Källinformation

Ancestry.com. 1911 års folkräkning i Danmark [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2022.
Originaldata: 1911 Folketælling. København, Danmark: The Danish National Archives - Rigsarkivet.

 1911 års folkräkning i Danmark

Generell information om samlingen

Den här samlingen består av uppgifter från 1911 års folkräkning i Danmark. Folkräknarna gick från hus till hus i de större städerna, marknadsstäderna och på landsbygden för att samla in biografiska uppgifter om personerna i Danmark och på Färöarna.

I

Informationen i den här folkräkningen kan sprida ljus över flera aspekter av dina förfäders liv och den är en utmärkt utgångspunkt för ytterligare efterforskningar.

Använda samlingen

I den här folkräkningen finns information om följande:

 • Namn
 • Ålder
 • Gatuadress
 • Församling, amt och medborgarstatus
 • Födelsedatum och ort
 • Civilstånd och år för vigsel
 • Flicknamn
 • Relation till hushållsansvarig
 • Yrke
 • Religion
 • Om du inte talar danska kan några få ord vara till hjälp:

 • Navn är danska för ”namn”.
 • Fornavn är danska för ”förnamn”.
 • Efternavn är danska för ”efternamn”.
 • Bestilling är danska för ”yrke”.
 • Trossamfund är danska för ”trossamfund”.
 • Moder eller mor är danska för ”mor”.
 • Fader eller far är danska för ”far”.
 • Søn är danska för ”son.”
 • Datter är danska för ”dotter”.
 • Husbonde är danska för ”make”.
 • Hustru är danska för ”maka”.
 • Sognet är danska för ”församling”.
 • By är danska för ”stad” eller ”by”.
 • Alder är danska för ”ålder”.
 • Informationen i 1911 års folkräkning ger en bild av hur dina förfäder hade det under den här tidsperioden. Genom att kombinera informationen här med tidigare och senare folkräkningar, kan du skapa en tidslinje över dina förfäders liv och spåra släkten, deras yrken och var de bott.

  Information om samlingen

  I Danmark började man genomföra folkräkningar på 1830-talet och dessa folkräkningar genomfördes av speciella personer som var anställda av den danska regeringen. I samlingen finns bilder på originaldokumenten, vilket gör dem till utmärkta primärkällor. Originalhandlingarna förvaras i det danska Rigsarkivet.

  1911 var Danmark en konstitutionell monarki och den 29 januari samma år kunde danska medborgare sörja kung Kristian IX, som hade varit på tronen i 43 år. Kristian efterträddes av sin äldste son Fredrik VIII, som satt på tronen fram till sin död 1912.

  I 1911 års folkräkning fastslog man att befolkningen i Danmark uppgick till 2 757 076 personer. Detta innebar en ökning med cirka 168 000 personer eller cirka 6,1 % jämfört med föregående folkräkning 1906.

  Bibliografi

  Danish Family Search. ”Censuses in Denmark.” Tillgänglig den 23 mars 2022. https://www.danishfamilysearch.com/census/.

  Danska Rigsarkivet. ”Censuses - Get started.” Tillgänglig den 23 mars 2022. https://www.sa.dk/da/hjaelp-og-vejledning/rigsarkivets-online-vejledninger/folketaellinger-kom-godt-gang/.

  ---. ”Censuses.” Tillgänglig den 23 mars 2022. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/rif/rif-collection/7.

  Encyclopedia Britannica. ”Christian IX, king of Denmark.” Senast ändrad den 25 januari 2022. https://www.britannica.com/biography/Christian-IX.

  ---. ”Frederick VIII, king of Denmark.” Senast ändrad den 30 maj 2021. https://www.britannica.com/biography/Frederick-VIII.