Källinformation

Ancestry.com. Danska Västindien, bouppteckningar, 1736-1893 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc, 2021.
Originaldata: Kilder til historien om den danske koloni i Vestindien. Danmark: Rigsarkivet.

 Danska Västindien, bouppteckningar, 1736-1893

Samlingen innehåller känsliga uppgifter om slavbefolkningen samt obsolet etniskt terminologi.

Allmän information om samlingen

Bouppteckningar upprättades efter varje fri persons frånfälle. Informationen i dessa dokument kan innehålla en noggrann förteckning av den avlidnes tillgångar. Det kan röra sig om hela plantager med listor på slavar och byggnader ned till minsta kokkärl. I dessa dokument förekom även information om arvingarna.

Den här samlingen innehåller uppgifter om bouppteckningar från Danska Västindien för åren mellan 1736 och 1893. Danska Västindien utgjordes av öarna St. Thomas, St. John och St. Croix. De flesta registren är skrivna på danska.

Använda samlingen

Innan du börjar dina efterforskningar är det till stor hjälp om du känner till namnet på slaven och slavägaren samt var de bodde. Du kan söka i indexet eller bläddra per registertyp och datumintervall.

Vissa register i samlingarna är sökbara och har transkriberats, medan andra måste bläddras igenom sida för sida. Det är enklast att söka i databasen om du känner till vems egendom du söker efter samt om du känner till när ägaren avled.

Informationen du hittar i dessa register är bland annat:

 • Namn
 • Boendeinformation
 • Status
 • Kön
 • Yrke
 • Ägarens namn (för slavar)

Vissa indikatorer och ledtrådar kan hjälpa dig att bestämma om en uppgift tillhör en slav eller en fri person. Dessa ledtrådar kan antingen visa sig i texten eller i inventarielistan. Om exempelvis endast ett förnamn anges kan det vara ett tecken på att personen i fråga var slav. Följande terminologi kan hjälpa dig att avgöra om uppgiften avser en fri person eller en slav:

 • Frei
 • Neger
 • Sklave
 • Unfrei
 •  
 • Manqueron (slav med handikapp)
 • Mulatto

Bouppteckningar före 1755 organiserades utifrån om personen var en vanlig medborgare eller anställd av West India and Guinea Company. Register från och med 1775 organiserades i följande dokumenttyper: inventarieförteckningar och värderingar, domstolsuppgifter om arvskiften, register över bouppteckningar och arvstvister inför domstol.

Samlingens historia

Danmark annekterade de västindiska öarna St. Thomas 1672 och St. John 1718. 1733 köptes St. Croix från Frankrike för etablering av sockerrörsplantager. Cirka 120 000 slavar importerades från Afrika i syfte att förse öns plantager med arbetskraft. Trots att slavhandeln förbjöds i Danska Västindien 1803, kom det att ta ytterligare 45 år innan själva slavhanteringen upphörde på öarna.

När St. John, St. Thomas och St. Croix såldes till USA 1917 skickades de flesta arkivhandlingarna tillbaka till det danska Rigsarkivet i Köpenhamn. Samlingen visade sig emellertid för stor att transporteras tillbaka till Danmark i sin helhet, och en del lämnades kvar och kom på så sätt att tillhöra USA.

Ancestry har ingått ett samarbete med Rigsarkivet för att ge våra kunder tillgång till 5 miljoner sidor med digitaliserat innehåll från Danska Västindien.

Bibliografi

Encyclopedia Britannica. “Virgin Islands.” Senast ändrat den 10 september 2020, https://www.britannica.com/place/Virgin-Islands.

 

Danska riksarkivet – Rigsarkivet. ”How to Find a Place” Senast besökt den 2 december 2020,  https://www.virgin-islands-history.org/en/how-to-find-a-place/.

Danska riksarkivet – Rigsarkivet. ”The Probate System (West Indies)” Senast besökt den 2 december 2020,  https://www.sa.dk/ao-soegesider/en/other/other-collection/115.

Danska riksarkivet – Rigsarkivet. ”The West Indies” Senast besökt den 1 december 2020, https://www.sa.dk/ao-soegesider/en/collection/theme/8.