Källinformation

Ancestry.com. 1860 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2009. Images reproduced by FamilySearch.
Originaldata: 1860 U.S. census, population schedule. NARA microfilm publication M653, 1,438 rolls. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.

 1860 års federala folkräkning i USA

Den här databasen innehåller uppgifter om personer i 1860 års federala folkräkning i USA, den åttonde i USA:s historia. Namnen på de personer som finns med i folkräkningsregistret är dessutom länkade till bilder på den federala folkräkningen från 1860 vilka kopierats från NARA:s (National Archives and Records Administrations) mikrofilm, M653, 1438 rullor. (Om du inte hittar namnet du letar efter på sidan som du länkades till, bläddrar du några sidor framåt eller bakåt eftersom flera sidor ibland har samma nummer.)

De som genomförde 1860 års folkräkning ombads att registrera namnen på alla personer i hushållet. Dessutom fick de skrivna instruktioner som medförde att denna folkräkning kom att bli mer exakt än tidigare folkräkningar. De ombads att inkludera följande kategorier i folkräkningen: namn; ålder folkräkningsdagen; kön; etnicitet; födelseplats; yrke för personer över 15; fastighetens värd; civilstånd under det senaste året; om man var döv, stum, blind eller sinnessjuk, fattig eller brottsling; läs- och skrivförmåga i det engelska språket samt om personen gått i skolan under det senaste året. Eventuella släktskapsrelationer i ett hushåll framgår inte. Dessa kategorier användes av kongressen för att bestämma hur många skattskyldiga det fanns i USA och för att bestämma hur många platser respektive delstat skulle ha i representanthuset.

=Det är få, om ens några, källor som innehåller så mycket information om personer och släkter som USA:s federala folkräkningar. Folkräkningstabeller är efterföljande ögonblicksbilder av amerikaner som berättar var och hur de levde under en specifik period i det förflutna. Därför är folkräkningar ofta det bästa stället att börja släktforska när släkten inte längre kan bidra med någon information.

Databasen innehåller för närvarande följande delstater och territorier: Alabama, Arkansas, Kalifornien, Connecticut, Dakota Territory, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas-territoriet (inklusive delar av Colorado), Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska Territory (inklusive delar av North och South Dakota, Montana samt Wyoming), New Hampshire, New Jersey, New Mexiko-territoriet (inklusive Arizona), New York, North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington-territoriet och Wisconsin.

USA var det första landet som genomförde regelbundna folkräkningar. Enligt konstitutionen skulle folkräkningarna gälla för alla personer, förutom icke skattskyldiga indianer, för att kunna bestämma skatteunderlaget och för att få rätt representation i representanthuset. De första nio folkräkningarna mellan 1790 och 1870 organiserades via det federala domstolsväsendet. I varje distrikt utsågs en ansvarig som anställde underordnade för att administrera folkräkningen. Guvernörerna var ansvariga för folkräkningen i territorierna.

Den officiella folkräkningsdagen för folkräkningen 1860 var den 1 juni 1860. Alla frågor som ställdes avsåg att spegla förhållanden denna dag. 1860 fanns det totalt 33 delstater i unionen, med Minnesota och Oregon som de senaste. Det finns inga betydande förluster på delstats- eller distriktsnivå.

Utdrag från Szucs, Loretto Dennis, "Research in Census Records." In Källan: A Guidebook of American Genealogy, ed. Loretto Dennis Szucs and Sandra Hargreaves Luebking (Salt Lake City: Ancestry, 1997).

William Dollarhide, The Census Book: A Genealogist's Guide to Federal Census Facts, Schedules and Indexes, Heritage Quest: Bountiful, Utah, 2000.