Källinformation

Ancestry.com. Danska Västindien, uppgifter om dop, vigslar och dödsfall, 1820-1909 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc, 2021.
Originaldata: Kilder til historien om den danske koloni i Vestindien. Danmark: Rigsarkivet.

 Danska Västindien, uppgifter om dop, vigslar och dödsfall, 1820-1909

Samlingen innehåller känsliga uppgifter om slavbefolkningen samt obsolet etniskt terminologi.

Allmän information om samlingen

Danska Västindien var en dansk koloni i Karibien mellan 1672 och 1917. Den här samlingen består av uppgifter om dop, vigslar och dödsfall mellan 1600 och 1920 i Danska Västindien. Öarna – St. Thomas, St. John och St. Croix – såldes till USA 1917 och kallas därefter Amerikanska Jungfruöarna.

Många uppgifter i samlingen gäller för slavbefolkningen. Uppgifterna är nedtecknade på engelska, danska och holländska.

Använda samlingen

Födelseuppgifterna kan innehålla följande information:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Födelseort
 • Dopdatum
 • Dopplats
 • Föräldrarnas namn
 • Gudföräldrarnas namn

Begravningsuppgifterna kan innehålla följande information:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Födelseort
 • Dödsdatum
 • Begravningsdatum
 • Ålder vid dödsfall
 • Begravningsplats
 • Namn på närstående

Vigseluppgifter kan innehålla följande information:

 • Namn
 • Kön
 • Makes/makas namn
 • Vigseldatum
 • Vigselplats
 • Ålder vid giftermål
 • Föräldrarnas namn

Det går att söka i samlingen på respektive uppgift. Tänk på att datumen i registren kan avse dop- eller begravningsdatum och inte själva födelsen eller dödsfallet. 

Många register i samlingen avser slavar. Om du forskar om en släkting som kan ha varit slav finns det många sätt att utröna hens status.

För det första har många register ett statusfält som anger om personen i fråga är slav eller fri. Ord i danskan som börjar med ”Fri” eller ”Frie” (till exempel Frimand eller Fridomestik) anger att personen är frigiven. Ordet ”Ufrie” kan översättas med ”ofri”. Ordet ”Manqueron” avser en slav med ett handikapp. ”Busal” avser en slav som befunnit sig i kolonin mindre än ett år.

Namnen kan också vara ledtrådar till släktingars status. Om endast ett förnamn används, utan efternamn, betyder det ofta att personen i fråga var slav.

Samlingens historia

Danmark annekterade de västindiska öarna St. Thomas 1672 och St. John 1718. 1733 köptes St. Croix från Frankrike för etablering av sockerrörsplantager. Cirka 120 000 slavar importerades från Afrika i syfte att förse öns plantager med arbetskraft. Trots att slavhandeln förbjöds i Danska Västindien 1803, kom det att ta ytterligare 45 år innan själva slavhanteringen upphörde på öarna.

När öarna såldes till USA 1917 skickades de flesta arkivhandlingarna tillbaka till det danska Rigsarkivet i Köpenhamn. Samlingen visade sig emellertid för stor att transporteras tillbaka till Danmark i sin helhet, och en del lämnades kvar och kom på så sätt att tillhöra USA.

Ancestry har ingått ett samarbete med Rigsarkivet för att ge våra kunder tillgång till 5 miljoner sidor med digitaliserat innehåll från Danska Västindien.

Bibliografi

Danska Nationalmuseet. “Danish Colonies/The Danish West Indies.” Senast ändrad 2020. https://en.natmus.dk/historical-knowledge/historical-themes/danish-colonies/the-danish-west-indies/

Rigsarkivet. “The Slave Lists.” Senat ändrad 2020. https://www.virgin-islands-history.org/en/history/slavery/the-slave-lists/

Rigsarkivet. “The Records.” Senast ändrad 2020. https://www.virgin-islands-history.org/en/about/therecords/