Källinformation

Ancestry.com. Danmark, telefonkatalogsindex, 2001 och 2003 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2022.
Originaldata: Denmark, Phone Book Indexes, 2001 and 2003. Brussels, Belgium: Kapitol SA.

 Danmark, telefonkatalogsindex, 2001 och 2003

Om danskt telefonkatalogsindex för åren 2001 och 2003

Allmän information om samlingen

Den här samlingen innehåller telefonkatalogsindex för danska telefonkataloger för åren 2001 och 2003.

Telefonkataloger är utmärkt genealogiskt källmaterial. Eftersom telefonkataloger publiceras varje år är det relativt enkelt att spåra släktingars bostadsort. Du kan även använda bostadsadressen för att lära dig mer om samhället som de levde i.

Använda samlingen

Uppgifter i samlingen kan innehålla följande information:

 • Namn
 • Gatuadress
 • Ort
 • Land
 • När du söker i telefonkatalogsindexet kan du ofta använda den här informationen för att hitta andra familjemedlemmar. Telefonkataloger visar emellertid inte en lista över familjemedlemmar och lite detektivarbete kommer att krävas. Att känna till familjemedlemmarnas fullständiga namn är mycket användbart.

  I telefonkataloger visas oftast namnet på den som är ansvarig för hushållet, även om namnen på gifta par kan visas tillsammans. Om familjemedlemmarna delar en adress, men inte samma efternamn, finns de troligtvis på olika listor. Vuxna barn som bor på samma adress kan visas separat.

  Om någon inte visas med förnamn, kan du prova att söka med hjälp av initialer. Många personer har valt att endast visas med initialer för att behålla något privat.

  Beskrivning av samlingen

  Den första telefonkatalogen trycktes 1878 i New Haven, Connecticut. I katalogen visades namnen på abonnenterna men inga telefonnummer, eftersom de ännu inte förekom. För att koppla upp sig till en annan person angav man för telefonoperatören namnet på abonnenten som man ville tala med. Telefonnummer började inte användas i någon större utsträckning förrän 1889.

  När telefonerna blev mer populära skapades fler telefonnummer och områdeskoder blev nödvändiga för att undvika dubbletter. Under 1960-talet lades landskoder till för att underlätta internationella samtal.

  Den första telefonoperatören i Danmark, Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, började sin verksamhet 1882 med 22 abonnenter i Köpenhamn. 1896 fanns det 4 000 abonnenter i huvudstaden och offentliga telefonkiosker etablerades för dem som inte hade egna telefoner i hemmet. En andra telefonväxel upprättades i Jorcks Passage 1888 och på Norregade tillkom en tredje 1900.

  I de flesta områden trycks inte längre telefonkataloger, utan informationen finns nu i stället på webben.

  Bibliografi

  Bob's Old Phones. ”Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab - KTAS.” Tillgänglig den 26 januari 2022. http://www.telephonecollecting.org/Bobs%20phones/Pages/KTAS/KTAS.htm.

  Dansk Plakat Kunst. ”The Story Behind the Poster.” Tillgänglig den 26 januari 2022. https://www.danskplakatkunst.dk/plakater/reklamer/festtelegrammer.

  Dempsey, Jenny. ”History Lesson: All About Phone Numbers.” Numberbarn. Senast ändrad den 17 juli 2018. https://www.numberbarn.com/blog/lesson-on-phone-numbers/.

  Peeples, Lynn. ”Death of the Directory: When Was the Last Time You Opened a Phone Book?” Scientific American. Senast ändrad den 27 augusti 2009. https://blogs.scientificamerican.com/news-blog/death-of-the-directory-when-was-the-2009-08-27.

  Schwartz, Elaine. ”What Can You Learn From the Phone Book?” Econlife.com. Senast ändrad den 5 augusti 2012. https://blogs.scientificamerican.com/news-blog/death-of-the-directory-when-was-the-2009-08-27.