Källinformation

Ancestry.com. Folkräkningar för Färöarna, Danmark, 1801-1901 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2021.
Originaldata: 1801-1901 Føroyar Folketælling. København, Danmark: The Danish National Archives - Rigsarkivet.

 Folkräkningar för Färöarna, Danmark, 1801-1901

Folkräkning för Färöarna

Före 1814 ingick Färöarna i den dansk-norska unionen. Därefter blev det ett territorium i Danmark och de danska myndigheterna gjorde regelbundna folkräkningar på Färöarna, vanligtvis i samtidigt som en folkräkning genomfördes i hela landet.

Den här samlingen

Du kan hitta följande uppgifter om personerna i folkräkningen (om de är tillgängliga)

  • Namn
  • Relation till familjeöverhuvud
  • Civilstånd
  • Ålder
  • Födelseort
  • Mentalsjukdom
  • Bostadsort
  • Yrke
  • Religion