Ny sökning

1–20 av 18 104 resultat

Granska register Namn Föräldrars eller make/makas namn Födelseår Födelseort Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud Bostadsort Se bild

Du får bättre resultat om du lägger till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall eller Plats, även en gissning kan vara till stor hjälp. Redigera din sökning eller lär dig mera.

Visa register
Franz Granat cirka 1881 plats info stad, Devon
Visa register
Bryce Granet   George,
Fanny
cirka 1876 plats info stad, Yorkshire
Visa register
Sarah Granett   William,
Arthur
cirka 1870 plats info stad, Lancashire
Visa register
Henry Granet   cirka 1893 plats info stad, Cheshire
Visa register
Frances Granet   cirka 1895 plats info stad, Cheshire
Visa register
Fanny Granet   George cirka 1837 plats info stad, Yorkshire
Visa register
George Granet   Fanny cirka 1836 plats info stad, Yorkshire
Visa register
Phyllis Greenhut Victor P J cirka 1878 plats info stad, Durham
Visa register
William H Greenhood   David,
Margaret
cirka 1898 plats info stad, Westmorland
Visa register
Earnest W Greenhood cirka 1882 plats info stad, London
Visa register
Abraham Granatt Betsy cirka 1876 plats info stad, London
Visa register
Annie Granett cirka 1864 plats info stad, Sussex
Visa register
Robert Grenet cirka 1881 plats info stad, London
Visa register
Charles Greenhood William,
Elizabeth
cirka 1892 plats info stad, Bedfordshire
Visa register
Margaret Greenhood   David cirka 1873 plats info stad, Westmorland
Visa register
Emma H Grenat cirka 1871 plats info stad, Surrey
Visa register
Thomas H Greenhood Alice C cirka 1860 plats info stad, London
Visa register
Bramrwell Granet James,
Helen
cirka 1892 plats info stad, London
Visa register
Milley Granatt Israel cirka 1878 plats info stad, London
Visa register
Emil Granet cirka 1883 plats info stad, Norfolk