Källinformation

Ancestry.com. USA:s federala folkräkning från 1820 [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010. Images reproduced by FamilySearch.
Originaldata: Fourth Census of the United States, 1820. (NARA microfilm publication M33, 142 rolls). Records of the Bureau of the Census, Record Group 29. National Archives, Washington, D.C.

 USA:s federala folkräkning från 1820

Den här databasen innehåller uppgifter om personerna i 1820 års federala folkräkning i USA, den fjärde i USA:s historia. Namnen på de personer som finns med i folkräkningsregistret är dessutom länkade till bilder på den federala folkräkningen från 1820 som kopierats från National Archives and Records Administrations mikrofilm, M33, 142 rullor. (Om du inte hittar namnet du letar efter på sidan som du länkades till, bläddrar du några sidor framåt eller bakåt eftersom flera sidor ibland har samma nummer.)

De tillfrågade ombads att besvara frågor om följande: namnet på den hushållsansvarige samt antal fria vita män och kvinnor i olika ålderskategorier: 0 till 10, 10 till 16, 16 till 26, 26 till 45, 45 och äldre; antal övriga fria personer förutom icke skattskyldiga indianer, antal slavar samt bostadsadress. 1820 års folkräkning var den första där man även frågade om antalet fria vita män mellan 16 och 18 år, antal personer som ska få medborgarskap, antal som arbetar inom jordbruket, handel eller tillverkning, antal "färgade" (ibland i ålderskategorier) samt antal övriga personer förutom indianer. Dessa kategorier användes av kongressen för att bestämma hur många skattskyldiga det fanns i USA och för att bestämma hur många platser delstaterna skulle ha i representanthuset. Registren är ofta ordnade i den ordning som personerna besöktes, men vissa har ordnats i alfabetisk ordning efter initialbokstav för efternamnet. Tillverkningstabeller finns spridda bland 1820 års folkräkningstabeller.

I ett fåtal poster kan det finnas lika mycket information om personer och familjer som i de federala folkräkningarna. Folkräkningstabeller är efterföljande ögonblicksbilder av amerikaner som berättar var och hur de levde under en specifik period i det förflutna. Därför är folkräkningar ofta det bästa stället att börja släktforska när släkten inte längre kan bidra med någon information.

USA var det första landet som höll regelbundna folkräkningar. Enligt konstitutionen skulle folkräkningarna gälla för att alla personer, förutom icke skattskyldiga indianer, för att kunna bestämma skatteunderlaget och för att få rätt representation i representanthuset. De första nio folkräkningarna mellan 1790 och 1870 organiserades via det federala domstolsväsendet. I varje distrikt utsågs en ansvarig som anställde underordnade för att administrera folkräkningen. Guvernörerna var ansvariga för folkräkningen i territorierna.

Den officiella folkräkningsdagen för folkräkningen 1820 var den 7 augusti 1820. Alla frågor som ställdes avsåg att spegla förhållandena denna dag. Folkräkningen skulle vara klar inom sex månader, men förlängdes enligt lag till tretton månader. 1820 fanns det 23 delstater i USA. De sex nya delstaterna var Louisiana, Indiana, Mississippi, Illinois, Alabama och Maine. Det fanns emellertid vissa distrikt i Arkansas-territoriet, Missouri-territoriet och New Jersey som inte kom med. Cirka hälften av alla counties i Alabama och cirka 20 counties i Tennessee finns inte med. Dessa övervakades av den federala domstolen i Knoxville. Vissa av tabellerna för dessa delstater har återskapts utifrån skattelängder och andra register.

Utdrag från Kapitel 5: Research in Census Records, The Source: A Guidebook of American Genealogy av Loretto Dennis Szucs; redigerad av Loretto Dennis Szucs och Sandra Hargreaves Luebking (Salt Lake City, UT: Ancestry Incorporated, 1997).

William Dollarhide, The Census Book: A Genealogist's Guide to Federal Census Facts, Schedules and Indexes, Heritage Quest: Bountiful, UT, 2000.