Källinformation

Ancestry.com. 1810 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010. Images reproduced by FamilySearch.
Originaldata: Third Census of the United States, 1810. (NARA microfilm publication M252, 71 rolls). Bureau of the Census, Record Group 29. National Archives, Washington, D.C.

 1810 års federala folkräkning i USA

Den här databasen innehåller uppgifter om personerna i 1810 års federala folkräkning i USA, den tredje i USA:s historia. Namnen på personerna i folkräkningen är dessutom länkade till bilder på 1810 års federala folkräkning som kopierats från NARA:s (National Archives and Records Administrations) mikrofilm, M252, 71 rullor. (Om du inte hittar namnet du letar efter på sidan som du länkats till bläddrar du några sidor framåt eller bakåt eftersom flera sidor ibland har samma nummer.)

Om 1810 års folkräkning:

Den officiella dagen då folkräkningen skulle genomföras var den 6 augusti 1810. Alla frågor som ställdes skulle avse den dagen. Folkräkningen skulle vara klar inom nio månader, men förlängdes enligt lag till tio månader. Uppgifter finns för 17 delstater och District of Columbia samt följande territorier: Georgia, Mississippi, Louisiana, Orleans, Michigan och Illinois. Det finns emellertid stora luckor när det gäller District of Columbia, Georgia, Indiana-territoriet, Mississippi-territoriet, Louisiana-territoriet (MO), New Jersey och Tennessee. Partiella luckor finns i uppgifterna för Illinois-territoriet, som endast bestod av två counties (Randolph finns bevarad, St. Clair har gått förlorat) och OH, allt har gått förlorat förutom Washington county. Vissa uppgifter för dessa delstater har återskapats med hjälp av skattelängder och andra källor.

Folkräknarna för 1810 års folkräkning ombads att inkludera följande kategorier i folkräkningen: namn på den hushållsansvarige, antal fria vita män och kvinnor, i ålderskategorier: 0 till 10, 10 till 16, 16 till 26, 26 till 45, 45 och äldre; antal övriga fria personer förutom icke skattskyldiga indianer, antal slavar samt bostadsadress. Dessa kategorier användes av kongressen för att bestämma hur många skattskyldiga det fanns i USA och för att bestämma hur många platser delstaterna skulle ha i representanthuset. Registren är ofta ordnade i den ordning som personerna besöktes, men vissa har ordnats i alfabetisk ordning efter initialbokstav för efternamnet. Uppgifter om tillverkning kan finnas bland 1810 års folkräkningstabeller.

Varför ska man titta på folkräkningar:

Det är ett fåtal register som innehåller så mycket information om personer och familjer som de federala folkräkningarna. Folkräkningstabeller är efterföljande ögonblicksbilder av amerikaner som berättar var och hur de levde under en specifik period i det förflutna. Därför är folkräkningar ofta det bästa stället att börja släktforska när den närmaste släkten inte längre kan bidra med så mycket information.

Historisk bakgrund

USA var det första landet som höll regelbundna folkräkningar. Enligt konstitutionen skulle folkräkningarna omfatta alla personer, förutom icke skattskyldiga indianer, för att kunna bestämma skatteunderlaget och för att få rätt representation i representanthuset. De första nio folkräkningarna mellan 1790 och 1870 organiserades via det federala domstolsväsendet. I varje distrikt utsågs en ansvarig som anställde underordnade för att administrera folkräkningen. Guvernören var ansvarig för att folkräkningen genomfördes i territorierna.

Utdrag ur Kapitel 5: Research in Census Records, The Source: A Guidebook of American Genealogy by Loretto Dennis Szucs; redigerad av Loretto Dennis Szucs och Sandra Hargreaves Luebking (Salt Lake City, UT: Ancestry Incorporated, 1997).

William Dollarhide, The Census Book: A Genealogist's Guide to Federal Census Facts, Schedules and Indexes, Heritage Quest: Bountiful, UT, 2000.