Källinformation

Ancestry.com. 1870 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2009. Images reproduced by FamilySearch.
Originaldata:
  • 1870 U.S. census, population schedules. NARA microfilm publication M593, 1,761 rolls. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.
  • Minnesota census schedules for 1870. NARA microfilm publication T132, 13 rolls. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.

 1870 års federala folkräkning i USA

Den här databasen innehåller uppgifter om personer i 1870 års federala folkräkning i USA, den nionde i USA:s historia. Namnen på de personer som finns med i folkräkningsregistret är dessutom länkade till bilder på den federala folkräkningen från 1870 som kopierats från National Archives and Records Administrations mikrofilm, M593, 1761 rullor; del av Minnesota T132. (Om du inte hittar namnet du letar efter på sidan som du länkades till, bläddrar du några sidor framåt eller bakåt eftersom flera sidor ibland har samma nummer.)

De som genomförde 1870 års folkräkning ombads att registrera namnen på alla personer i hushållet. Dessutom fick de skrivna instruktioner som medförde att denna folkräkning kom att bli mer exakt än tidigare folkräkningar. De ombads att inkludera följande kategorier i folkräkningen: namn; ålder vid senast födelsedag (för ett barn under ett år angavs antal månader i tolftedelar, t.ex. 1/12); kön; etniskt tillhörighet; yrke; sysselsättning eller bransch för varje man och kvinna; fastighetens värde; födelseort; om modern eller fadern var födda utomlands; om de var födda eller hade gift sig i år eller aktuell månad; läskunnighet; skrivkunnighet; om de vara döva, stumma, blinda eller sinnessjuka eller "idioter". Eventuella släktskapsrelationer i ett hushåll framgår inte. Dessa kategorier användes av kongressen för att bestämma hur många skattskyldiga det fanns i USA och för att bestämma hur många platser respektive delstat skulle ha i representanthuset.

Alla delstater är nu indexerade och länkade till de faktiska bilderna från folkräkningsböckerna.

Den här databasen kommer att visa sig mycket värdefull för dem som söker efter släktingar i USA.

USA var det första landet som genomförde regelbundna folkräkningar. Enligt konstitutionen skulle folkräkningarna gälla för alla personer, förutom icke skattskyldiga indianer, för att kunna bestämma skatteunderlaget och för att få rätt representation i representanthuset. De första nio folkräkningarna mellan 1790 och 1870 organiserades via det federala domstolsväsendet. I varje distrikt utsågs en ansvarig som anställde underordnade för att administrera folkräkningen. Guvernörerna var ansvariga för folkräkningen i territorierna.

Den officiella folkräkningsdagen för folkräkningen 1870 var den 1 juni 1870. Alla frågor som ställdes avsåg att spegla förhållanden denna dag. I 1870 års folkräkningsformulär skulle husen numreras i den ordning de besöktes; familjer numreras i den ordning de besöktes samt namnen på varje person som var bosatt med familjen den 1 juni 1870.

Utdrag från kapitel 5: Research in Census Records, The Source: A Guidebok of American Genealogy av Loretto Dennis Szucs; redigerad av Loretto Dennis Szucs och Sandra Hargreaves Luebking (Salt Lake City, UT: Ancestry Incorporated, 1997).

William Dollarhide, The Census Book: A Genealogist's Guide to Federal Census Facts, Schedules and Indexes, Heritage Quest: Bountiful, UT, 2000.