Källinformation

Ancestry.com. Massachusetts, USA, Boston, besättningslistor, 1811-1921 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2019.
Originaldata:

Crew Lists, 1810-1918. NAID: 4672201. Records of the U.S. Customs Service, 1745-1997, Record Group 36. The National Archives at Boston. Waltham, Massachusetts

 Massachusetts, USA, Boston, besättningslistor, 1811-1921

Den här samlingen innehåller besättningslistor för Boston i Massachusetts för åren mellan 1811 och 1921.

You can learn more about this collection at the FamilySearch website.