, folkräkningar och uppgifter om ursprungsbefolkningen, 1851-1959

Den här samlingen innehåller olika förteckningar, folkräkningar och annan information skapade av byrån för indianfrågor (Bureau of Indian Affairs). Uppgifterna finns på riksarkivet (National Archives) i Fort Worth, Texas. Uppgifterna i den här samlingen berör följande indianstammar: Arapaho, Cherokee, Eastern Cherokee, Cheyenne, Chickasaw, Choctaw, Creek, Delaware, Kickapoo, Miami, Muskogee, Osage, Pottawattomi, Sac och Fox, Seminole samt Shane.

This collection includes a variety of tribal rolls, censuses, and other records created by the Bureau of Indian Affairs that are held at the National Archives at Fort Worth, Texas. Records in the collection relate to the Arapaho, Cherokee, Eastern Cherokee, Cheyenne, Chickasaw, Choctaw, Creek, Delaware, Kickapoo, Miami, Muskogee, Osage, Potawatomi, Sac and Fox, Seminole, and Shawnee tribes.