Källinformation

Ancestry.com. Norge, polisens utvandringslistor, 1874-1961 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2022.
Originaldata: Emigrant protocols. Norge: Arkivverket.

 Norge, polisens utvandringslistor, 1874-1961

Allmän information om samlingen

Den här samlingen består av emigrantregister upprättade i norska hamnar mellan 1874 och 1961. Uppgifterna är hämtade från följande hamnar:

 • Ålesund
 • Arendal
 • Bergen
 • Fredrikstad
 • Kristiania (dagens Oslo)
 • Kristiansand
 • Kristiansund
 • Larvik
 • Sandefjord
 • Stavanger
 • Trondheim

De flesta registren är nedtecknade för hand, men senare register kan vara maskinskrivna.

Så här använder du samlingen

I den här samlingen kan du hitta följande information:

 • Personens namn
 • Kön
 • Födelsedatum
 • Födelseplats
 • Ålder
 • Senast kända bostadsort
 • Civilstånd
 • Relation till familjeöverhuvud
 • Emigrationsdatum
 • Destination
 • Datum för ankomst till Norge
 • Fartygets namn

Om du inte kan norska kan kännedom om ett par ord vara till hjälp vid sökningen:

 • ”Navn” är norska för ”namn”
 • ”Udvandreren” är norska för ”emigrant”.
 • ”Født” är norska för ”född”.
 • ”Alder” är norska för ”ålder”.
 • ”Hjemstad” är norska för ”hemort” och avser ofta aktuell bostadsort och inte födelseplatsen.
 • ”Kjønn” är norska för ”kön”.
 • ”Hvorhen” är norska för ”destination.”
 • ”Skibet” eller ”Skipet” är norska för ”fartyg”

Om du söker efter släktingar som emigrerat som barn, kan det hända att deras födelsedatum inte finns nedtecknade korrekt. Detta gäller speciellt om de vara 14 år eller äldre. Detta beror på att det var billigare för barn under 14 år.

Tänk på att de flesta norrmän vid den här tiden använde patronymikon. Exempelvis hade barn till en man med namnet Ole, efternamnet Olesen (Oles son) eller Olesdatter (Oles dotter.) Oles efternamn var nödvändigtvis inte Olesen, såvida inte hans far hette Ole i förnamn. Om du ska spåra Oles familj bör du leta efter förnamnet på Oles far och farfar.

Kort beskrivning av samlingen

Under slutet av 1860-talet inleddes en stor utvandring från Norge till USA. Tusentals norrmän utvandrade till följd av överbefolkning och ekonomiska svårigheter samt en strävan efter bättre ekonomiska möjligheter. Många transportföretag såg möjlighet att tjäna pengar genom att erbjuda överfart till människor som vill emigrera från Norge till USA. Tyvärr saknade Norge vid den här tiden lagar för transport av människor, vilket innebar att förhållandena på många fartyg var undermåliga. Många tidiga norska emigranter avled på Atlanten under överfarten eller tvingades teckna tjänstgöringskontrakt.

1869 stiftade norska regeringen lagar som reglerade förhållandena och skyddade emigranternas rättigheter. Reseföretagen blev tvingade att registrera sin verksamhet hos polisen och teckna kontrakt med varje emigrant. Kontraktet blev inte giltigt förrän det hade godkänts av en poliskommissarie. Emigranterna registrerade sig hos den lokala polisen för att försäkra sig om att de skulle få en säker överfart.

Bibliografi

Digital Arkivet. ”DigitalArkivet Norwegian Emigration Records.” Senast ändrad 2021.https://www.ongenealogy.com/listings/digitalarkivet-norwegian-emigration-records/.

Lovoll, Odd S. “Norwegian Americans.” Länder och deras kultur. Tillgänglig den 9 september 2021. https://www.everyculture.com/multi/Le-Pa/Norwegian-Americans.html.

. ”Norwegian Emigration Records.” Senast ändrad 2007. http://www.norwayheritage.com/norwegian-emigration-records.htm.

VikingGenealogy.com. ”Finding Emigrants from Norway.” Senast ändrad den 22 april 2021. https://vikinggenealogy.com/finding-emigrants-from-norway/.