Källinformation

Ancestry.com. Webben: Storbritannien, utmärkelser utdelade till sjömän inom handelsflottan under det andra världskriget [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2014.
Originaldata: Second World War Medals issued to Merchant Seamen. The National Archives of the UK (TNA), Kew, Surrey, England. Series BT 395. http://www.nationalarchives.gov.uk/documentsonline/seamens-medals.asp: accessed 19 December 2013.

 Webben: Storbritannien, utmärkelser utdelade till sjömän inom handelsflottan under det andra världskriget

Alla data i den här databasen har hämtats från den aktuella webbplatsen. Ancestry har inget att göra med webbplatsen och vi varken korrigerar eller ändrar uppgifterna i originaldatabasen. Om du vill veta mer om dessa uppgifter ber vi dig besöka webbplatsen.

Note: All data in this third-party database was obtained from the source’s website. Ancestry.com does not support or make corrections or changes to the original database. To learn more about these records, please refer to the source’s website.