Källinformation

Ancestry.com. 1901 års folkräkning i England [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2005.
Originaldata: Census Returns of England and Wales, 1901. Kew, Surrey, England: The National Archives, 1901. Data imaged from the National Archives, London, England. The National Archives gives no warranty as to the accuracy, completeness or fitness for the purpose of the information provided. Images may be used only for purposes of research, private study or education. Applications for any other use should be made to the National Archives, Kew, Richmond, Surrey TW9 4DU.

 1901 års folkräkning i England

Den första nationella folkräkningen i Storbritannien ägde rum 1801. Vart tionde år därefter har en folkräkning genomförts, med undantag för 1941. Den första folkräkningen som är genealogiskt användbar ägde rum 1841 då även namnen registrerades.

1901 års folkräkning i England ägde rum natten den 31 mars 1901 och man ville ha svar på följande uppgifter: bostadsadress; husnummer eller namn; om huset var bebott eller inte; antal rum som användes om det var färre än fem; namn på de personer som tillbringade natten i hushållet; relation till familjeöverhuvud; varje persons civilstånd; ålder vid senaste födelsedag (kön visas med vilken kolumn åldern registrerades i); varje persons yrke; om de var arbetsgivare eller arbetstagare eller varken eller; personens födelseort; om personen var döv, stum, blind eller sinnessjuk.

Formulären distribuerades till alla hushåll ett par dagar före folkräkningsnatten och de ifyllda formulären samlades in nästa dag. Alla svar skulle återspegla status för den person som tillbringade natten den 31 mars 1901 i huset. Personer som befann sig på resa eller som bodde utomlands registrerades på den plats där de tillbringade folkräkningsnatten. Alla uppgifter från de enskilda formulären sorterades och överfördes till speciella böcker, som nu visas på de bilder som vi kan se i dag. De ursprungliga formulären från hushållen mellan 1841 och 1901 har förstörts.

Folkräkningsformulären samlades in distriktsvis. Dessa formulär delades upp enligt underdistrikt och tilldelades delnummer för att kunna bibehålla referenser. London fick delnummer 1 och sedan går de i stort sett från söder till norr, följt av distrikten i Wales, Isle of Man och kanalöarna. Du hittar delnumren på en pappersremsa längst ned på varje bild, följt av ett PRO-klassnummer. Det kan finnas hundratals olika delar inom ett county.

Förutom dessa delnummer innehåller varje sida ett folionummer och/eller ett sidnummer. Folionumret stämplades på varannan sida innan den mikrofilmades och du hittar numret i bildens övre högra hörn. Folionummer börjar om från början för varje del. Sidnumren är en del av det tryckta formuläret och du hittar numret på varje sidas övre högra hörn. Sidnumren börjar på nytt för varje folkräkningsdistrikt. Ett fullständigt referensnummer för 1901 års folkräkning innehåller PRO-klassnumret (RG13), delnumret, folionumret och sidnumret. Tänk på att du kanske måste söka i flera folkräkningsdistrikt för att hitta en sida med ett givet folionummer, eftersom numreringen börjar om för varje distrikt.

De handläggare som sammanställde och granskade folkräkningarna gjorde själva olika markeringar på formulären. Olyckligtvis har många av dessa kontrollmarkeringar skrivits över personuppgifter och vissa fält. Som en följd av detta kan till exempel ålder vara svårt att läsa. De mest användbara markeringarna är snedstreck mellan olika hushåll i en byggnad och dubbla snedstreck mellan olika hushåll i olika byggnader.

Vissa delar kan saknas i denna samling. Delarna 835 och 836 saknades då detta filmades. De saknade delarna omfattar register för de östra registreringsdistrikten i Kent.

Detta utdrag är hämtat från "Chapter 6: Census Returns," Ancestral Trails: The Complete Guide to British Genealogy and Family History by Mark D. Herber (Baltimore, MD: Genealogical Publishing Co., Inc, 1998) and Using Census Returns, Pocket Guides to Family History by David Annal (Richmond, Surrey: Public Record Office, 2002).