Källinformation

Ancestry.com. 1906 års folkräkning i Danmark [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2022.
Originaldata: 1906 Folketælling. København, Danmark: The Danish National Archives - Rigsarkivet.

 1906 års folkräkning i Danmark

Generell information om samlingen

Den här samlingen består av uppgifter från 1906 års folkräkning i Danmark. Folkräknarna gick från hus till hus i de större städerna, marknadsstäderna och på landsbygden för att samla in biografiska uppgifter om personerna i Danmark och på Färöarna.

Informationen i de här folkräkningen kan sprid ljus över flera aspekter av dina förfäders liv och de är en utmärkt utgångspunkt för ytterligare efterforskningar. Födelseorter förkommer ofta i folkräkningen, men för 1906 års folkräkning är födelseorten endast uppgiven för hushåll i Köpenhamn och Frederiksberg.

Använda samlingen

I den här folkräkningen går det att hitta information om följande:

 • Namn
 • Ålder
 • Gatuadress
 • Församling, amt och medborgarstatus
 • Födelsedatum och ort
 • Civilstånd och år för vigsel
 • Flicknamn
 • Relation till hushållsansvarig
 • Yrke
 • Religion
 • Om du inte talar danska kan några få ord vara till hjälp:

 • Navn är danska för ”namn”.
 • Fornavn är danska för ”förnamn”.
 • Efternavn är danska för ”efternamn”.
 • Bestilling är danska för ”yrke”.
 • Trossamfund är danska för ”trossamfund”.
 • Moder eller mor är danska för ”mor”.
 • Fader eller far är danska för ”far”.
 • Søn är danska för ”son.”
 • Datter är danska för ”dotter”.
 • Husbonde är danska för ”make”.
 • Hustru är danska för ”maka”.
 • Sognet är danska för ”församling”.
 • By är danska för ”stad” eller ”by”.
 • Alder är danska för ”ålder”.
 • Informationen i 1906 års folkräkning ger en bild av hur din förfäder hade det under den här tidsperioden. Genom att kombinera informationen här med tidigare och senare folkräkningar, kan du skapa en tidslinje över din förfäders liv och spåra släkten, deras yrken och var de bott.

  Information om samlingen

  I Danmark började man genomföra folkräkningar på 1830-talet och dessa folkräkningar genomfördes av speciella personer som var anställda av den danska regeringen. I samlingen finns bilder på originaldokumenten, vilket gör dem till utmärkta primärkällor. Originalhandlingarna förvaras i det danska Rigsarkivet.

  1906 var Danmark en konstitutionell monarki och den 29 januari samma år kunde danska medborgare sörja kung Kristian IX, som hade varit på tronen i 43 år. Kristian efterträddes av sin äldste son Fredrik VIII, som satt på tronen fram till sin död 1912.

  I 1906 års folkräkning fastslog man att befolkningen i Danmark uppgick till 2 588 919 personer. Detta innebar en ökning med cirka 139 000 personer sedan den föregående folkräkningen 1901 eller cirka 5 ,5 procent.

  Bibliografi

  Danish Family Search. ”Censuses in Denmark.” Tillgänglig den 23 mars 2022. https://www.danishfamilysearch.com/census/.

  Danska Rigsarkivet. ”Censuses - Get started.” Tillgänglig den 23 mars 2022. https://www.sa.dk/da/hjaelp-og-vejledning/rigsarkivets-online-vejledninger/folketaellinger-kom-godt-gang/.

  ---. ”Censuses.” Tillgänglig den 23 mars 2022. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/rif/rif-collection/7.

  Encyclopedia Britannica. ”Christian IX, king of Denmark.” Senast ändrad den 25 januari 2022. https://www.britannica.com/biography/Christian-IX.

  ---. ”Frederick VIII, king of Denmark.” Senast ändrad den 30 maj 2021. https://www.britannica.com/biography/Frederick-VIII.