Källinformation

Ancestry.com. Salem och Beverly, Massachusetts, USA, besättningslistor och anställningskontrakt för sjömän, 1797-1934 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2019.
Originaldata: Massachusetts, Salem and Beverly Crew Lists and Shipping Articles, 1797-1934. Salt Lake City, UT, USA: FamilySearch, 2016. Selected Passenger and Crew Lists and Manifests. National Archives at Boston.


A full list of sources can be found here.

 Salem och Beverly, Massachusetts, USA, besättningslistor och anställningskontrakt för sjömän, 1797-1934

Den här samlingen innehåller besättningslistor och anställningskontrakt från Salem och Beverly i Massachusetts för åren mellan 1797 och 1934.
This collection includes crew lists and shipping articles from Salem and Beverly Massachusetts from 1797-1934.

You can learn more about this collection at the FamilySearch website.