Källinformation

Ancestry.com. Massachusetts, USA, passagerar- och besättningslistor för inresor, 1820–1963 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2006.
Originaldata: Boston, Massachusetts. Passenger Lists of Vessels Arriving at Boston, Massachusetts, 1891-1943. Micropublication T843. RG085. 454 rolls. National Archives, Washington, D.C.

Boston, Massachusetts. Passenger Lists of Vessels Arriving at Boston, Massachusetts, 1820-1891. Micropublication M277. RG036. 115 rolls. National Archives, Washington, D.C.


En komplett källförteckning hittar du här.

 Massachusetts, USA, passagerar- och besättningslistor för inresor, 1820–1963

Den här databasen innehåller ett register över passagerarlistor för fartyg som anlände till Boston, Massachusetts, från utländska hamnar mellan 1820 och 1943. Namnen i registret är länkade till de faktiska bilderna på passagerarlistorna, som kopierats från NARA:s (National Archives and Records Administration) mikrofilmsserie, T843 (rullarna 1-454) och M277 (rullarna 1-115).

Informationen i registret innehåller förnamn, efternamn, ålder, kön, etnicitet, nationalitet eller land för senast kända bostadsort, resmål, ankomstdatum, ankomsthamn, avresehamn, fartygets namn samt mikrofilmsrulle och sidnummer. Dessutom kan du i registret hitta information om namnet på en vän eller släkting som personen skulle resa till och födelseorten. Många av dessa uppgifter kan du använda i mallen nedan för att söka i registret.

Det kan vara värt att påpeka att den avresehamn som finns antecknad för varje enskild passagerare inte behöver vara den ursprungliga avresehamnen. Ett fartyg kunde göra många resor under ett år och kunde vid varje resa stanna i många hamnar. Den avresehamn som oftast förekommer i dessa listor är den senaste hamnen som fartyget anlöpte före ankomsten till hamnen i Boston. Detta innebär att du kan hitta en släkting som emigrerade till USA från Tyskland i passagerarlistor över personer som kom från Liverpool, England (om till exempel fartyget började resan i Bremen, Tyskland och sedan anlöpte Liverpool före överfarten till Boston).

De mikrofilmade passagerarlistorna från NARA är ordnade kronologiskt efter fartygets ankomstdatum. Du kan bläddra i bilderna i kronologisk ordning om du inte vill använda mallen när du söker i databasen.När du vill bläddra i bilderna börjar du med att välja det "år" som du vill söka i. Därefter väljer du "månad" och slutligen "fartygets namn".

Mer information om hur du söker i passagerarregister finns i John P. Collettas bok They Came In Ships (Salt Lake City: Ancestry, 1993).