Källinformation

Ancestry.com. 1950 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2022.
Originaldata: Department of Commerce. Bureau of the Census. 1913-1/1/1972. Population Schedules for the 1950 Census, 1950 - 1950. Washington, DC: National Archives at Washington, DC.

Population Schedules for the 1950 Census, 1950 - 1950. NAID: 43290879. Records of the Bureau of the Census, 1790 - 2007, Record Group 29. National Archives at Washington, DC., Washington, DC.

 1950 års federala folkräkning i USA

Om 1950 års federala folkräkning i USA

Generell information om samlingen

En amerikansk folkräkning blir tillgänglig för allmänheten 72 år efter att folkräkningen genomförts. Den här folkräkningen kan visa hur depressionsåren, andra världskriget och de dramatiskt ökade födelsetalen påverkat din släkt.

Tack vara vår skyddade teknik för handskriftsavläsning är nu alla uppgifter i 1950 års amerikanska folkräkning sökbara. Emellertid kan resultaten variera på grund av de avlästa dokumentens kvalitet. Du får bäst resultat om du tittar på själva bilden av folkräkningen.

Använda samlingen

Med hjälp av den här samlingen kan du få mycket information om personer som levde 1950.

Trots att alla inte fick de kompletterade frågorna, kan du här hitta följande information om din släkt:

 • Ålder
 • Kön
 • Etnicitet
 • Civilstånd
 • Yrke
 • Nationalitet
 • Medborgarskap
 • Veteranstatus
 • Familjemedlemmar
 • Bostadsort
 • Folkräkningsdistrikt
 • Senast slutförda utbildning
 • Inkomst
 • Folkräkningen är ordnad alfabetiskt utifrån delstat, county och folkräkningsdistrikt, vilket är det område som täcktes av en folkräknare. Distrikten i städerna är ofta mindre, medan distrikten på landsbygden vanligtvis är större eftersom de inte är lika tätbefolkade. När du har hittat en person i folkräkningen får du tillgång till hens folkräkningsdistrikt, ortskataloger och telefonkataloger så att du kan få mer kunskap om samhället hen levde i.

  Speciella uppgifter om samlingen

  1950 års amerikanska folkräkning innehåller unik genealogisk information med bland annat kartor över folkräkningsdistrikt, befolkningstabeller och tabeller för indianreservat.

  De flesta distrikten kunde registreras på färre än 70 sidor, men det vanliga är att alla sidor finns med numrerade från 1 till 70. Det är inte ovanligt att uppgifterna för ett distrikt slutar före sidan 70, vilket gör att det kan förekomma tomma sidor, och att kompletterande uppgifter kan finnas från och med sidan 71.

  Generellt gäller att ingen information samlades in om militärer som var stationerade utomlands. Det finns emellertid uppgifter om militärer som var stationerade i de amerikanska territorierna Alaska, Hawaii, Amerikanska Samoa, Guam, Panamas kanalzon, Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna och på militärbaser på öarna Canton [Kanton], Johnston, Midway och Wake. Det finns även uppgifter om militärer som levde i militärläger på amerikansk mark och de registrerades som om de levde avskilda från familjen.

  Studenter som bodde på studenthem registrerades inte tillsammans med familjen eftersom de registrerades där de bodde.

  Ursprungsamerikaner som bodde på reservaten registrerades på speciella formulär, s.k. ”Indian reservation schedules”. Ursprungsamerikaner som inte bodde på reservaten i Alaska och Oklahoma registrerades på sedvanligt sätt.

  I folkräkningen visas barn födda före den 1 april 1950 och de återfanns på speciella spädbarnskort (Infant Cards), men dessa togs bort och finns inte längre.

  Uppgifter om bostaden registrerades på baksidan att befolkningsformuläret, men dessa mikrofilmades inte och finns inte längre kvar.

  Sammanfattning om samlingen

  Med 1950 års amerikanska folkräkning introducerades många nyheter vilket medförde mer exakta och detaljerade rapporter än tidigare. Det var en bedrift att kunna genomföra folkräkningen på endast fyra veckor. Den inleddes den 1 april 1950. Det här är den första folkräkningen som tog med amerikaner som bodde i utlandet och speciella studier gjordes för att få med uppgifter om barn, ursprungsamerikaner, jordbruk och boendeförhållande. 1951 fick folkräkningsmyndigheten tillgång till en UNIVAC I-dator, den första kommersiella datorn, för sina beräkningar.

  Extra ansträngningar gjordes för att säkerställa att alla amerikaner räknades. Folkräknarna erhöll utbildning där det även ingick att besöka hotell för att fånga upp personer som inte befann sig i hemmet, formulär för "saknad person” publicerades i lokala tidningar, och omräkningar gjordes i vissa distrikt som jämförelse med de ursprungliga. Samtidigt som stora framsteg gjordes när det gällde insamlingstekniken, uppskattades ändå att 4,1 % av befolkningen missades.

  Bibliografi

  Ferriero, David. ”Preparing for the 1950 Census.” AOTUS Blogs. Senast ändrad den 24 mars 2021. https://aotus.blogs.archives.gov/2021/03/24/preparing-for-the-1950-census/.

  Kluskens, Claire. ”1950 Census: Infant Cards and the Special Infant Enumeration Study.” History Hub. Senast ändrad den 19 april 2021. https://historyhub.history.gov/community/genealogy/census-records/blog/2021/04/19/1950-census-infant-cards-and-the-special-infant-enumeration-study.

  Macchi, Victoria. ”1950 Census Release Will Offer Enhanced Digital Access, Public Collaboration Opportunity.” National Archives News. Senast ändrad den 14 december 2021. https://www.archives.gov/news/articles/1950-census-access. .

  The United States Census Bureau. ”1950 Overview.” Senast ändrad den 9 december 2021. https://www.census.gov/history/www/through_the_decades/overview/1950.html.