Källinformation

Ancestry.com. 1865 års norska folkräkning [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2019.
Originaldata: 1865 Norge Folketelling, Arkivverket, Norge.

 1865 års norska folkräkning

1865 års folkräkning

1865 års folkräkning genomfördes den 31 december och information registrerades om lite mer än 1,6 miljoner personer som var bosatta i Norge vid den tidpunkten. Vid den här folkräkningen introducerades självräkningssystemet; i städer skulle hyresvärdarna personligen fylla i folkräkningsblanketterna som sedan samlades in på distriktsnivå. Förutom antalet hushåll gav folkräkningen också information om varje person, som namn, familjeposition, kön, civilstånd, yrke, eventuella handikapp och ursprung. Det senare i syfte att hämta information om samer och personer av finskt ursprung.

Två nya frågor fanns med, nämligen födelseort och religiös övertygelse. En annan viktig faktor var att namn på småjordbruk också ingick den här gången. Folkräkningen innehåller två olika sorters listor: de aktuella folkräkningslistorna med information om personer samt en total översikt över befolkningen och antalet bostadshus och hushåll i varje egendom. På landsbygden ingår småjordbruk under de större jordbruken.

Den här samlingen

Du kan hitta följande personuppgifter i folkräkningen (där de är tillgängliga):

  • Namn
  • Kön
  • Relation till familjeöverhuvud
  • Civilstånd
  • Födelsedatum
  • Födelseort
  • Mentalsjukdom
  • Bostadsort
  • Nationalitet
  • Språk