Källinformation

Ancestry.com. 1870 års norska folkräkning [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2020.
Originaldata: 1870 Norge Folketelling, Arkivverket, Norge.

 1870 års norska folkräkning

1870 års folkräkning

1870 års folkräkning genomfördes den 31 december 1870, men endast i stadskärnorna och vid handelsstationer i Norge, dvs. i städer och på orter i landsbygden och i små kustsamhällen. Registret innehåller uppgifter om exempelvis personens namn, födelseår och ort, civilstånd och yrke. Endast för Kristiania (nuvarande Oslo) är listorna sorterade i alfabetisk ordning efter gatunamn.

Den här samlingen

Du kan hitta följande information om personerna i folkräkningen (om de är tillgängliga):

  • Namn
  • Kön
  • Relation till familjeöverhuvud
  • Civilstånd
  • Födelsedatum
  • Födelseort
  • Bostadsort